Mikä on lakko? Mikä on työsulku? Entä työtaistelu? Mitä eroa niillä on?

Kirjoittaja:

Juska Kivioja

järjestöpäällikkö

Profiili
ihmisjoukko

1. Mikä on lakko? Entä työtaistelu? Mitä eroa niillä on?

Työtaistelu syntyy yleensä tilanteessa, jossa työntekijöitä edustava ammattiliitto ja työnantaja tai työnantajia edustava työnantajajärjestö eivät pääse sopuun millä palkalla ja ehdoilla työtä tehdään. Näistä asioista sovitaan työehtosopimuksessa. Tuloksettomien työehtosopimusneuvotteluiden jälkeen työntekijät vauhdittavat tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntyä työtaisteluilla. Yleisin työtaisteluiden muoto on lakko, jolloin työntekijät pidättäytyvät tekemästä töitä.

Työtaistelut ja lakot ovat aina viimeisin keino vauhdittaa sopimuksen syntyä. Pääsääntöisesti ennen lakon uhkaa on edeltänyt kuukausien tulokseton neuvottelujakso. Yksi työtaistelun muoto on ylityö- tai vuoronvaihtokielto. Ylityökiellossa ylitöitä ei tehdä. Vuoronvaihtokiellossa ei vuoroja vaihdeta ja tehdään vain oman työvuoroluettelon mukaiset työvuorot. Poliittinen mielenilmaus tai joukkoirtisanoutuminen ovat esimerkkejä muista työtaistelutoimista.  

2. Mikä on työsulku?

Työnantajan käyttämä työtaistelutoimenpide on työsulku. Työsulussa yrityksen tai yritysten työt ja palkanmaksu keskeytetään ja työnantaja estää työntekijöiden tulon työpaikalle.

3. Mitä tarkoittaa, että lakko on laillinen?

Kun työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy eivätkä neuvottelut työntekijöiden palkka- ja muista ehdoista etene, ammattiliitto voi päättää lakkoon ryhtymisestä. Lakolla pyritään edistämään työntekijöiden tavoitteita  työehtosopimuksesta neuvoteltaessa. Lakko on laillinen, kun työehtosopimus ei ole enää voimassa ja on alkanut niin sanottu sopimukseton tila. Lakko on myös laillinen, kun se ei kohdistu työehtosopimukseen tai sen yksittäiseen määräykseen.

Laillinen lakko edellyttää kahden viikon ilmoitusaikaa. Lakon alkamis- ja päättymisaika ilmoitetaan työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle. Lakosta tulee laiton silloin, kun työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen sen voimassaoloaikana. Suuri osa näistä ovat mielenilmauksia työnantajan laki- tai sopimusrikkomuksiin, yhteistoimintamenettelyyn tai huonoon henkilöstöpolitiikkaan. Työtaisteluoikeus on työntekijän perus- ja ihmisoikeus. Työntekijän osallistuessa liiton tai yhdistyksen järjestämään työtaisteluun, häneen ei saa kohdistaa minkäänlaisia painostustoimia.

4. Onko olemassa erilaisia lakkoja?

Kyllä. Yleisin on liiton asettama lakko, jossa työntekijät eivät tee työtehtäviä, jotka on asetettu lakon alaisiksi. Tukilakko on yleensä määräaikainen työtaistelu, jonka tavoitteena on tukea oman liiton toisen sopimusalan tai toisen liiton työtaistelua.

5. Miksi työntekijät menevät lakkoon?

Ammattiliitot sopivat oman toimialan työntekijöiden palkat ja työsuhteen ehdot työehtosopimuksessa. Liitto asettaa tavoitteet liiton jäsenille tärkeistä asioista kuten palkankorotuksista, lomista, palkan lisistä, yms. Mikäli työntekijöitä edustava ammattiliitto ja työnantaja tai työnantajia edustava työnantajajärjestö eivät kuukausia kestäneiden työehtosopimusneuvotteluissa pääse sopuun työehdoista, työntekijät voivat vauhdittaa tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntyä työtaisteluilla.

6. Miten lakko syntyy? Eli kuka päättää lakosta ja valmistelee lakon?

Ammattiliitto tekee päätöksen työtaistelutoimista. Liiton säännöistä riippuen päätöksen tekee, esim.  valtuusto, edustajisto, hallitus tai ammattiosasto. Päätöstä ennen on edeltänyt kuukausien tuloksettomat työehtosopimusneuvottelut. Liitto päättää lakon piirissä olevat työpaikat ja niiden toimipaikat, lakon laajuuden, lakon alkamisajan ja mahdollisesti sen keston, jos kyse on määräaikaisesta lakosta.  Lisäksi liitto päättää ne työtehtävät, jotka ovat lakon piirissä. Lakkoa valmistelee liiton henkilökunta sekä liiton aktiiviset jäsenet kuten luottamusmiehet.

7. Saako lakon aikana palkkaa?

Työnantajalla ei ole velvoitetta maksaa palkkaa työtaistelun aikana, mutta jo ansaitut ja lakon aikana erääntyvät palkkasaatavat tulee maksaa. Ammattiliitto maksaa lakossa mukana oleville jäsenille lakkokorvausta.

8. Miten lakko päättyy?

Lakko loppuu, kun ammattiliitto ilmoittaa lakon päättymisestä. Yleensä päätös lakon lopettamisesta tehdään sen jälkeen, kun liitto saa sovittua palkat ja työsuhteen ehdot työehtosopimusneuvotteluissa, tai vaihtoehtoisesti työntekijöiden ammattiliitto ja työnantajia edustava järjestö hyväksyvät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Lakko voi olla myös määräaikainen ja se päättyy ilmoitettuna ajankohtana.

9. Pitääkö työnantajalta kysyä lupaa? Voiko lakkoilusta tulla minulle seuraamuksia?

Ei pidä kysyä eikä saa tulla. Seuraa oman liiton lakkoviestintää ja toimi ohjeiden mukaisesti. Työtaisteluoikeus on työntekijän perus- ja ihmisoikeus, jonka pohjana on Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset, ILOn yleissopimukset sekä EU:n peruskirja. Työtaistelu on kollektiivien painostustoimenpide, joka edellyttää joukkoluonnetta, yhteyttä työsuhteisiin ja tehokkuutta. Työntekijän osallistuessa liiton tai yhdistyksen järjestämään työtaisteluun, häneen ei saa kohdistaa minkäänlaisia painostustoimia

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue