RIAn liittohallitus: Rakennusalan henkilöstön hyvinvointiin panostettava enemmän

Rakennustuotanto on ollut korkealla tasolla viime vuodet ja ajoittain henkinen kuormitus rakennusalan henkilöstölle on ollut kovaa. Tämä on käynyt ilmi esimerkiksi alan järjestöjen RIAn ja ja RKL:n toteuttamasta aivotyön kuormittavuutta koskevasta tutkimuksesta.

─ On hyvä, että alalla menee hyvin, jäsenille riittää töitä. Varjopuolena on se, että työmäärä kuormittaa liikaa ihmisiä. Työnantajien on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen, kommentoi RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Rialaisten kokemassa työmäärässä on menty yhä huonompaan suuntaan. Vastikään tehdyn RIAn ammattikuntatutkimuksen mukaan työmäärä on jatkuvasti liian suuri 12 prosentilla ja ajoittain liian suuri 48 prosentilla. Työkuorma on sopiva 38 prosentilla. Työmäärän liian suureksi kokevien osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna.

Myös RIAn ja RKL:n teettämän aivotyökyselyn alustavat tulokset kertovat työn kuormittavuudesta. Työviikot vaihtelevat todella paljon, tehtäväkokonaisuuksia on paljon työn alla ja rauhallisten työtuntien määrä on vähäinen.

Työn kuormittavuutta lisää erityisesti ohjeisiin liittyvät ongelmat, häiriöt, useiden eri asioiden tekeminen, aikapaine sekä muistamiseen liittyvät vaatimukset.

Jäsenet kertovat, että etenkin suurilla työmailla muuttujia on valtavasti, mikä vaikeuttaa suurien työkokonaisuuksien valmistumista. Kaikki yritykset eivät suhtaudu vakavasti oman henkilöstönsä työkuormaan ja uupumukseen, jos vaakakupissa on jättimäisen hankkeen valmistuminen.

Monella työnantajalla on varsin kunnianhimoisia tavoitteita, työvälineitä ja kulttuuria työssä jaksamisessa ja sen edistämisessä, mutta aina ne eivät näy projekti- ja esimiestasolla

─ Fyysisen työn kuormittavuuteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota. Aivotyön kuormittavuuden hallinta on vielä kuitenkin lapsenkengissä ja siksi siihen on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota sekä löydettävä keinoja sen kuormittavuuden vähentämiseksi, toteaa RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

RIAn jäsenistö on viestinyt, että työn kuormittavuus ja stressaavuus on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Päällekkäiset projektit, jatkuva kiire, vastuu ja stressi kuormittavat ihmisiä.

─ Rakennusala tarvitsee paljon uusia koulutettuja työntekijöitä tulevaisuudessa. Nyt on viimeinen hetki parantaa työviihtyvyyttä ja -jaksamista työpaikoilla. Kehitetään yhdessä inhimillistä työelämää, kehottaa Tommi Luukkonen.

Lisätietoja: Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry:n puheenjohtaja Tommi Luukkonen, 040-579 56 33.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on vuonna 1951 perustettu ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen 10.000 jäsenen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

Ajankohtaista

1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue