Työnantajan tarjoaman työsuhde-edun oltava syrjimätön

Suomen Yrittäjät julkaisi muutama viikko sitten tulokset kyselyyn, jossa kysyttiin suhtautumista siihen, että työnantaja maksaisi työsuhde-etuna Yleisen Työttömyyskassan (YTK) jäsenmaksun. Keskeinen havainto jo pelkän kysymyksen asettelussa on se, että ei kysytty yleisesti näkemystä siihen, että työnantaja maksaisi työsuhde-etuna työttömyyskassan jäsenmaksun, vaan ainoastaan YTK:n jäsenmaksun. SY tiedotteessaan (12.10.) suosittelee nimenomaan YTK:n jäsenmaksun hoitamista ja toteaa vielä, että ammattiliiton jäsen ei tarvitse olla.

Suomen Yrittäjät on oikeassa siinä, että työttömyyskassaan kuuluminen tuo lisäturvaa työttömyyden varalle. Tätä ei valitettavasti moni työttömyyskassaan kuulumaton ole ajatellut ennen koronakriisiä. Työssäoloehdon edellytys on kuitenkin niin tiukka, että moni osa-aikatyötä tai pätkätyötä tekevä ei täytä työssäoloehtoa. Näin ollen hän ei edes hyötyisi työttömyyskassan jäsenyydestä. Ongelma ei siis ole työttömyyskassan valinnassa, vaan siinä, että ylipäänsä pääsee ansiosidonnaisen piiriin.

On hämmentävää, että tässä tilanteessa yrityksillä on Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan varaa maksaa aivan uusi työsuhde-etu työntekijöille.

Suomen Yrittäjät on toistuvasti koronakriisin keskellä tuonut esiin yritysten taloudellista ahdinkoa ja esittänyt hallitukselle erilaisten yritystukien tarpeellisuutta. On hämmentävää, että tässä tilanteessa yrityksillä on Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan varaa maksaa aivan uusi työsuhde-etu työntekijöille. Jos näin on, olisiko syytä keskustella yritystukien tarpeellisuudesta ja kohdentumisesta tarkemmin.

Työnantajalla on laissa säädetty tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun velvoite työntekijöitä kohtaan. Jos työntekijä kuuluu johonkin ammattiliittoon tai työttömyyskassaan tai molempiin, työnantaja ei voi kehottaa työntekijää eromaan liitosta tai kassasta.

Työnantajalla on laissa säädetty tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun velvoite työntekijöitä kohtaan.

Työnantaja ei voi myöskään tarjota työsuhde-etuna kuulumista vain YTK-kassaan, jos työntekijä kuuluu johonkin toiseen työttömyyskassaan. Jokaisella on oikeus valita, kuuluuko hän ammattiliittoon tai työttömyyskassaan. Jokaisella on myös oikeus valita, mihin työttömyyskassaan hän kuuluu. Työttömyyskassaan kuuluminen on siis vapaaehtoista kaikille. Tämä eroaa esimerkiksi lakisääteisestä työnantajan velvollisuudesta järjestää työntekijöille eläkevakuutus ja työterveyshuolto.

Suomen Yrittäjät toteavat tiedotteessaan, että ammattiliittoon ei tarvitse kuulua. Suomen Yrittäjien asenne työntekijöiden yhdistymisvapauden suhteen on ikävä, mutta sen lisäksi se ruokkii syrjintää ammattiyhdistysliikkeeseen kuulumisen perusteella. On hienoa, jos Suomen Yrittäjät kannustavat työntekijöitä liittymään työttömyyskassaan. Palkansaajien etujen puolustaminen ei taida kuitenkaan olla Suomen Yrittäjien intressissä.

Suomen Yrittäjät on kritisoinut ammattiliittoja harhaanjohtavasta mainonnasta ammattiliiton ja työttömyyskassan välisestä yhteydestä. Suomen Yrittäjät suosittelevat nyt kuitenkin itse työnantajille, että ne alkaisivat avoimesti harjoittaa yhdelle työttömyyskassalle YTK:lle jäsenhankintaa ja että työnantajat kohdistaisivat maksuja vain kyseiselle kassalle. Olisi suotavaa, että Suomen Yrittäjät itse muistaisivat työttömyyskassojen riippumattomuuden sekä muistuttaisivat työnantajia lainsäädännön noudattamisesta, syrjintäkiellosta ja tasapuolisen kohtelun velvoitteesta.

Katarina Murto
Kirjoittaja on STTK:n johtaja.

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue