Koronasta takapakkia tasa-arvolle

Jo useamman kuukauden jatkunut poikkeuksellinen korona-aika on heikentänyt naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Kuinka paljon tasa-arvo ottaa koronan takia takapakkia riippuu osittain myös siitä, kuinka pian tasa-arvoa edistävät toimenpiteet saadaan käynnistymään. Suunta on saatava kääntymään tasa-arvon edistämiseen, takapakki ei saa jäädä pysyväksi.

Suomalainen työelämä on erittäin voimakkaasti segregoitunut. Tämä tarkoittaa, että eri alat ja ammatit ovat jakautuneet naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin. Korona on vaikuttanut eri tavalla eri aloilla ja eri ammateissa. Esimerkiksi lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin ja naisiin. Naisia on huomattavasti miehiä enemmän osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa, joissa huoli työn jatkumisesta korostuu.

”…takapakki ei saa jäädä pysyväksi.”

Hallitus on joutunut reagoimaan välillä hyvinkin nopeasti koronan vaatimiin erityisiin toimenpiteisiin. Nopeassa valmistelussa toimenpiteiden tasa-arvovaikutukset ovat jääneet tekemättä. Koronatilanteen nyt tasaantuessa on tehtävä jälkikäteen aiempien toimenpiteiden tasa-arvovaikutusten arviointi. On tehtävä kattava ja perusteellinen selvitys siitä, millä tavoin tasa-arvo on korona-aikana heikentynyt.

Arvioinnin perustella on päätettävä, mihin toimenpiteisiin ryhdytään tilanteen parantamiseksi. Tärkeää on myös, että uusissa toimenpiteissä, joita joudutaan vielä jatkossa tekemään koronan takia, otetaan tasa-arvovaikutukset huomioon jo valmisteluvaiheessa. Tällä hetkellä kukaan ei voi varmuudella tietää, kuinka pitkään korona tulee vaikuttamaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa.

Tasa-arvoon ihmisoikeutena ja perusoikeutena on suhtauduttava aina vakavasti.

Meillä ei ole varaa jättää tasa-arvoa huomioimatta mahdollisesti pitkäänkin jatkuvassa tilanteessa, muuten tasa-arvon takapakista tulee niin suuri, että sen umpeen kurominen voi osoittautua lähes mahdottomaksi. Tasa-arvoon ihmisoikeutena ja perusoikeutena on suhtauduttava aina vakavasti.
Maan hallitus joutuu koronan takia päivittämään omaa hallitusohjelmaansa. Hallitusohjelmaan on sisältynyt useita hyviä tasa-arvoa edistäviä kirjauksia ja onkin välttämätöntä, että hallitus ei luovu näistä. Tarve muun muassa kolmikantaiselle samapalkkaisuusohjelmalle, palkka-avoimuuden lisäämiselle ja perhevapaajärjestelmän uudistamiselle ei ole kadonnut mihinkään. Päinvastoin, niitä tarvitaan nyt vielä entistä enemmän.

Tasa-arvon edistämisen tueksi on myös tärkeää, että hallitus saisi valmiiksi jo pitkään valmistelussa olleen tasa-arvo-ohjelmansa. Ohjelman valmistelu on ilmeisesti viivästynyt koronan takia. Mutta juuri koronan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten takia tasa-arvo-ohjelman merkitys korostuu ja sitä tarvitaan nyt pikaisesti.

Anja Lahermaa
Kirjoittaja on STTK:n tasa-arvoasioista vastaava juristi.

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue