Jäsenkysely: Kolme neljästä yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevistä pohtii työpaikan vaihtamista julkiselle puolelle, jos sektoreiden välinen palkkaero ei häviä

Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) toteuttaman jäsenkyselyn tulokset kertovat vaikeasta tilanteesta yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Vastaajista 41 % kertoi harkitsevansa työpaikan vaihtoa julkiselle sektorille, jos palkkaus samasta työstä on selvästi pienempi yksityisellä puolella. 35 % vastaajista kertoi tässä tapauksessa vaihtavansa julkiselle sektorille varmasti. Palkkaero sektoreiden välillä on suurin yksittäinen kiistakysymys käynnissä olevissa palkkaneuvotteluissa.

Hoitoala kokonaisuudessaan kärsii työvoimapulasta ja yksityinen sosiaalipalveluala pärjää heikosti kilpailussa työntekijöistä jo lähtökohtaisesti alemman palkkatason takia. Sote ry:n toteuttaman kyselyn mukaan vain 11 % vastaajien työyksiköistä pystyy täyttämään kaikki tulevan kesän sijaisuudet. Tästä huolimatta lähes puolet vastaajista kertoo, ettei omalla työpaikalla edes pyritä houkuttelemaan lisätekijöitä korkeammalla palkalla tai palkanlisillä.

Työntekijöiden ja sijaisten huono saatavuus vaikeuttaa työehtosopimuksen mukaisten kesälomien järjestämistä. Reilussa kolmanneksessa työpaikkoja työntekijöiden kesälomia joudutaan jakamaan lyhyempiin pätkiin sijaispulan takia. Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta kesälomien jakamisen järjestämisessä toistuu vastauksissa. Alle puolet vastaajista kokee kesälomien järjestämisen tapahtuvan tasapuolisesti.

– Vaatimus kesälomien pitämisestä lyhyemmissä pätkissä, kohdistui se sitten koko yksikköön tasaisesti tai ei, on vain yksi esimerkki siitä, miten työnantajan haluttomuus satsata työpaikkojen vetovoimaan ajan myötä heikentää myös vakituisten työntekijöiden työoloja ja mahdollisuuksia palautua vaativasta työstä, huomauttaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

Työvoimapula ja työolosuhteiden heikentyminen juontavat juurensa samasta kehityskulusta. Hoitotyö on ollut palkkakuopassa jo vuosien ajan, eikä tarjolla oleva palkka vastaa työn vaatimuksia. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat ovat tunnetusti jopa satoja euroja alhaisempia kuin julkisella, mikä on saanut monen yksityisen puolen hoitajan tekemään päätöksen siirtyä töihin julkiselle sektorille, jossa sielläkin hoitajia kipeästi tarvitaan. Jäsenkyselyn mukaan 41 % vastaajista harkitsee työpaikan vaihtoa julkiselle sektorille, jos samasta työstä maksetaan yksityisellä puolella jatkossakin pienempää palkkaa. 35 % vastaajista ilmoitti tekevänsä muutoksen varmasti.

– Sama palkka samasta työstä on perustavanlaatuinen, yhteisesti jaettu arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Hoitajien kokemus tasapuolisuuden puutteesta niin palkanmaksussa kuin esimerkiksi kesälomien järjestämisessä nakertaa hoitajien tunnetta oman työn arvostuksesta, varoittaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaneuvotteluita on käyty tammikuusta alkaen, toistaiseksi tuloksetta. Työntekijäosapuolen asettamat lakot alkoivat 23.5. useissa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä ja varhaiskasvatuksen yrityksissä. Lisää lakkovaroituksia on annettu ensi viikolle.

Sote ry toteutti jäsenkyselyn ajalla 20.–27.4.2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 4303 yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevää jäsentä.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue