Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Maan hallituksen suunnittelemat heikennykset palkansaajien asemaan ja turvaan purevat nimenomaisesti nuoriin. Muutokset tuovat poikkeuksellista epävakautta ja horjuttavat nuorten uskoa reiluun työelämään entisestään.

Kyselyiden perusteella jopa joka kolmas nuori pelkää työelämään siirtymistä, sillä työelämä nähdään haastavana, sekavana ja raskaana. Päästäksemme työllisyystavoitteisiin tulisi työelämää parantaa ja vakauttaa entisestään sen epävarmuustekijöiden luomisen sijaan.

Jo nyt nuorista lähes puolet siirtyvät työelämään määräaikaisiin työsopimuksiin, ja määrä tulee nousemaan, mikäli korkeintaan vuoden pituiset määräaikaiset työsuhteet ilman perusteita sallitaan. Nuorten uskoa reilusta työelämästä halutaan horjuttaa helpottamalla irtisanomisperustetta.

— Nuorella, työelämään juuri siirtyneellä on usein muutenkin epäilyksiä riittävistä taidoistaan ja osaamisestaan, näillä muutoksilla luodaan lisäksi painetta ja pelkoa työpaikan menettämisestä, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Nicole Ojala.

Samalla kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa halutaan heikentää monilla eri tavoilla sekä samalla nostaa työssäoloehtoa 12 kuukauteen, yhä useampi nuori menettää oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan heikennysten takia. Työttömyysturvan lapsikorotuksen poisto osuu lisäksi myös nuoriin perheellisiin. Suomen matalan syntyvyyden tilanteessa tulisi erityisesti luoda turvaa perheen perustamiselle.

— Heikennykset työelämään ja palkansaajan turvaan sekä oikeuksiin luovat poikkeuksellista epävakautta ja horjuttavat nuorten uskoa reiluun työelämään entisestään. Tämäkö tosiaan on se perintö, jonka Orpon-Purran hallitus haluaa nuorillemme jättää?, ihmettelee SAK:n järjestöasiantuntija Jussi Kukkola.

Nuoret laitetaan selviytymään työelämään kepillä ja luomalla paineita oikeista valinnoista nuoresta iästä lähtien. Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen seurauksena uudelleen kouluttautuminen ja osaamisen täydentäminen tulee lähes mahdottomaksi, mikä lisää nuorille paineita jo yläasteella valita oikea opiskeltava ala. Indeksijäädytykset koskevat myös mm. opintorahaa ja asumistukea, jotka vaikuttavat nuorten ja opiskelijoiden toimeentuloon huomattavasti.

— On nurinkurista poistaa aikuiskoulutustuki ennen kuin meillä on toimiva järjestelmä täydennys- ja muuntokouluttautumiseen. Tämä leikkaus osuu jälleen nuoriin jo työelämässä oleviin uudelleen kouluttautujiin, linjaa STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright.

On itsestään selvää, että työelämään palkansaajalle suunnitellut heikennykset koskevat erityisesti nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Nuorten hyvinvointia halutaan edistää ainoastaan puheissa. Nämä suunnitellut muutokset eivät edistä nuorten hyvinvointia tai uskoa tulevaisuuteen, päin vastoin. Me vaadimme myös nuorille ja tuleville sukupolville reilua ja oikeudenmukaista työelämää.

Nicole Ojala, Akavan opiskelijat
Jussi Kukkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Markus Wright, STTK-opiskelijat

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue