STTK: Julkisen sektorin palkkaohjelmaan ei löytynyt rahaa, vihreä siirtymä vauhdittuu

Lisätietoja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Hallitus on kehysriihessään linjannut julkisen talouden suunnitelmasta lähivuosille.

Työmarkkinatilanne kuntasektorilla on pahasti tulehtunut. STTK:n mielestä kehysriihestä olisi ehdottomasti tarvittu päätöksiä julkisen sektorin palkkaohjelman rahoittamiseksi.
– Rahoituksen sijaan hallitus on valmistellut lailliseen työtaisteluun puuttumista potilasturvalain nojalla. Tätä STTK ei hyväksy. Pidemmällä aikavälillä pakkolaki ainoastaan pahentaisi työvoimapulaa ja siirtäisi ongelmien ratkomista epämääräiseen tulevaisuuteen. Toimiva keino työvoimapulan korjaamiseen on parantaa palkkausta, työoloja ja johtamista, pääekonomisti Patrizio Lainà korostaa.

Kehysriihessä budjetointiin lisättiin poikkeuslauseke Ukrainan sodan vuoksi. STTK:n mielestä varautumisen ja sotaa pakenevien auttamisen jättäminen menokehysten ulkopuolelle on tilanne huomioiden täysin perusteltua.
– Jatkossa kehysbudjetointia on ylipäätään kehitettävä joustavampaan suuntaan erilaisten kriisien varalta, Lainà toteaa.

Venäjän energiariippuvuuden katkaisemista tuetaan mittavilla energiainvestoinneilla.
– Vihreää siirtymää on perusteltua vauhdittaa Ukrainan sodan vuoksi. Samalla on huolehdittava, että siirtymä on oikeudenmukainen. On myönteistä, että kohonneen inflaation seurauksia kompensoidaan ylimääräisellä indeksikorotuksella sosiaaliturvaan. 

Hallitus ottaa viimein vakavasti tuottavuuden kehittämisen. TKI-panostuksena 350 miljoonaa euroa suoraan ja sata miljoonaa euroa verotuen kautta on merkittävä lisäys sen ohella, että aiemmin sovitut TKI-leikkaukset perutaan.
– Suomen on pysyttävä polulla kohti neljän prosentin TKI-osuutta bruttokansantuotteesta.

On myönteistä, että ammatillisen koulutuksen pysyvään rahoitukseen löydettiin 50 miljoonaa euroa.
– Riski oli, että 80 miljoonan euron väliaikaisen rahoituksen päättyminen olisi heikentänyt ammatillisen koulutuksen laatua. Nyt vajetta paikataan ainakin osittain, Patrizio Lainà arvioi.

Lisätietoja STTK:ssa: Patrizio Lainà, puhelin 040 583 4432.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue