Jyty: Varhaiskasvatuksen haasteet pahentavat lastenhoitajien työvoimapulaa

Jatkuva kiire, resurssipula, haastavat tilanteet ja väkivallan uhka ovat pahenevia ongelmia kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Samalla ne pahentavat entisestään työvoimapulaa, jota jo koetaan esimerkiksi monilla varhaiskasvatuksen työpaikoilla.

– Työoloihin on puututtava ennen kuin tilanne johtaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien karkaamiseen muihin tehtäviin tai jopa siihen, että osa jättää kokonaan hakeutumatta alalle, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima toteaa.

Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen alan jäsenkyselyn mukaan yli 60 % vastaajista koki työnsä suurimmiksi haasteiksi kiireen, resurssipulan ja isot ryhmät.

Resurssipula aiheuttaa jatkuvaa kiirettä. Yksittäisten lapsien huomioimiseen ei jää riittävästi aikaa. Sijaisia tai avustajia ei oteta riittävästi tai heitä ei yksinkertaisesti saada työvoimapulan vuoksi.

– On kestämätöntä, että päiväkotien lastenhoitajat hukkuvat työtaakan alle, Voima sanoo.

Yli puolet jäsenkyselyyn vastanneista kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisista kokee, että haastavat tilanteet ja väkivalta tai sen uhka ovat työn varjopuolia.

Lasten ja nuorten lisääntyneet käytöshäiriöt, neuropsykiatriset vaikeudet ja ongelmien moninaistuminen sekä väkivalta tai sen uhka lisäävät työn kuormittavuutta. Lisäkuormaa aiheuttaa joidenkin vanhempien huono, jopa uhkaava käytös.

– Riittävät henkilöstöresurssit auttaisivat ehkäisemään haastavia ja väkivaltaisia tilanteita, Voima huomauttaa.

Lähes kolmannes vastaajista myös koki, että työtä ei arvosteta tarpeeksi. Haasteiksi koettiin esimerkiksi valmistelu- ja suunnitteluajan puute, huono johtaminen, alhainen palkkataso sekä riittämättömyyden tunteet ja henkinen kuormitus.

Haasteista huolimatta työssä on myös positiivisia puolia. Yli puolet vastaajista kertoi, että työn hyvä puoli on itse lapset. Työkaverit antavat voimia ja auttavat jaksamaan kiireisessä työarjessa. Myös monipuolinen ja itsenäinen työnkuva lisää työn mielekkyyttä.

– Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat tekevät työtään ammattitaidolla ja sydämellä. Joillekin lapsille he saattavat olla elämän harvoja turvallisia aikuisia. Olisi jo korkea aika antaa alan ammattilaisille heidän ansaitsemansa arvostus, joka näkyisi esimerkiksi palkkatasossa, Voima huomauttaa.

Jäsenkyselyyn vastasi Ammattiliitto Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät kasvatuksen ja koulutuksen alalla esimerkiksi päiväkodeissa ja perusopetuksessa.

Lisätietoja:
Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Ammattiliitto Jytyn alueasiamies, kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmän koordinaattori Minna Eskelinen, puh. 040 554 7606, minna.eskelinen@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue