Yhteistoiminta työpaikoilla poikkeustilanteessa

Koronavirusepidemia on vaikuttanut työpaikkoihin ja työntekoon ennennäkemättömällä tavalla. Osalla muutos, töiden päättyminen tai siirtyminen kotiin on ollut niin nopeaa, ettei siihen ole voitu varautua. Osalla työt jatkuvat kuten ennenkin ja työpaikalle on mentävä epidemiasta huolimatta, mutta huoli epidemian vaikutuksista omaan ja muiden terveyteen kuormittaa työntekijöitä.

Nopeat muutokset haastavat yhteistoiminnan työpaikoilla

Nopeat muutokset haastavat myös yhteistoiminnan työpaikoilla. Nyt jos koskaan mitataan työpaikalla vallitseva keskinäinen luottamus ja yhteistoiminnan toimivuus henkilöstön ja työnantajan välillä.

Lomautusten osalta yhteistoiminta- ja muita menettelyvelvoitteita on määräaikaisella lainsäädännöllä kevennetty. Vastaavasti työntekijän pääsyä työttömyysturvan piiriin on laajennettu ja nopeutettu. Jos työnantaja sen sijaan harkitsee työntekijöiden irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, yhteistoimintavelvoitteet neuvotteluaikojen ja käsiteltävien asioiden osalta ovat edelleen samat.

Tiedonsaantioikeuksista huolehdittava myös poikkeustilanteessa

Koronaviruksen kaltaisessa poikkeustilanteessa tiedottamisen ja tiedonkulun merkitys korostuu entisestään. Viestintä työpaikalla tapahtuvista muutoksista ja lomautusneuvotteluista on saavutettava kaikki työntekijät riippumatta näiden työnteon paikasta. Etätyöskentely ja etäyhteydet eivät saa olla este tiedonsaantioikeuksien toteutumiselle myöskään yt-lain näkökulmasta.

Riittävän ja oikea-aikaisen tiedon merkitys on todella tärkeää

Poikkeustilanne voi jatkua pitkään ja velvoite neuvotella henkilöstövaikutuksista voi syntyä yritystoiminnan sopeutuessa poikkeustilanteen aiheuttamiin muutoksiin. Riittävän ja oikea-aikaisen tiedon merkitys on nyt todella tärkeää.  Tiedonsaannin tärkeys henkilöstön edustajan näkökulmasta koskee nyt erityisesti yrityksen taloudellista tilaa ja sen kehitysnäkymiä ja niissä tapahtuvien muutosten aiheuttamia mahdollisia henkilöstövaikutuksia. Monessa työpaikassa toivotaan, että kriisistä selviydytään lomautuksilla, mutta vakavammatkin toimenpiteet saattavat kriisin mahdollisesti pitkittyessä tulla kysymykseen.

Henkilöstön edustajan on tärkeä muistaa, että poikkeustilanteessakin noudatetaan työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä, ellei ole erikseen säädetty tai työehtosopimusosapuolten kesken sovittu mahdollisista väliaikaisista muutoksista. Poikkeustilanne saattaa edellyttää muutoksia esimerkiksi työpaikan etätyökäytäntöihin, työterveyshuoltopalveluihin, työturvallisuusohjeistuksiin, jotka yhtä kaikki on edelleen käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajan kanssa. On tärkeää, että muutoksista myös tiedotetaan koko henkilöstöä.

Jos jotain tämä kriisi on opettanut, niin sen, ettei kaikkea voida ennakoida tai varautua. Kuitenkin myös se aika on edessä, kun työpaikoilla palataan takaisin ns. normaaliin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita samankaltaista tilannetta, joka työpaikalla oli ennen kriisiä. Akuutista tilanteesta huolimatta onkin hyvä pohtia myös jo sitä, mitä asioita, muutoksia, henkilöstön koulutusta ja tukemista tuolloin mahdollisesti tarvitaan.

Hannele Fremer, STTK:n juristi

***

Hyviä käytäntöjä työpaikoille koronaviruksen aikana etätyössä työskentelyyn

Väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan 16.3.2020 alkaen

Lomautus – ja miten korona sitä muuttaa?

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue