SuPer: Varhaiskasvatukseen tulee ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja henkilöstömitoituksen toteutumista parannetaan

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen varhaiskasvatuslain muutoksiin ja tarkennuksiin, jotka tulevat voimaan 1.8.2021. Henkilöstölle tulee ilmoitusvelvollisuus havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Tarkennus koskee henkilöstömitoituksen toteutumista. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Tarve tarkennukselle syntyi, koska henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskeva pykälä on koettu vaikeaselkoiseksi ja sitä on sovellettu usein virheellisesti. Tilapäistä poikkeamista on tapahtunut tilanteissa, joissa henkilöstöä on puuttunut esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi, vaikka varhaiskasvatuslaki on antanut mahdollisuuden poiketa mitoituksesta lyhytaikaisesti ainoastaan lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä.

– Varhaiskasvattajien ja lasten suhdeluvusta poikkeaminen on ollut hyvin tavallista ja on johtanut siihen, että varhaiskasvatuksen yksiköissä ei ole ollut riittävästi henkilökuntaa kaikkina aikoina, Paavola kertoo.

SuPer pitää tarkennusta erittäin tärkeänä varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisuuden parantamisessa sekä myös henkilöstön jaksamisen ja työturvallisuuden näkökulmasta.

Jatkossa henkilöstön on ilmoitettava havaitsemastaan epäkohdasta tai sen uhasta viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voidaan tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Toiminnasta vastaavan henkilön tulee puolestaan ilmoittaa asiasta kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia.

– Ilmoitusvelvollisuus on erittäin hyvä asia ja ajattelemme sitä myös oikeutena kertoa epäkohdista. Velvollisuutta tulee käsitellä henkilöstön kanssa ja on mahdollistettava sen toteuttaminen. On välttämätöntä, että ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa mitään vastatoimia eikä hänen työsuhteensa saa vaarantua siitä syystä, että hän toteuttaa ilmoitusvelvollisuuttaan, Paavola muistuttaa.

Henkilöstöpula on suuri ongelma varhaiskasvatuksessa. SuPer on esittänyt, että paremmin toimiva henkilöstörakenne olisi mahdollista toteuttaa alle 3-vuotiaiden ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä olisi kaksi lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Lainmuutos on edelleen hyvin helposti toteutettavissa ja sillä pystyttäisiin pienentämään henkilöstöpulaa heti 2 600 varhaiskasvatuksen opettajalla. – Tämä olisi nopea ratkaisu henkilöstön määräaikaisiin työsuhteisiin ja siitä aiheutuvaan henkilöstön vaihtuvuuteen sekä alan vetovoiman nostamiseen, Paavola kertoo.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

29.5.2023

Jessikka Aro Tehyn viestintäjohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Lue
29.5.2023

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Lue
29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Lue
29.5.2023

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Lue
26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue