Vastaus Häkämiehen avoimeen kirjeeseen: Ammattiliittona Pro ei voi tukea hintakilpailua työehdoilla– Pro on yrittänyt pitkään ratkaista Suomen Kotidatan riitaa neuvottelemalla yrityksen kanssa. Vielä keväällä 2020 yrityksen johtaja Pekka Kantolan kanssa käydyissä keskusteluissa jäimme käsitykseen, että jäsentemme tilanteeseen löytyy ratkaisu, ICT-sektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta kertoo.

ICT-alan yritys Suomen Kotidata tuottaa alihankintapalveluita suurille suomalaisille teleoperaattoreille. Kotidata on päässyt operaattorijättiläisten suosioon ennen kaikkea alhaisella hinnoittelullaan. Halpojen hintojen takana on se, että yritys maksaa työntekijöilleen lähes 50 prosenttia alempaa palkkaa kuin vastaavaa työtä tekevät ICT-alan yritykset.

Suomen Kotidata voidaan katsoa syyllistyvän jopa jonkinlaiseen saalistushinnoitteluun, Hakala arvioi.

Yritys maksaa niin huonoa palkkaa, että se voi tehdä operaattorien kanssa niin halpoja sopimuksia, ettei ICT-alan työehtoja noudattavilla yrityksillä ole hintakilpailussa menestymisen mahdollisuuksia. Ammattiliittona Pro ei voi tukea epätervettä kilpailua työehdoilla, Hakala toteaa.

Kotidata liittyi Kaupan liiton jäseneksi vasta keväällä 2019, sen jälkeen kun Pro oli ryhtynyt ajamaan jäsentensä asiaa.

Yrityksen henkilöstö oli tätä ennen jo yli vuoden ajan koittanut paikallisilla neuvotteluilla Pron tukemana neuvotella asiaa kuntoon, Hakala kertoo.
Yritys väittää noudattaneensa kaupan työehtosopimuksen työehtoja jo aikaisemmin.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Pron näkemyksen mukaan yritys on systemaattisesti rikkonut jopa kaupan työehtosopimuksen määräyksiä.
Pro haluaa sopia yrityskohtaisesti tessiä paremmin

Laajentuessaan työn halpuuttaminenuhkaa tuhansien henkilöiden työehtoja ICT-alalla. Pron alkuperäinen toive oli, että yritys siirtyisi noudattamaan ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen työehtoja.

– Emme ole enää tätä vaatineet valtakunnansovittelijan johdolla viimeksi käydyissä keskusteluissa. Olemme toki puhuneet ICT-alan työehtojen tasosta, mutta emme ole vaatineet, kuten Häkämies väittää, työehtosopimuksen siirtämistä itsellemme.

– Työmarkkinoilla ei liene poikkeuksellista, että vaikka noudatetaan jotain työehtosopimusta, yrityskohtaisesti sovitaan joistain kysymyksistä paremmin. Juuri tästä on kyse.

Työtuomioistuin on todennut, että yritys voi noudattaa kaupan työehtosopimusta, ja asia luonnollisesti yrityksen valitseman järjestäytymisenkin nojalla niin. Pron näkemyksen mukaan kaupan työehtosopimus ei tunnista yrityksessä tehtävää työtä.

– Tuomioistuin ei, Kaupan liiton nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta, kuullut näkemystämme asiassa.
Järjestäytymisvapaus koskee myös työntekijöitä
Kotidatan toimihenkilöt ovat olleet pitkään, jo yli 2,5 vuotta, järjestäytyneitä Prohon.

– Emme siis ole mitenkään käynnistäneet tai harjoittaneet aggressiivista jäsenhankintaa. Emme kyseenalaista yrityksen kyseenalaista järjestäytymistä Kaupan liittoon, joten toivomme, että myös EK:n johto kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta.

Pro puolustaa jäsentensä oikeutta säälliseen toimeentuloon ja oikeutta tulla kohdelluksi työsuhteessaan kunnioittavasti ja kannustavasti.

Pron tietoon tullut lista yrityksen tekemistä rikkomuksista on pitkä. Yritys on lomauttanut työsuojeluvaltuutetun ja samanaikaisesti rekrytoinut samoihin tehtäviin uutta henkilöstöä, yritys on jättänyt maksamatta matkakorvauksia, yritys on kieltäytynyt maksamasta vuosilomarahoja, yritys on määrännyt, että työtunneiksi saa kirjata vain kaksi – kolme tuntia riippumatta työtehtävän vaatimasta ajasta, yritys on laiminlyönyt yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteet, yritys on uhkaillut ja painostanut henkilöstöään toistuvasti, myös laillisten työtaisteluiden aikana. Yrityksen toiminnasta on kanneltu sekä aluehallintovirastoon että yhteistoiminta-asiamiehelle.

– Puututtuamme asiaan on yritys tehnyt joitain korjauksia toimintaansa. Luottamusta yrityksen henkilöstön ja työnantajan välillä ei kuitenkaan ole, ja siitä syystä Pro haluaa turvata jäsentensä tilanteen ja löytää neuvotteluratkaisun yrityksen ja Pron väliseksi sopimukseksi. Tässä ei kuitenkaan ole, valtakunnansovittelijan avusta huolimatta, onnistuttu, Hakala toteaa.

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.


Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.

Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.

Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen.

Ajankohtaista

20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue