Asetu ehdolle aluevaaleihin!

Kirjoittaja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. Uudistus koskettaa suoraan noin 130 000 näiden palveluiden piirissä työskentelevää STTK:laista. Ensi tammikuun aluevaaleissa valittavat aluevaltuustot tekevät palveluiden tuottamiseen liittyvät päätökset. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että mukana on käytännön työtä ymmärtäviä alan ammattilaisia. STTK:laisilla tätä osaamista riittää, joten älä aikaile, vaan asetu ehdolle!

Aluevaaleissa ehdolle voi asettua kuka tahansa, lukuun ottamatta hyvinvointialueen johtavana virkamiehenä työskenteleviä henkilöitä. Ehdolle kannattaa asettua kaikkien, joita kiinnostaa näiden palveluiden uudelleen järjestäminen. Sinulla on tässä päätöksenteossa tarvittavaa asiantuntemusta ja käytännön kokemusta, jos työskentelet sosiaali- tai terveyspalveluiden parissa tai pelastustoimessa. Jos sinulla on lisäksi mielipiteitä ja halua vaikuttaa omaan ja kollegoidesi työelämään, olet erinomainen ehdokas.

Mistä asioista päätetään?

Aluevaltuustot päättävät esimerkiksi seuraavista asioista:

 1. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.
 2. Yhden luukun palvelut.
 3. Onko henkilöstöllä edustuksia siellä, missä päätöksiä valmistellaan ja tehdään.
 4. Miten palvelut toimivat ihmisten arjessa.
 5. Henkilömitoituksen toteutuminen.
 6. Pelastustoimen palvelutaso.

Tärkeiden päätösten ensimmäinen kausi

Ensimmäisellä valtuustokaudella tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkien sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan työntekijöiden arkeen. Siksi myös päätöksenteossa tarvitaan kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, miten näitä töitä tehdään ja mitkä käytännön asiat ovat tärkeitä palvelujen tuottamisessa.

Ensimmäisen nelivuotiskauden aikana mm.

 • luodaan oman hyvinvointialueen palvelurakenne ja strategia,
 • päätetään eri tavoista tuottaa palveluja,
 • varmistetaan, että palvelut ovat kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden saatavilla,
 • ratkotaan digitaalisten palvelujen osuutta saatavuudessa ja saavutettavuudessa,
 • päätetään henkilömitoituksen toteutuksesta ja
 • otetaan kantaa koronan aiheuttamaan hoito- ja palveluvajeen korjaamiseen.

Kahteen viimeiseen kohtaan liittyy keskeisesti myös henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi. Sellaiset päättäjät, jotka eivät tunne alueiden ja näissä ammateissa työskentelevien ihmisten arjen todellisuutta, eivät välttämättä muista huomioida näitä näkökulmia. Siksi päätöksentekoon on tärkeää saada mukaan alueilla työtä tekeviä ja asuvia alan ammattilaisia.

Tukea ja tietoa on tarjolla

Tekemistä on paljon, mutta niin on myös tukea tehtävässä selviytymiseen. Päätöksiä mietitään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Puolueryhmät ja erilaiset valtakunnalliset verkostot tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia alueiden välillä. STTK on luomassa myös oman verkoston, jossa hyvinvointialueiden päätöksentekoon liittyvistä asioista voi keskustella keskusjärjestön asiantuntijoiden kanssa. Yksin tätä työtä ei tarvitse kenenkään tehdä.

Mietityttääkö ehdolle asettuminen tai puolue?

Kysyimme isoimpien puolueiden puoluesihteereiltä, miksi aluevaaleissa kannattaa asettua ehdolle, miksi kannattaa äänestää ja millaisia asioita heidän puolueensa uudistuksessa ajavat.

Videot löytyvät osoitteesta sttk.fi/aluevaalit. Syksyn aikana siellä julkaistaan myös muuta aluevaaleihin liittyvää materiaalia.

Teksti: Kreetta Haaslahti.

Juttua varten on haastateltu STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkowia.

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue