Tasa-arvotyö ei saa hyytyä

Työmarkkinaosapuolet ovat olleet mukana valmistelemassa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on tasa-arvon edistäminen työ- ja yksityiselämässä.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisäksi on kirjattu, että tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Parhaiten valmisteluun voi mielestämme vaikuttaa osallistumalla kolmikantaiseen valmisteluun, eikä moittia julkisuudessa virkamiesten tapaa toimia.

Hallitusohjelmassa on lisäksi lukuisia tasa-arvoa työelämässä edistäviä hankkeita, joita valmistellaan kolmikantaisissa työryhmissä.

Tänään Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti jättävänsä palkka-avoimuutta valmistelevan työryhmän ja perustelee sitä huonolla kolmikantaisella valmistelulla. STTK ihmettelee EK:n yllättävää ratkaisua. Parhaiten valmisteluun voi mielestämme vaikuttaa osallistumalla kolmikantaiseen valmisteluun, eikä moittia julkisuudessa virkamiesten tapaa toimia. Virkamiehet työskentelevät virkavastuulla ja poliittisen ohjauksen alla. Kolmikantaista valmistelua voidaan kehittää, mutta se tuskin kehittyy joitakin virkamiehiä julkisuudessa moittimalla.

On tärkeää, että esimerkiksi koronakriisin vuoksi ei enempää hidasteta eikä pysäytetä tasa-arvon kannalta keskeisiä uudistuksia. Esimerkiksi samapalkkaisuusohjelmaa valmisteltiin yli vuosi, ennen kuin päästiin neuvottelutulokseen ohjelman sisällöstä. On varmistettava samapalkkaisuusohjelman jatkuminen ja vietävä konkreettisia toimenpiteitä muun muassa palkkatietämyksen parantamiseksi eteenpäin, jotta palkkaerot tosiasiassa kaventuvat

Pari viikkoa sitten STTK muistutti naisten palkkapäivänä, että perusteettomista palkkaeroista on vihdoin päästävä eroon. Palkkaepätasa-arvo on ollut pitkään työelämän vitsaus ja STTK on esittänyt, että palkka-avoimuutta on edistettävä lainsäädännöllä. Palkka-avoimuus on nykypäivän työelämää, ja palkkojen salailu vanhanaikaista.

Lainsäädännöllä on varmistettava, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

Henkilöstön edustajalla on oltava oikeus saada koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot eri palkanosineen. Vain tiedonsaantia lisäämällä on mahdollisuus käytännössä puuttua riittävällä tavalla palkkasyrjintään ja työpaikalla esiintyviin sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin. Palkka-avoimuuden tarkoituksena ei ole palkkojen tasapäistäminen, vaan sukupuolten välisten perusteettomien palkkaerojen poistaminen.

Myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä on työelämässä valitettavan yleinen ilmiö. Se vaikuttaa kielteisesti työuriin, työsuhteiden laatuun ja ansiokehitykseen. Lainsäädännöllä on varmistettava, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Perhevapaalta palaavien työsuhdeturvaa on parannettava. Myös työelämässä esiintyvään, erityisesti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi. Tältäkin osin tarvitaan lainsäädäntömuutoksia.

Perhevapaauudistuksessa STTK pitää tärkeimpänä tasa-arvon edistämistä ja joustavuuden lisäämistä. Erilaiset perhemuodot on otettava yhdenvertaisesti huomioon. Vapaaehtoisen osa-aikatyön mahdollisuuksia pikkulapsivaiheessa on lisättävä, jotta joustavuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen paranee.
STTK arvostaa myös selvitystä koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sukupuoliin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämän ohella tasa-arvo-ohjelmassa on muitakin lukuisia tärkeitä toimenpide-esityksiä, jotka liittyvät tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja esimerkiksi eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa.

Katarina Murto
Kirjoittaja on STTK:n johtaja

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue