SuPerin Paavola Lähihoitajapäivänä 27.1.: Lähihoitajakoulutus täyttää 30 vuotta – osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti

lähihoitajapäivä

”Lähihoitajien rooli hyvinvointialueiden palveluiden tuottamisessa on merkittävä”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo Kansallisena lähihoitajapäivänä 27. tammikuuta. – Lähihoitajilla on monipuolinen koulutus ja osaaminen, jota voidaan hyödyntää laajasti sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Lähihoitajakoulutus täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Lähihoitajatutkinto antaa vankan osaamisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varhaiskasvatukseen, ja lähihoitajien osaamista tuleekin hyödyntää monipuolisesti. Tästä hyvä esimerkki on valtioneuvoston päätös (22.12.2021), jolla lähihoitajat ovat oikeutettuja antamaan koronarokotuksia asianmukaisella lisäkoulutuksella. Lähihoitajien koulutukseen kuuluu lääkehoito ja pistäminen lihakseen sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta, joka on keskeinen osa lähihoitajan työtä ja lääkehoidon turvallisuutta. Ensimmäiset ryhmät lähihoitajia ovat nyt aloittaneet työnsä koronarokottajina.

HUS on hyödyntänyt lähihoitajien ammattitaitoa ja osaamista palkkaamalla lähihoitajia lapsivuodeosastolle hoitamaan vauvoja (YLE 26.1.). Lähi- ja lastenhoitajat ovat aina työskennelleet synnytys- ja lastensairaaloissa esimerkiksi imetysneuvonnassa ja perheiden tukemisessa. Nyt hoitajapulasta kärsivä HUS on perustanut työryhmän kartoittamaan lähihoitajien osaamisen hyödyntämistä nykyistä monipuolisemmin.

Alan vetovoimasta tulee huolehtia

Lähihoitajat ovat yksi voimakkaimmin eläköityvistä ammattiryhmistä. Pelkästään kuntasektorilla siirtyy vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle 22 000 lähihoitajaa seuraavan 20 vuoden aikana. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa ja voidaankin sanoa, että vanhustenhoito on rakentunut lähi- ja perushoitajien hyvälle osaamiselle. Heidän ammattitaitoaan tulisikin hyödyntää enemmän myös esihenkilötyössä. Lähihoitajia työskentelee kaikkialla sosiaalipalveluissa, muun muassa vammaispalveluissa ja mielenterveyspalveluissa. Myös varhaiskasvatuksessa työskentelee paljon lähihoitajia, ja kouluissa lähihoitajia on työssä koulunkäynninohjaajina.

– Lähihoitajat ovat merkittävä ammattiryhmä sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Alan veto- ja pitovoimasta tulee huolehtia ja siihen on olemassa keinot: työnkuva, palkkaus ja työolot kuntoon, Paavola sanoo.

Lähihoitaja on nimikesuojattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö

Lähihoitaja on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Työssä korostuvat laaja-alaisen tiedon lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot, eettiset periaatteet ja potilas- ja asiakasturvallisuus. Työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Työ edellyttää ammattia säätelevien lakien tuntemusta, ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa sekä oman työn ja työtapojen kehittämistä. Lähihoitajatutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin.

Kansallista lähihoitajapäivää on vietetty vuodesta 2009 alkaen SuPerin aloitteesta. Lisätietoa lähihoitajakoulutuksesta ja lähihoitajan työstä: www.superliitto.fi.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue