Jyty: Varhaiskasvatuksen haasteet pahentavat lastenhoitajien työvoimapulaa

Jatkuva kiire, resurssipula, haastavat tilanteet ja väkivallan uhka ovat pahenevia ongelmia kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Samalla ne pahentavat entisestään työvoimapulaa, jota jo koetaan esimerkiksi monilla varhaiskasvatuksen työpaikoilla.

– Työoloihin on puututtava ennen kuin tilanne johtaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien karkaamiseen muihin tehtäviin tai jopa siihen, että osa jättää kokonaan hakeutumatta alalle, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima toteaa.

Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen alan jäsenkyselyn mukaan yli 60 % vastaajista koki työnsä suurimmiksi haasteiksi kiireen, resurssipulan ja isot ryhmät.

Resurssipula aiheuttaa jatkuvaa kiirettä. Yksittäisten lapsien huomioimiseen ei jää riittävästi aikaa. Sijaisia tai avustajia ei oteta riittävästi tai heitä ei yksinkertaisesti saada työvoimapulan vuoksi.

– On kestämätöntä, että päiväkotien lastenhoitajat hukkuvat työtaakan alle, Voima sanoo.

Yli puolet jäsenkyselyyn vastanneista kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisista kokee, että haastavat tilanteet ja väkivalta tai sen uhka ovat työn varjopuolia.

Lasten ja nuorten lisääntyneet käytöshäiriöt, neuropsykiatriset vaikeudet ja ongelmien moninaistuminen sekä väkivalta tai sen uhka lisäävät työn kuormittavuutta. Lisäkuormaa aiheuttaa joidenkin vanhempien huono, jopa uhkaava käytös.

– Riittävät henkilöstöresurssit auttaisivat ehkäisemään haastavia ja väkivaltaisia tilanteita, Voima huomauttaa.

Lähes kolmannes vastaajista myös koki, että työtä ei arvosteta tarpeeksi. Haasteiksi koettiin esimerkiksi valmistelu- ja suunnitteluajan puute, huono johtaminen, alhainen palkkataso sekä riittämättömyyden tunteet ja henkinen kuormitus.

Haasteista huolimatta työssä on myös positiivisia puolia. Yli puolet vastaajista kertoi, että työn hyvä puoli on itse lapset. Työkaverit antavat voimia ja auttavat jaksamaan kiireisessä työarjessa. Myös monipuolinen ja itsenäinen työnkuva lisää työn mielekkyyttä.

– Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat tekevät työtään ammattitaidolla ja sydämellä. Joillekin lapsille he saattavat olla elämän harvoja turvallisia aikuisia. Olisi jo korkea aika antaa alan ammattilaisille heidän ansaitsemansa arvostus, joka näkyisi esimerkiksi palkkatasossa, Voima huomauttaa.

Jäsenkyselyyn vastasi Ammattiliitto Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät kasvatuksen ja koulutuksen alalla esimerkiksi päiväkodeissa ja perusopetuksessa.

Lisätietoja:
Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Ammattiliitto Jytyn alueasiamies, kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmän koordinaattori Minna Eskelinen, puh. 040 554 7606, minna.eskelinen@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue