Tasa-arvotyö ei saa hyytyä

Työmarkkinaosapuolet ovat olleet mukana valmistelemassa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on tasa-arvon edistäminen työ- ja yksityiselämässä.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisäksi on kirjattu, että tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Parhaiten valmisteluun voi mielestämme vaikuttaa osallistumalla kolmikantaiseen valmisteluun, eikä moittia julkisuudessa virkamiesten tapaa toimia.

Hallitusohjelmassa on lisäksi lukuisia tasa-arvoa työelämässä edistäviä hankkeita, joita valmistellaan kolmikantaisissa työryhmissä.

Tänään Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti jättävänsä palkka-avoimuutta valmistelevan työryhmän ja perustelee sitä huonolla kolmikantaisella valmistelulla. STTK ihmettelee EK:n yllättävää ratkaisua. Parhaiten valmisteluun voi mielestämme vaikuttaa osallistumalla kolmikantaiseen valmisteluun, eikä moittia julkisuudessa virkamiesten tapaa toimia. Virkamiehet työskentelevät virkavastuulla ja poliittisen ohjauksen alla. Kolmikantaista valmistelua voidaan kehittää, mutta se tuskin kehittyy joitakin virkamiehiä julkisuudessa moittimalla.

On tärkeää, että esimerkiksi koronakriisin vuoksi ei enempää hidasteta eikä pysäytetä tasa-arvon kannalta keskeisiä uudistuksia. Esimerkiksi samapalkkaisuusohjelmaa valmisteltiin yli vuosi, ennen kuin päästiin neuvottelutulokseen ohjelman sisällöstä. On varmistettava samapalkkaisuusohjelman jatkuminen ja vietävä konkreettisia toimenpiteitä muun muassa palkkatietämyksen parantamiseksi eteenpäin, jotta palkkaerot tosiasiassa kaventuvat

Pari viikkoa sitten STTK muistutti naisten palkkapäivänä, että perusteettomista palkkaeroista on vihdoin päästävä eroon. Palkkaepätasa-arvo on ollut pitkään työelämän vitsaus ja STTK on esittänyt, että palkka-avoimuutta on edistettävä lainsäädännöllä. Palkka-avoimuus on nykypäivän työelämää, ja palkkojen salailu vanhanaikaista.

Lainsäädännöllä on varmistettava, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

Henkilöstön edustajalla on oltava oikeus saada koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot eri palkanosineen. Vain tiedonsaantia lisäämällä on mahdollisuus käytännössä puuttua riittävällä tavalla palkkasyrjintään ja työpaikalla esiintyviin sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin. Palkka-avoimuuden tarkoituksena ei ole palkkojen tasapäistäminen, vaan sukupuolten välisten perusteettomien palkkaerojen poistaminen.

Myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä on työelämässä valitettavan yleinen ilmiö. Se vaikuttaa kielteisesti työuriin, työsuhteiden laatuun ja ansiokehitykseen. Lainsäädännöllä on varmistettava, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Perhevapaalta palaavien työsuhdeturvaa on parannettava. Myös työelämässä esiintyvään, erityisesti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi. Tältäkin osin tarvitaan lainsäädäntömuutoksia.

Perhevapaauudistuksessa STTK pitää tärkeimpänä tasa-arvon edistämistä ja joustavuuden lisäämistä. Erilaiset perhemuodot on otettava yhdenvertaisesti huomioon. Vapaaehtoisen osa-aikatyön mahdollisuuksia pikkulapsivaiheessa on lisättävä, jotta joustavuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen paranee.
STTK arvostaa myös selvitystä koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sukupuoliin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämän ohella tasa-arvo-ohjelmassa on muitakin lukuisia tärkeitä toimenpide-esityksiä, jotka liittyvät tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja esimerkiksi eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa.

Katarina Murto
Kirjoittaja on STTK:n johtaja

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue