Omavaraisuus nyt tärkeämpää kuin koskaan

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Muutamassa viikossa tavaroiden ja palveluiden kysyntä on romahtanut. Koronaviruksesta johtuva maailmanlaajuinen kriisi ja globaalien toimitusketjujen halvaantuminen ovat ajaneet monet suomalaisyritykset ahdinkoon. Tuotantomäärät ovat laskeneet, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että työt loppuvat. Tästä puolestaan on seurannut lomautusilmoitusten ja lomautusten määrän räjähdysmäinen kasvu. Valtion kassaan kertyvät verotulot pienenevät, mikä supistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta. Rahoituksen tarve taas ei häviä minnekään, vaan päinvastoin lisääntyy, eikä kriisin päättymispäivä ole vielä edes näköpiirissämme. – Melkoinen kierre!

Poikkeusoloissa markkinat eivät toimi eivätkä pysty ylläpitämään yhteiskunnan teknisiä ja taloudellisia perustoimintoja. Näissä oloissa mitataan kansallisvaltion ennakoivan varautumisen taso ja huoltovarmuus. Omavaraisuus on meille nyt äärimmäisen tärkeää. Kriisiolojen huoltovarmuuteen kuuluu olennaisena osana ruokahuollon ketju alkaen maatalouden alkutuotannosta jatkuen elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistamiseen ja päättyen elintarvikkeiden sekä muiden välttämättömien hyödykkeiden jakeluun kuluttajille.

Koronakriisi tulee aiheuttamaan akuuttia työvoimapulaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville aloille. Meidän tulee kaikin keinoin pyrkiä saamaan ihmisiä töihin esimerkiksi maatiloille ja puutarhoihin, joiden työvoimatarve on ennakkoon tiedossa ja ajoittuu tulevan kesän kasvukauteen. Monien luonnonvara-alan toimijoiden toiminta on täysin riippuvaista ulkomaisista kausityöntekijöistä.

Hallitus on nopealla aikataululla valmistellut parannuksia maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksiin siirtyä joustavasti toisen työnantajan palvelukseen huoltovarmuuden kannalta kriittiselle aloille. Tämä tarkoittaa selkokielellä sitä, että jos henkilö menettää työpaikan tai tulee lomautetuksi työstä, johon hänen oleskelulupansa perustuu, hän voi ottaa vastaan työpaikan edellä mainitulta kriittiseltä alalta, eikä oleskelulupa katkea. Pidän tätä muutosta erittäin kannattavana, jopa välttämättömänä.

Meidän pitäisi myös miettiä keinoja, miten kuka tahansa lomautettu tai työtön voisi ottaa vastaan kausiluontoisen alkuotannon alan työpaikan.

Meidän pitäisi myös miettiä keinoja, miten kuka tahansa lomautettu tai työtön voisi ottaa vastaan kausiluontoisen alkuotannon alan työpaikan. Voisiko nyt harkita vahvoja kannusteita näiden alojen työpaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseksi? Olisiko mahdollista nostaa tuntuvasti työttömänä tai lomautettuna olevan suojaosaa kausiluonteisen työn vastaanottamiseksi tai sallia heidän työskennellä palkkatyössä menettämättä työttömyysturvaa?  Näin ilman työtä jääneillä ihmisillä olisi riittävät taloudelliset kannusteet ottaa vastaan työtä siellä, missä sitä on tarjolla ja missä työvoimaa kipeästi tarvitaan. – Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia.

Suomen pitää ehdottomasti turvata omavarainen ruokahuolto vaikeissa kriisioloissa, koska tarvitsemme sitä nyt enemmän kuin koskaan. Meidän tulee löytää ratkaisut nopeasti, jotta huolto jatkossakin pysyy omissa käsissämme. Meillä ei ole varaa menettää koronalle yhtäkään tilaa tai toimijaa.

Antti Palola
STTK:n puheenjohtaja

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue