Tehy: Tulevien kuntapäättäjien vastuulla edelleen koronakorvaus hoitajille

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna. Tehy vaatii, että kuntavaalien jälkeen uudet päättäjät velvoittavat kunnat ja sairaanhoitopiirit maksamaan hoitajille kertaluontoisen 1 000 euron koronakorvauksen.

Kunnat ovat tehneet viime vuonna ennätystuloksia ja ylijäämää kertyi useisiin kuntiin mittavasti. Syynä tähän olivat valtion avokätiset koronakorvaukset, jotka ylittivät reippaasti koronasta aiheutuneet todelliset kulut lähes joka puolella maata. Lisäksi Suomen talous on selvinnyt koronasta vähemmin vaurioin kuin ennustettiin. Myös kuntien verotulojen kehitys on ollut ennakoitua parempi.  

– Nyt on kyse tahdosta – siitä, että halutaanko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia arvostaa. Lähes kaikissa Euroopan maissa hoitajille on maksettu koronakorvauksia, mutta vieläkään ei Suomessa ole näin tehty, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.  

Tulevien kuntapäättäjien pitää velvoittaa kunnat ja sairaanhoitopiirit maksamaan hoitajille kertaluontoinen 1 000 euron koronakorvaus.  

– Työvoimapulasta on paljon hälyttäviä esimerkkejä ja tilastotietoakin. Potilaspaikkoja on jouduttu sulkemaan, kun pätevää henkilökuntaa ei riitä. Raha olisi konkreettinen arvostuksen osoitus loputtomiin venyneille hoitajille, Rytkönen painottaa.  

Tehy on useaan otteeseen vaatinut koronakorvausten maksamista.  Tehy esitti koronakorvauksen maksamista kevään 2020 työmarkkinaneuvotteluissa, vetosi valtiovaltaan ja esitti neuvottelu-pyyntöjä paikallisille työnantajille. Yksittäiset työnantajat ovat maksaneet hoitajille joitakin pienehköjä korvauksia tai myöntäneet kulttuuri- tai liikuntaetuja, mutta oikea ja konkreettinen arvostuksen osoitus puuttuu yhä.  

Tehy myös vaatii jatkossa valtionosuuksien korvamerkintää, jotta rahat ohjautuvat valtioneuvoston tahdon mukaisiin tarkoituksiin riittävän tarkasti. Korona on tehnyt näkyväksi sen, että valtion-osuudet valuvat laveasti kuntien erilaisiin kuluihin.   

– Epämääräisestä rahanjaosta ovat kärsineet erityisesti hoitajat, joiden rahapussiin jaetuista miljardeista ei ole juuri euroja herunut, Rytkönen painottaa.  

Tehy on julkistanut avainsanat tuleville kuntapäättäjille. Niissä painotetaan erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, joka jää sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien tehtäväksi.  

Tehyn avainsanat tuleville kuntapäättäjille  

Päätöksenteon tueksi kuntapäättäjät tarvitsevat viisi avainsanaa: resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisäksi Tehy on valinnut teesin ”oikeus ja kohtuus” muistuttamaan kuntapäättäjiä koronakorvauksen maksamisesta hoitajille.    

Sote-uudistuksen jälkeen kunnissa on suunnattava taloudellisia resursseja kuntalaisten terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Alimitoitetut resurssit kuten työvoimapula aiheuttavat tappiokierteen kuntalaisten palveluihin. Myös järjestöjen potentiaalia on hyödynnettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Laatua luodaan sote-alan ja varhaiskasvatuksen osaajien työllä. Kuntalaisille tärkeiden palveluiden laadun tulee olla kuntapäättäjän ykkösprioriteetti.  

Henkilöstön osaamista pitää kehittää. Työvoimapulaa ei voi ratkaista koulutustasoa tai -vaatimuksia laskemalla, vaan se ratkaistaan osaavien ammattilaisten työoloista ja palkkauksesta huolehtimalla.  

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää, että johtamisessa näkyy hoitotyön osaaminen ja kokemus. Kuntiin tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista ja kokemusta sote-uudistuksen jälkeenkin. Siksi kuntiin tulee nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija/vastuutaho. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tulee johtaa ja koordinoida strategiselta tasolta, läpi eri hallinnonalojen.  

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien kansalaisten oikeutta laadukkaisiin palveluihin, mutta myös sitä, että näiden palveluiden tekijöitä kohdellaan reilusti nostamalla palkkatasoa ja parantamalla työoloja.  

Tehyn kuntavaalisivuilta löytyy tietoa mm. tehyläisistä kuntavaaliehdokkaista

Lisätietoja: Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028 

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue