työttömyysturva

Työttömyysturva on osa sosiaaliturvaa. Työttömyyskorvauksella tarkoitetaan työttömäksi jäänelle toimeentoa varten maksettua korvausta. Työttömyysturvajärjestelmän etuuksiin vaikuttaa se, miten pitkään henkilö on ollut työelämässä sekä minkä ikäinen hän on.

Työttömälle mahdollisesti myönnettäviä etuuksia ovat työmarkkinatuki, ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha, työttömyyseläke, eroraha ja koulutuspäiväraha. Etuuksien hakijan tulee olla rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi työnvoimaviranomaisten toimesta sekä uusia työnhakunsa säännöllisesti työvoimaviranomaisen määräämällä tavalla. Jos kyseessä on työkyvytön henkilö, jolle on anottu pitkää sairauspäivärahajaksoa, kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, työvoimaviranomaiset voivat laittaa kyseisen henkilön työnhaun lepäämään siksi aikaa, kun hakemusprosessi on kesken.

Työttömyysturvaa sääntelee vuonna 2002 annettu työttömyysturvalaki. Työttömyysturvaa hoitavat ja koordinoivat Suomessa Kansaneläkelaitos, Kela sekä eri alojen työttömyyskassat. Niiden rahoitusta hoitaa Työttömyysvakuutusrahasto (TVR).

Blogi

Työn murros ja talouskehitys heijastuvat työttömyysturvan kehittämiseen

Samppa Koskela | 8.2.2022

Työttömyysturva on toimeentuloa varmistava turvaverkko. Tavoitteena on taata riittävä toimeentulo ja huolenpito työttömyyden kohdatessa ja tilanteissa, joissa työtä... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty: Työttömyysturvaa ei saa leikata

| 20.4.2021

Hallituksen puolivälitarkastelu ja kehysriihi julkisen talouden suunnitelmasta pidetään 21.–22.4. Ammattiliitto Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mukaan hallituksen riihipöydällä haasteista... Lue lisää

Tiedote

STTK: Työssäoloehdon sitominen tuloihin vie työttömyysturvaa väärään suuntaan

Samppa Koskela | 18.3.2021

Työttömyysturvan kehittämisen työryhmä on tarkastellut muun muassa työttömyysturvan työssäoloehtoa, kestoa, lomautettujen osaamisen kehittämistä ja erorahamallia. Työryhmä julkaisi raporttinsa... Lue lisää

Blogi

Työnantajan tarjoaman työsuhde-edun oltava syrjimätön

Katarina Murto | 6.11.2020

Suomen Yrittäjät julkaisi muutama viikko sitten tulokset kyselyyn, jossa kysyttiin suhtautumista siihen, että työnantaja maksaisi työsuhde-etuna Yleisen Työttömyyskassan... Lue lisää

Tiedote

STTK: EK:n takinkääntö ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta heikentää entisestään työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä

Antti Palola | 20.7.2020

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ilmoitus tukea kokoomuksen aloitetta universaalista ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta kaikille on yllättävä takinkääntö. Vielä viime viikolla EK... Lue lisää

Uutinen

Väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan 16.3.2020 alkaen

Samppa Koskela | 2.4.2020

Väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan 16.3.2020 alkaen Koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi työttömyysturvaan on esitetty määräaikaisia muutoksia 16.3.2020 alkaen. Määräaikaisilla toimenpiteillä... Lue lisää