Työterveyshuolto kumppanina koronan keskellä

Käsipesu ehkäisee koronatartuntaa

Koronan aiheuttama poikkeustila haastaa tällä hetkellä kaikkia työpaikkoja ja työntekijöitä. Tukea tarvitaan ja sitä kannattaa ottaa vastaan. Työterveyshuolto kumppanina on hyvä muistaa koronan keskellä.

Poikkeustila saapui meille pyytämättä ja yllättäen, nopeasti ja hämmentävästi. Tästäkin kriisistä tullaan kyllä selviämään, mutta vaikutukset talouteen ja terveyteen tulevat olemaan ennennäkemättömän laajat. Myös niissä perheissä ja työpaikoilla, joilla ihan välittömiä vaikutuksia ei ole tullut lomautuksien tai vakavien sairastumisten myötä, korona muuttaa arkea ja sumentaa tulevaisuuden näkymiä.

Yksilöt ja yhteisöt reagoivat eri tavalla, mutta tuen tarvetta on varmasti kaikilla. Näennäisen tyynen ulkokuoren alla saattaa työtoverisi mieli myllertää. Ymmärtämystä, empatiaa ja kärsivällisyyttä tarvitaan. Varsinkin sote-alalla paineet ovat suuret, kun konkreettisen tartuntariskin myötä huoli omasta tai mahdollisesti riskiryhmään kuuluvan läheisen terveydestä on suuri.

Työterveyshuolto on sinua varten, käytä sitä!

Työterveyshuollon palveluja kannattaa nyt käyttää aktiivisesti. Palvelutarjonnasta koronakriisin aikana on hyvä myös neuvotella yhteistoiminnallisesti työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan kanssa. Suositeltavaa on, että mahdollisesti lomautetut työntekijät voisivat käyttää työterveyshuoltonsa palveluja normaalisti lomautuksen ajan. Vapaaehtoisen sairaanhoidon osalta palvelujen käyttöä on nyt turhaankin lykätty myöhemmäksi. Muiden kuin koronaan liittyvien vaivojen ja sairauksien hoitoa ei tarvitse siirtää hamaan tulevaisuuteen, vaan useimmista työterveyshuolloista löytyy nyt hyvin vastaanottoaikoja. Monet asiat voidaan hoitaa joustavasti etäpalveluina, joiden tarjontaa on lisätty. Vastaanotoilla on odotettavissa ruuhkaa sitten kun poikkeustila aikanaan päättyy, ja vaiva saattaa suotta vaikeutua jos hoito siirtyy liian pitkälle.

Työfysioterapeutit ja psykologit mukana tiimissä

Työterveyshuollon moniammatillisen palvelun hyödyt tulevat tarpeeseen myös korona-aikana. Etätöissä ergonomia helposti unohtuu, tai työtehtävien muuttuessa tulee uudenlaista fyysistä kuormitusta. Näihin liittyen kannattaa pyytää työfysioterapeutilta ohjausta tules-ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Onko teidän työpaikalla muistettu etätyöläisten taukoliikuntaa?

Toisaalta korona-aika tuo monenlaisia huolia, stressiä ja pelkoja pintaan. Niitä ei tarvitse kantaa yksin, vaan osaavan psykologin apu auttaa osaltaan poikkeustilan yli. Yhteyttä ammattilaiseen kannattaa ottaa mieluummin hieman etunojassa kuin jälkijunassa. Koronakriisin etulinjassa työskenteleville toivottavasti työnohjaus ja erityisen raskaiden hoitotilanteiden läpikäynti on jo ennakoiden järjestetty kuntoon.

Työsuojeluvastuu säilyy työnantajalla

Vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä säilyy poikkeusoloissakin työnantajalla, eikä sitä voida ulkoistaa esimerkiksi työterveyshuollolle. Johdon ja esimiesten kannustava ja ymmärtäväinen suhtautuminen työntekijöiden yksilöllisiin tilanteisiin ja työjärjestelyjen tarpeisiin auttaa eteenpäin haasteellisissa olosuhteissa. Työterveyshuollon asiantuntemusta kannattaa ilman muuta  hyödyntää tehtäessä poikkeusolosuhteiden riskinarviointia. Itsestään selvää pitäisi esimerkiksi olla riittävien suojavarusteiden saaminen työtehtävissä, joihin saattaa sisältyä riski koronatartunnasta. Muiden sairauksien takia itse riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden riskinarviointi, suojaaminen ja mahdollisesti siirtäminen toisiin työtehtäviin tulee tehdä THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita hyödyntäen.  Yksityisyyden suojaa kunnioitetaan myös poikkeusoloissa.

Korona-altistuneen karanteenia tai sairastuneen eristystä purettaessa ja työhön palattaessa on hyvä hyödyntää myös työterveyshuollon tarjoamia testausmahdollisuuksia. Eri testausmenetelmien tarkoituksenmukainen ja informatiivinen käyttö vaatii niihin perehtyneen asiantuntijan neuvontaa ja lähetteen sekä mahdollisen jälkihoidon. Väestötason seulontatestaukset työhönpaluun nopeuttamiseksi eivät valitettavasti nykytilanteessa ole käyttökelpoisia suurien virhemahdollisuuksien takia.

Poikkeusolojen tarkkaa kestoa emme voi tietää, mutta sekin päivä vielä koittaa kun palaamme tavalliseen -varmaankin kyllä muuttuneeseen – arkeen. Työterveyshuollon palvelujen käyttöä ei tarvitse arastella, vaan hyödynnetään kaikki se ammattilaisten antama apu ja tuki mitä tarvitsemme kriisin aikana.

Riitta Työläjärvi, STTK

Lisätietoja:

Työterveyslaitoksen korona ja työ-sivusto

THL:n koronasivusto

***

Hyviä käytäntöjä työpaikoille koronaviruksen aikana etätyössä työskentelyyn

Väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan 16.3.2020 alkaen

Yhteistoiminta työpaikoilla poikkeustilanteessa

Koronakriisi lisää nuorten epävarmuuden kokemuksia ja kuormittumista

Lomautus – ja miten korona sitä muuttaa?

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue