Omavaraisuus nyt tärkeämpää kuin koskaan

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Muutamassa viikossa tavaroiden ja palveluiden kysyntä on romahtanut. Koronaviruksesta johtuva maailmanlaajuinen kriisi ja globaalien toimitusketjujen halvaantuminen ovat ajaneet monet suomalaisyritykset ahdinkoon. Tuotantomäärät ovat laskeneet, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että työt loppuvat. Tästä puolestaan on seurannut lomautusilmoitusten ja lomautusten määrän räjähdysmäinen kasvu. Valtion kassaan kertyvät verotulot pienenevät, mikä supistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta. Rahoituksen tarve taas ei häviä minnekään, vaan päinvastoin lisääntyy, eikä kriisin päättymispäivä ole vielä edes näköpiirissämme. – Melkoinen kierre!

Poikkeusoloissa markkinat eivät toimi eivätkä pysty ylläpitämään yhteiskunnan teknisiä ja taloudellisia perustoimintoja. Näissä oloissa mitataan kansallisvaltion ennakoivan varautumisen taso ja huoltovarmuus. Omavaraisuus on meille nyt äärimmäisen tärkeää. Kriisiolojen huoltovarmuuteen kuuluu olennaisena osana ruokahuollon ketju alkaen maatalouden alkutuotannosta jatkuen elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistamiseen ja päättyen elintarvikkeiden sekä muiden välttämättömien hyödykkeiden jakeluun kuluttajille.

Koronakriisi tulee aiheuttamaan akuuttia työvoimapulaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville aloille. Meidän tulee kaikin keinoin pyrkiä saamaan ihmisiä töihin esimerkiksi maatiloille ja puutarhoihin, joiden työvoimatarve on ennakkoon tiedossa ja ajoittuu tulevan kesän kasvukauteen. Monien luonnonvara-alan toimijoiden toiminta on täysin riippuvaista ulkomaisista kausityöntekijöistä.

Hallitus on nopealla aikataululla valmistellut parannuksia maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksiin siirtyä joustavasti toisen työnantajan palvelukseen huoltovarmuuden kannalta kriittiselle aloille. Tämä tarkoittaa selkokielellä sitä, että jos henkilö menettää työpaikan tai tulee lomautetuksi työstä, johon hänen oleskelulupansa perustuu, hän voi ottaa vastaan työpaikan edellä mainitulta kriittiseltä alalta, eikä oleskelulupa katkea. Pidän tätä muutosta erittäin kannattavana, jopa välttämättömänä.

Meidän pitäisi myös miettiä keinoja, miten kuka tahansa lomautettu tai työtön voisi ottaa vastaan kausiluontoisen alkuotannon alan työpaikan.

Meidän pitäisi myös miettiä keinoja, miten kuka tahansa lomautettu tai työtön voisi ottaa vastaan kausiluontoisen alkuotannon alan työpaikan. Voisiko nyt harkita vahvoja kannusteita näiden alojen työpaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseksi? Olisiko mahdollista nostaa tuntuvasti työttömänä tai lomautettuna olevan suojaosaa kausiluonteisen työn vastaanottamiseksi tai sallia heidän työskennellä palkkatyössä menettämättä työttömyysturvaa?  Näin ilman työtä jääneillä ihmisillä olisi riittävät taloudelliset kannusteet ottaa vastaan työtä siellä, missä sitä on tarjolla ja missä työvoimaa kipeästi tarvitaan. – Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia.

Suomen pitää ehdottomasti turvata omavarainen ruokahuolto vaikeissa kriisioloissa, koska tarvitsemme sitä nyt enemmän kuin koskaan. Meidän tulee löytää ratkaisut nopeasti, jotta huolto jatkossakin pysyy omissa käsissämme. Meillä ei ole varaa menettää koronalle yhtäkään tilaa tai toimijaa.

Antti Palola
STTK:n puheenjohtaja

Ajankohtaista

26.11.2021

Kaupungistuminen ei pysähdy

Lue
25.11.2021

Jytyn liittovaltuusto: Uusien hyvinvointialueiden palkat harmonisoitava kärkipalkkoihin

Lue
25.11.2021

Pelastustoimen alimitoitettu rahoitus ja henkilöstöpula vaativat välittömiä toimia

Lue
25.11.2021

SuPerin edustajisto: Hoitajapula syvenee – ammattitaidosta tulee maksaa

Lue
25.11.2021

STTK selvitti: Väkivalta varjostaa työpaikkoja

Lue
24.11.2021

Eläkelupaus on pidettävä – ilman sukupolvien vastakkainasettelua

Lue
24.11.2021

Tehyn kysely: Poliittiset vaikuttajat huolissaan hoitovelasta ja hoitajien jaksamisesta

Lue
22.11.2021

Ammattiliitto Jyty jatkaa lakkoa Arkea Oy:ssä

Lue