SuPerin selvitys: Lähihoitajan ammattitaidolla on keskeinen merkitys kotihoidon toimivuuteen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin uuden kotihoidon selvityksen tulokset kertovat lähihoitajien laajasta toimenkuvasta kotihoidossa. Kotihoidossa työskennellään pääsääntöisesti koko työvuoro yksin (83 %), mikä korostaa arviointiosaamista sekä muita ammattitaitovaatimuksia. Lähihoitajan työn painopiste on asiakkaiden hoidon tarpeiden lisääntyessä entistä enemmän sairaanhoidollisissa tehtävissä. Tulokset antavat vahvan viestin siitä, että kotihoidon työntekijän on oltava koulutukseltaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö eli esimerkiksi lähihoitaja.

SuPer teki tammikuussa jäsenilleen kyselyn kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien työtehtävistä. Vastauksia saatiin 2 254.

– Lähihoitajat ovat kotihoidon suurin ammattiryhmä. Heidän ammattitaidollaan on keskeinen merkitys kotihoito-organisaation toimivuuteen ja asiakkaiden saaman hoidon sekä elämän laatuun, selvityksen tehnyt SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi sanoo.

– Lähihoitajan työllä on myös taloudellinen merkitys. Kun asiakas saa ammattitaitoisen hoidon kotona, yhteiskunta säästää sairaalahoidon ja hoiva-asumisen kustannuksissa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo. – Kotihoitoon on palkattava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, jotta kotihoito on laadukasta. Laatua vaatii myös lainsäädäntö.

Kotona hoidettavilla asiakkailla on hyvin laaja kirjo sairauksia ja kotona pystytään toteuttamaan paljon sairaanhoidollisia tehtäviä. Monia kotihoidon asiakkaita olisi aiemmin hoidettu joko sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kotihoidon lähihoitajat (93 %) olivat sitä mieltä, että heidän ammattitaitonsa vastaa kotihoidossa tarvittavaa osaamista.

SuPerin kotihoidon selvitys osoittaa, miten vaativia töitä lähihoitajat kotihoidossa tekevät. Lääkehoito kuuluu keskeisesti lähihoitajan työhön, ja muista sairaanhoidollisista toimenpiteistä yleisin on haavanhoito. Monen työhön kuuluu myös katetrointi, laskimoverinäytteen ottaminen ja erilaisten avanteiden hoito. Myös muun muassa kotidialyysin toteuttaminen, korvahuuhtelu, tikkien poisto ja saattohoito kuuluvat lähihoitajien työtehtäviin kotihoidossa. 

Lähes kaikki vastaajat (97 %) olivat sitä mieltä, että työ kotihoidossa on laaja-alaista. Lähihoitajat vastaavat asiakkaiden perustarpeisiin, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitoon, ravitsemukseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, monesta tulokulmasta: suunnittelu, hankinnat, toteutus, arviointi, seuranta, tiedon välittäminen ja kirjaaminen. – Työn monipuolisuus on alan vetovoimatekijä, asiantuntija Sari Ilonummi kertoo.

Kyselyyn vastanneiden mielestä heidän tärkein tehtävänsä kotihoidossa on asiakkaiden hyvinvoinnin ylläpitäminen ja sairauksien hoitaminen, jotta asiakkailla olisi mahdollisuus asua kotona. Tärkeää on myös normaalin elämän mahdollistaminen.

– Lähihoitajien ammattitaidon laaja-alaisuutta ja sairaanhoidollista osaamista olisi hyödynnettävä nykyistä paremmin kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

”Kotihoidossa pitää osata soveltaa ja keksiä, kuinka tilanteet ratkaistaan silloin, kun pitää pärjätä sillä, mitä kotona on ja sieltä sattuu löytymään. Luovuus kukoistaa, miten asiakas suihkutetaan puutteellisissa oloissa tai saadaan valaistus taskulampulla suunnattua haavanhoitoa varten. Olemme myös erittäin kekseliäitä, kun pitää laittaa aikataulut lennosta uusiksi tien päällä.”

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:
SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi, 050 341 6079
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue