SuPer on huolissaan potilasturvallisuudesta myös lakon aikana

Hyvinvointiala Hali ry on julkisuudessa toistuvasti väittänyt, että SuPer ei ole rajannut lakon ulkopuolelle akuutin terveyden ja hengen kannalta välttämättömiä työtehtäviä. – Työnantajapuoli ei ole huomautuksista huolimatta lopettanut virheellisten väitteiden kertomista lakon rajaamisesta, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPer on nimenomaisesti todennut valtakunnansovittelijan luona, työnantajaliitto Hali ry:n läsnä ollessa, että rajaamisesta voidaan keskustella, jos työnantaja tai hyvinvointialue eivät pysty varmistamaan potilasturvallisuutta. Yhtään yhteydenottoa lakon rajaamistarpeista ei ole HALI ry:n suunnalta kuitenkaan tullut.

SuPer on painottanut, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla, ja viime kädessä vastuu on palveluiden ostajalla, eli hyvinvointialueilla ja kunnilla. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluja tuottavan yksikön johto ja hyvinvointialueen vanhustyön johtavat viranhaltijat ovat vastuussa asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Hoidettavat on viime kädessä siirrettävä sairaaloiden vuodeosastoille, jos työtaisteluun ei ole varauduttu ajoissa.

– Vaikka vastuu potilasturvallisuudesta on työnantajilla ja lopulta palvelun ostajalla, SuPer on ilmaissut valmiutensa keskustella rajauksista, jos vastuussa olevat eivät pysty velvoitteitaan hoitamaan, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Työnantajapuolella on ollut aikaa varautua lakkoon. Lakon alkamisajankohtaa ei ole myöskään katsottu tarpeelliseksi siirtää työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, vaikka tähän olisi voinut olla mahdollisuus. Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta ei ole työntekijäosapuolella, eikä pyrkimys tämän asian hämärtämiseksi työtaisteluiden aikanakaan edistä neuvotteluiden jatkumista hyvässä hengessä, tosiasiallisesta potilasturvallisuudesta puhumattakaan.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Sote ry:hyn kuuluvat myös Tehy ja ERTO. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue