työttömyysturva

Työttömyysturva on osa sosiaaliturvaa. Työttömyysetuutta maksetaan työttömäksi jääneelle toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömälle mahdollisesti myönnettäviä etuuksia ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Ansiosidonnaista työttömyysetuutta saa, jos on työttömyyskassan jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Etuuksien hakijan tulee rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Työttömyysetuuksista on säädetty työttömyysturvalaissa. Työttömyysturvaa toimeenpanevat Kansaneläkelaitos sekä eri alojen työttömyyskassat.

Uutinen

Työttömyysturvaan ja asumistukeen lisäheikennyksiä huhtikuun alussa

| 1.4.2024

Hallituksen hallitusohjelma sisältää useita suuria heikennyksiä eri sosiaaliturvaetuuksiin. Osa leikkauksista on astunut voimaan jo 1.1.2024 alkaen ja osa... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämisestä

Tom-Henrik Sirviö | 2.2.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1. Järjestämisvastuun siirtoon liittyvät muutokset a) Näkemyksenne asiakastietojen käsittelyä, käyttöoikeuksia, tiedonsaantioikeuksia sekä työvoimaviranomaisen... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Samppa Koskela | 23.1.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuttavaa ansiopäivärahan määrän alentamista koskevasta ehdotuksesta? Hallituksen esityksen mukaan ansiopäivärahan määrää alennettaisiin 20... Lue lisää

Tiedote

STTK ei hyväksy toimeentulo-ongelmiin johtavia työttömyysturvan lisäleikkauksia

Antti Palola | 23.1.2024

Hallitus on jatkamassa työttömyysturvaan kohdistettuja isoja leikkauksia. Nyt vuorossa on jo toinen suuri heikennyspaketti, jossa ansiopäivärahan määrää alennetaan... Lue lisää

Tiedote

STTK selvitti: Suomalaiset tyrmäävät ansiosidonnaisen turvan ehtojen kiristämisen – koulutus tärkein työllisyystoimi

Antti Palola | 10.10.2023

Koulutus ja osaamisen kehittäminen, osatyökykyisten työllistymisen parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen ovat suomalaisten mielestä kolme tärkeintä keinoa vahvistaa työllisyyttä.... Lue lisää

Kysely: Työllisyysasteen nostamisen keinot ja työttömyysturva

Taina Vallander | 10.10.2023

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kyselyn, jonka aiheena oli kansalaisten suhtautuminen hallituksen kaavailemiin työmarkkinauudistuksiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 2026... Lue lisää