Koronasta takapakkia tasa-arvolle

Jo useamman kuukauden jatkunut poikkeuksellinen korona-aika on heikentänyt naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Kuinka paljon tasa-arvo ottaa koronan takia takapakkia riippuu osittain myös siitä, kuinka pian tasa-arvoa edistävät toimenpiteet saadaan käynnistymään. Suunta on saatava kääntymään tasa-arvon edistämiseen, takapakki ei saa jäädä pysyväksi.

Suomalainen työelämä on erittäin voimakkaasti segregoitunut. Tämä tarkoittaa, että eri alat ja ammatit ovat jakautuneet naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin. Korona on vaikuttanut eri tavalla eri aloilla ja eri ammateissa. Esimerkiksi lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin ja naisiin. Naisia on huomattavasti miehiä enemmän osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa, joissa huoli työn jatkumisesta korostuu.

”…takapakki ei saa jäädä pysyväksi.”

Hallitus on joutunut reagoimaan välillä hyvinkin nopeasti koronan vaatimiin erityisiin toimenpiteisiin. Nopeassa valmistelussa toimenpiteiden tasa-arvovaikutukset ovat jääneet tekemättä. Koronatilanteen nyt tasaantuessa on tehtävä jälkikäteen aiempien toimenpiteiden tasa-arvovaikutusten arviointi. On tehtävä kattava ja perusteellinen selvitys siitä, millä tavoin tasa-arvo on korona-aikana heikentynyt.

Arvioinnin perustella on päätettävä, mihin toimenpiteisiin ryhdytään tilanteen parantamiseksi. Tärkeää on myös, että uusissa toimenpiteissä, joita joudutaan vielä jatkossa tekemään koronan takia, otetaan tasa-arvovaikutukset huomioon jo valmisteluvaiheessa. Tällä hetkellä kukaan ei voi varmuudella tietää, kuinka pitkään korona tulee vaikuttamaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa.

Tasa-arvoon ihmisoikeutena ja perusoikeutena on suhtauduttava aina vakavasti.

Meillä ei ole varaa jättää tasa-arvoa huomioimatta mahdollisesti pitkäänkin jatkuvassa tilanteessa, muuten tasa-arvon takapakista tulee niin suuri, että sen umpeen kurominen voi osoittautua lähes mahdottomaksi. Tasa-arvoon ihmisoikeutena ja perusoikeutena on suhtauduttava aina vakavasti.
Maan hallitus joutuu koronan takia päivittämään omaa hallitusohjelmaansa. Hallitusohjelmaan on sisältynyt useita hyviä tasa-arvoa edistäviä kirjauksia ja onkin välttämätöntä, että hallitus ei luovu näistä. Tarve muun muassa kolmikantaiselle samapalkkaisuusohjelmalle, palkka-avoimuuden lisäämiselle ja perhevapaajärjestelmän uudistamiselle ei ole kadonnut mihinkään. Päinvastoin, niitä tarvitaan nyt vielä entistä enemmän.

Tasa-arvon edistämisen tueksi on myös tärkeää, että hallitus saisi valmiiksi jo pitkään valmistelussa olleen tasa-arvo-ohjelmansa. Ohjelman valmistelu on ilmeisesti viivästynyt koronan takia. Mutta juuri koronan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten takia tasa-arvo-ohjelman merkitys korostuu ja sitä tarvitaan nyt pikaisesti.

Anja Lahermaa
Kirjoittaja on STTK:n tasa-arvoasioista vastaava juristi.

Ajankohtaista

4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue