SuPer on huolissaan potilasturvallisuudesta myös lakon aikana

Hyvinvointiala Hali ry on julkisuudessa toistuvasti väittänyt, että SuPer ei ole rajannut lakon ulkopuolelle akuutin terveyden ja hengen kannalta välttämättömiä työtehtäviä. – Työnantajapuoli ei ole huomautuksista huolimatta lopettanut virheellisten väitteiden kertomista lakon rajaamisesta, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPer on nimenomaisesti todennut valtakunnansovittelijan luona, työnantajaliitto Hali ry:n läsnä ollessa, että rajaamisesta voidaan keskustella, jos työnantaja tai hyvinvointialue eivät pysty varmistamaan potilasturvallisuutta. Yhtään yhteydenottoa lakon rajaamistarpeista ei ole HALI ry:n suunnalta kuitenkaan tullut.

SuPer on painottanut, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla, ja viime kädessä vastuu on palveluiden ostajalla, eli hyvinvointialueilla ja kunnilla. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluja tuottavan yksikön johto ja hyvinvointialueen vanhustyön johtavat viranhaltijat ovat vastuussa asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Hoidettavat on viime kädessä siirrettävä sairaaloiden vuodeosastoille, jos työtaisteluun ei ole varauduttu ajoissa.

– Vaikka vastuu potilasturvallisuudesta on työnantajilla ja lopulta palvelun ostajalla, SuPer on ilmaissut valmiutensa keskustella rajauksista, jos vastuussa olevat eivät pysty velvoitteitaan hoitamaan, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Työnantajapuolella on ollut aikaa varautua lakkoon. Lakon alkamisajankohtaa ei ole myöskään katsottu tarpeelliseksi siirtää työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, vaikka tähän olisi voinut olla mahdollisuus. Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta ei ole työntekijäosapuolella, eikä pyrkimys tämän asian hämärtämiseksi työtaisteluiden aikanakaan edistä neuvotteluiden jatkumista hyvässä hengessä, tosiasiallisesta potilasturvallisuudesta puhumattakaan.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Sote ry:hyn kuuluvat myös Tehy ja ERTO. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue