SuPerin kuntavaaliteemat: Vanhustenhoito on kriittinen sektori, jonka merkitys on tunnustettava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa vanhustenhoidon kriittisestä roolista. – Helposti unohdetaan, kuinka merkittävää työtä vanhustenhoidossa tehdään koko ajan. Koronakriisin aikana vanhustenhoito on ollut keskeisessä roolissa tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä eli koko pandemian hoitamisessa. Kaikki vanhustenhoidon asiakkaat kuuluvat riskiryhmiin ja sairastuneet hoidetaan hoivakodeissa eikä heitä siirretä erikoissairaanhoitoon. Asukkaiden ja työntekijöiden suojaaminen tartunnoilta on vaatinut jatkuvaa riskinarviointia ja asioiden organisointia uudella tavalla, Paavola kertoo.

Työturvallisuus on hoidettava kuntoon normaaliaikana, jotta myös kriisiajoista selvitään hyvin. – Vanhustenhoidon kriittistä roolia pandemian hoitamisessa ei tunnistettu riittävän ajoissa, Paavola huomauttaa. – Pandemian alussa hoitajat unohdettiin paikoin selviämään yksin velvoitteista jatkuvan tartuntavaaran ja puutteellisen suojautumisen kanssa. Onneksi Suomessa sote-henkilöstöllä on hyvä koulutus ja ammattitaito, jotka auttavat selviytymään haastavissakin tilanteissa. On kuitenkin tunnistettava hyvissä ajoin riskit ja sektorit, joilla kriittistä työtä tehdään.

–  Kuntavaaleissa vanhustenhoito on ollut vuosikymmeniä yksi kärkiteemoista, sillä se huolettaa monia kuntalaisia. On välttämättömänä, että vanhustenhoidon tervehdyttäminen jatkuu. Ympärivuorokautisen vanhustenhoidon sitova henkilöstömitoitus on hyvä alku, ja lakia tulee noudattaa kaikissa yksiköissä kaikkina vuorokaudenaikoina. Myös kotihoidon henkilöstömitoitus on saatava kuntoon ja kaikille asiakkaille on pystyttävä tarjoamaan heille luvattu, tarpeenmukainen hoito. – Kuntalaisilla on oikeus laadukkaisiin peruspalveluihin. Niiden saatavuutta ja saavutettavuutta on parannettava, Paavola muistuttaa.

Henkilöstömitoitus ei lain voimaantulosta huolimatta ole kaikkialla kohdallaan. Laissa on määritelty minimimitoitus, mutta monessa paikassa minimi ei ole riittävä. Todellinen tarve täytyy määritellä yksikkökohtaisesti. Myös välittömän ja välillisen asiakastyön määrittämisessä on ollut ongelmia. Lain tarkoitus on, että hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön ja tukitöihin suunnataan erilliset resurssit. –  Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon, osaaviin hoitajiin, riittävään ravintoon ja ulkoiluun, puheenjohtaja Paavola vaatii.

Myös kotihoitoa on kehitettävä ja huolehdittava kotihoidon riittävästä henkilöstömäärästä. Koti ei ole kaikille ikäihmisille oikea asuinpaikka, jos asiakkaan kunto ei sitä enää salli. Kaikille tuleekin osoittaa tarpeenmukainen ja turvallinen hoitopaikka.

Riittävän henkilöstömäärän lisäksi koulutuksella on merkitystä palvelujen saatavuudelle ja laadulle. Hyvä hoito sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ja työturvallisuus edellyttävät, että kaikilla työntekijöillä on riittävä ja asianmukainen koulutus.

Lue lisää SuPerin kuntavaalitavoitteista www.superliitto.fi

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue