Yhteistoiminta työpaikoilla poikkeustilanteessa

Koronavirusepidemia on vaikuttanut työpaikkoihin ja työntekoon ennennäkemättömällä tavalla. Osalla muutos, töiden päättyminen tai siirtyminen kotiin on ollut niin nopeaa, ettei siihen ole voitu varautua. Osalla työt jatkuvat kuten ennenkin ja työpaikalle on mentävä epidemiasta huolimatta, mutta huoli epidemian vaikutuksista omaan ja muiden terveyteen kuormittaa työntekijöitä.

Nopeat muutokset haastavat yhteistoiminnan työpaikoilla

Nopeat muutokset haastavat myös yhteistoiminnan työpaikoilla. Nyt jos koskaan mitataan työpaikalla vallitseva keskinäinen luottamus ja yhteistoiminnan toimivuus henkilöstön ja työnantajan välillä.

Lomautusten osalta yhteistoiminta- ja muita menettelyvelvoitteita on määräaikaisella lainsäädännöllä kevennetty. Vastaavasti työntekijän pääsyä työttömyysturvan piiriin on laajennettu ja nopeutettu. Jos työnantaja sen sijaan harkitsee työntekijöiden irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, yhteistoimintavelvoitteet neuvotteluaikojen ja käsiteltävien asioiden osalta ovat edelleen samat.

Tiedonsaantioikeuksista huolehdittava myös poikkeustilanteessa

Koronaviruksen kaltaisessa poikkeustilanteessa tiedottamisen ja tiedonkulun merkitys korostuu entisestään. Viestintä työpaikalla tapahtuvista muutoksista ja lomautusneuvotteluista on saavutettava kaikki työntekijät riippumatta näiden työnteon paikasta. Etätyöskentely ja etäyhteydet eivät saa olla este tiedonsaantioikeuksien toteutumiselle myöskään yt-lain näkökulmasta.

Riittävän ja oikea-aikaisen tiedon merkitys on todella tärkeää

Poikkeustilanne voi jatkua pitkään ja velvoite neuvotella henkilöstövaikutuksista voi syntyä yritystoiminnan sopeutuessa poikkeustilanteen aiheuttamiin muutoksiin. Riittävän ja oikea-aikaisen tiedon merkitys on nyt todella tärkeää.  Tiedonsaannin tärkeys henkilöstön edustajan näkökulmasta koskee nyt erityisesti yrityksen taloudellista tilaa ja sen kehitysnäkymiä ja niissä tapahtuvien muutosten aiheuttamia mahdollisia henkilöstövaikutuksia. Monessa työpaikassa toivotaan, että kriisistä selviydytään lomautuksilla, mutta vakavammatkin toimenpiteet saattavat kriisin mahdollisesti pitkittyessä tulla kysymykseen.

Henkilöstön edustajan on tärkeä muistaa, että poikkeustilanteessakin noudatetaan työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä, ellei ole erikseen säädetty tai työehtosopimusosapuolten kesken sovittu mahdollisista väliaikaisista muutoksista. Poikkeustilanne saattaa edellyttää muutoksia esimerkiksi työpaikan etätyökäytäntöihin, työterveyshuoltopalveluihin, työturvallisuusohjeistuksiin, jotka yhtä kaikki on edelleen käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajan kanssa. On tärkeää, että muutoksista myös tiedotetaan koko henkilöstöä.

Jos jotain tämä kriisi on opettanut, niin sen, ettei kaikkea voida ennakoida tai varautua. Kuitenkin myös se aika on edessä, kun työpaikoilla palataan takaisin ns. normaaliin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita samankaltaista tilannetta, joka työpaikalla oli ennen kriisiä. Akuutista tilanteesta huolimatta onkin hyvä pohtia myös jo sitä, mitä asioita, muutoksia, henkilöstön koulutusta ja tukemista tuolloin mahdollisesti tarvitaan.

Hannele Fremer, STTK:n juristi

***

Hyviä käytäntöjä työpaikoille koronaviruksen aikana etätyössä työskentelyyn

Väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan 16.3.2020 alkaen

Lomautus – ja miten korona sitä muuttaa?

Ajankohtaista

21.3.2023

SuPerin Paavola: Vanhustenhuollon hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
21.3.2023

Henkilöstöpalvelualan uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Lue
21.3.2023

Sosiaalialan järjestöjen uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Lue
21.3.2023

Rasismi ei katoa juhlapuheilla

Lue
20.3.2023

STTK selvitti: Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin muuttunut myönteisemmäksi

Lue
17.3.2023

KthLiiton valtuusto hyväksyi saavutetun tes-neuvottelutuloksen Kelan työehtosopimukseksi

Lue
17.3.2023

Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

Lue
16.3.2023

Sosiaaliturva antaa turvaa elämän taitekohdissa

Lue