SuPer on huolissaan potilasturvallisuudesta myös lakon aikana

Hyvinvointiala Hali ry on julkisuudessa toistuvasti väittänyt, että SuPer ei ole rajannut lakon ulkopuolelle akuutin terveyden ja hengen kannalta välttämättömiä työtehtäviä. – Työnantajapuoli ei ole huomautuksista huolimatta lopettanut virheellisten väitteiden kertomista lakon rajaamisesta, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPer on nimenomaisesti todennut valtakunnansovittelijan luona, työnantajaliitto Hali ry:n läsnä ollessa, että rajaamisesta voidaan keskustella, jos työnantaja tai hyvinvointialue eivät pysty varmistamaan potilasturvallisuutta. Yhtään yhteydenottoa lakon rajaamistarpeista ei ole HALI ry:n suunnalta kuitenkaan tullut.

SuPer on painottanut, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla, ja viime kädessä vastuu on palveluiden ostajalla, eli hyvinvointialueilla ja kunnilla. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluja tuottavan yksikön johto ja hyvinvointialueen vanhustyön johtavat viranhaltijat ovat vastuussa asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Hoidettavat on viime kädessä siirrettävä sairaaloiden vuodeosastoille, jos työtaisteluun ei ole varauduttu ajoissa.

– Vaikka vastuu potilasturvallisuudesta on työnantajilla ja lopulta palvelun ostajalla, SuPer on ilmaissut valmiutensa keskustella rajauksista, jos vastuussa olevat eivät pysty velvoitteitaan hoitamaan, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Työnantajapuolella on ollut aikaa varautua lakkoon. Lakon alkamisajankohtaa ei ole myöskään katsottu tarpeelliseksi siirtää työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, vaikka tähän olisi voinut olla mahdollisuus. Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta ei ole työntekijäosapuolella, eikä pyrkimys tämän asian hämärtämiseksi työtaisteluiden aikanakaan edistä neuvotteluiden jatkumista hyvässä hengessä, tosiasiallisesta potilasturvallisuudesta puhumattakaan.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Sote ry:hyn kuuluvat myös Tehy ja ERTO. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue