SuPerin selvitys: Lähihoitajan ammattitaidolla on keskeinen merkitys kotihoidon toimivuuteen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin uuden kotihoidon selvityksen tulokset kertovat lähihoitajien laajasta toimenkuvasta kotihoidossa. Kotihoidossa työskennellään pääsääntöisesti koko työvuoro yksin (83 %), mikä korostaa arviointiosaamista sekä muita ammattitaitovaatimuksia. Lähihoitajan työn painopiste on asiakkaiden hoidon tarpeiden lisääntyessä entistä enemmän sairaanhoidollisissa tehtävissä. Tulokset antavat vahvan viestin siitä, että kotihoidon työntekijän on oltava koulutukseltaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö eli esimerkiksi lähihoitaja.

SuPer teki tammikuussa jäsenilleen kyselyn kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien työtehtävistä. Vastauksia saatiin 2 254.

– Lähihoitajat ovat kotihoidon suurin ammattiryhmä. Heidän ammattitaidollaan on keskeinen merkitys kotihoito-organisaation toimivuuteen ja asiakkaiden saaman hoidon sekä elämän laatuun, selvityksen tehnyt SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi sanoo.

– Lähihoitajan työllä on myös taloudellinen merkitys. Kun asiakas saa ammattitaitoisen hoidon kotona, yhteiskunta säästää sairaalahoidon ja hoiva-asumisen kustannuksissa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo. – Kotihoitoon on palkattava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, jotta kotihoito on laadukasta. Laatua vaatii myös lainsäädäntö.

Kotona hoidettavilla asiakkailla on hyvin laaja kirjo sairauksia ja kotona pystytään toteuttamaan paljon sairaanhoidollisia tehtäviä. Monia kotihoidon asiakkaita olisi aiemmin hoidettu joko sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kotihoidon lähihoitajat (93 %) olivat sitä mieltä, että heidän ammattitaitonsa vastaa kotihoidossa tarvittavaa osaamista.

SuPerin kotihoidon selvitys osoittaa, miten vaativia töitä lähihoitajat kotihoidossa tekevät. Lääkehoito kuuluu keskeisesti lähihoitajan työhön, ja muista sairaanhoidollisista toimenpiteistä yleisin on haavanhoito. Monen työhön kuuluu myös katetrointi, laskimoverinäytteen ottaminen ja erilaisten avanteiden hoito. Myös muun muassa kotidialyysin toteuttaminen, korvahuuhtelu, tikkien poisto ja saattohoito kuuluvat lähihoitajien työtehtäviin kotihoidossa. 

Lähes kaikki vastaajat (97 %) olivat sitä mieltä, että työ kotihoidossa on laaja-alaista. Lähihoitajat vastaavat asiakkaiden perustarpeisiin, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitoon, ravitsemukseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, monesta tulokulmasta: suunnittelu, hankinnat, toteutus, arviointi, seuranta, tiedon välittäminen ja kirjaaminen. – Työn monipuolisuus on alan vetovoimatekijä, asiantuntija Sari Ilonummi kertoo.

Kyselyyn vastanneiden mielestä heidän tärkein tehtävänsä kotihoidossa on asiakkaiden hyvinvoinnin ylläpitäminen ja sairauksien hoitaminen, jotta asiakkailla olisi mahdollisuus asua kotona. Tärkeää on myös normaalin elämän mahdollistaminen.

– Lähihoitajien ammattitaidon laaja-alaisuutta ja sairaanhoidollista osaamista olisi hyödynnettävä nykyistä paremmin kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

”Kotihoidossa pitää osata soveltaa ja keksiä, kuinka tilanteet ratkaistaan silloin, kun pitää pärjätä sillä, mitä kotona on ja sieltä sattuu löytymään. Luovuus kukoistaa, miten asiakas suihkutetaan puutteellisissa oloissa tai saadaan valaistus taskulampulla suunnattua haavanhoitoa varten. Olemme myös erittäin kekseliäitä, kun pitää laittaa aikataulut lennosta uusiksi tien päällä.”

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:
SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi, 050 341 6079
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue