Tutustu työelämän selviytymistarinoihin koronavirusepidemian keskellä

etätyössä tietokoneen äärellä

Työterveyslaitos, ministeriöt ja työmarkkinakeskusjärjestöt yhdessä Suomen Yrittäjien, Business Finlandin, Opetushallituksen, Sitran ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa keräävät ja jakavat yhdessä kekseliäitä työkäytäntöjä, parhaita vinkkejä ja selviytymistarinoita poikkeusoloissa eri aloilta ympäri Suomen. Työelämän selviytymistarinoita korona-ajan Suomesta -verkkosivustolle voi jättää oman vinkkinsä tai kertoa selviytymistarinansa ja samalla tutustua oppeihin ja oivalluksiin korona-ajan Suomesta.

Sivustolla voi jakaa oman työyhteisönsä hyvän käytännön poikkeustilanteen ajalta ja tutustua muiden kokemuksiin.

Ideat ja tarinat luokitellaan sivustolla kahdeksaan eri teemaan. Näitä ovat:

1. Case-esimerkit etätyöloikasta
2. Kasvotusten tapahtuvan palvelun ja kanssakäymisen uudet muodot
3. Koulutuksen, opetuksen ja palveluiden digiloikka
4. Liiketoiminnan innovaatiot
5. Joustavat toimintatavat uudessa tilanteessa, kuten uudenlaiset tehtävät, mahdollisuus tehdä poikkeusoloissa väliaikaisesti muuta kuin omaa työtä ja tarvittavan osaamisen, esimerkiksi digiosaamisen ripeä rakentaminen
6. Yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin rakentaminen poikkeusoloissa
7. Vuorovaikutus ja neuvottelu etäyhteydellä
8. Kokemukset johtamisesta, esimiestyöstä ja päätöksenteosta poikkeusoloissa

Selviytymistarinoita kerrotaan sivustolla myös kahdeksan eri ammatteja ja eri aloja edustavan esimerkkiorganisaation kautta. Näiden organisaatioiden matkaa poikkeusolojen läpi seurataan sivustolle kertyvien videohaastatteluiden avulla. Mikä toimintatapa kannatti, miten organisaatiot onnistuvat luovimaan korona-ajan halki, entä jäävätkö jotkin uudet käytännöt pysyvästi käyttöön?

”Työelämässä on nyt meneillään ennennäkemätön digiloikka. On tärkeää, että oppeja jaetaan laajasti ja mahdollisimman moni pääsisi tähän mukaan”, toteaa tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Hanke on osa uutta kansallista, hallitusohjelmaan sisältyvää Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa, jossa ovat mukana AKAVA ry, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Valtion työmarkkinalaitos. Kehittämisohjelman vastuuministeriö on sosiaali- ja terveysministeriö.

Linkki Työterveyslaitoksen korotarinat-sivustolle

Lisätietoja:

Asiantuntija Kirsi Luokkala, Työterveyslaitos, puh. 050 414 3779, kirsi.luokkala@ttl.fi
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, puh. 050 564 6140, tuomo.alasoini@ttl.fi
Erityisasiantuntija Tiina Kaksonen, Työterveyslaitos, puh. 050 364 3158, tiina.kaksonen@ttl.fi

Sekä valmisteluryhmän jäsenet:
Toimialapäällikkö Anu Sajavaara, Palta ry, puh. 40 705 0939, anu.sajavaara@palta.fi
Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat, puh. 040 820 6800, niilo.hakonen@kt.fi
Kehittämispäällikkö Juha Antila, SAK, puh. 050 575 1790, juha.antila@sak.fi
Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, STTK, puh. 040 5450 631, erkki.auvinen@sttk.fi
Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, Akava, puh. 040 504 4356, lotta.savinko@akava.fi
Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos, puh. 050 594 1710, oili.marttila@evl.fi
Neuvotteleva virkamies Jouko Hämäläinen, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 0295530486 jouko.hamalainen@vm.fi

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue