SuPerin Paavola Lähihoitajapäivänä 27.1.: Lähihoitajakoulutus täyttää 30 vuotta – osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti

lähihoitajapäivä

”Lähihoitajien rooli hyvinvointialueiden palveluiden tuottamisessa on merkittävä”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo Kansallisena lähihoitajapäivänä 27. tammikuuta. – Lähihoitajilla on monipuolinen koulutus ja osaaminen, jota voidaan hyödyntää laajasti sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Lähihoitajakoulutus täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Lähihoitajatutkinto antaa vankan osaamisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varhaiskasvatukseen, ja lähihoitajien osaamista tuleekin hyödyntää monipuolisesti. Tästä hyvä esimerkki on valtioneuvoston päätös (22.12.2021), jolla lähihoitajat ovat oikeutettuja antamaan koronarokotuksia asianmukaisella lisäkoulutuksella. Lähihoitajien koulutukseen kuuluu lääkehoito ja pistäminen lihakseen sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta, joka on keskeinen osa lähihoitajan työtä ja lääkehoidon turvallisuutta. Ensimmäiset ryhmät lähihoitajia ovat nyt aloittaneet työnsä koronarokottajina.

HUS on hyödyntänyt lähihoitajien ammattitaitoa ja osaamista palkkaamalla lähihoitajia lapsivuodeosastolle hoitamaan vauvoja (YLE 26.1.). Lähi- ja lastenhoitajat ovat aina työskennelleet synnytys- ja lastensairaaloissa esimerkiksi imetysneuvonnassa ja perheiden tukemisessa. Nyt hoitajapulasta kärsivä HUS on perustanut työryhmän kartoittamaan lähihoitajien osaamisen hyödyntämistä nykyistä monipuolisemmin.

Alan vetovoimasta tulee huolehtia

Lähihoitajat ovat yksi voimakkaimmin eläköityvistä ammattiryhmistä. Pelkästään kuntasektorilla siirtyy vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle 22 000 lähihoitajaa seuraavan 20 vuoden aikana. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa ja voidaankin sanoa, että vanhustenhoito on rakentunut lähi- ja perushoitajien hyvälle osaamiselle. Heidän ammattitaitoaan tulisikin hyödyntää enemmän myös esihenkilötyössä. Lähihoitajia työskentelee kaikkialla sosiaalipalveluissa, muun muassa vammaispalveluissa ja mielenterveyspalveluissa. Myös varhaiskasvatuksessa työskentelee paljon lähihoitajia, ja kouluissa lähihoitajia on työssä koulunkäynninohjaajina.

– Lähihoitajat ovat merkittävä ammattiryhmä sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Alan veto- ja pitovoimasta tulee huolehtia ja siihen on olemassa keinot: työnkuva, palkkaus ja työolot kuntoon, Paavola sanoo.

Lähihoitaja on nimikesuojattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö

Lähihoitaja on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Työssä korostuvat laaja-alaisen tiedon lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot, eettiset periaatteet ja potilas- ja asiakasturvallisuus. Työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Työ edellyttää ammattia säätelevien lakien tuntemusta, ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa sekä oman työn ja työtapojen kehittämistä. Lähihoitajatutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin.

Kansallista lähihoitajapäivää on vietetty vuodesta 2009 alkaen SuPerin aloitteesta. Lisätietoa lähihoitajakoulutuksesta ja lähihoitajan työstä: www.superliitto.fi.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue