Omavaraisuus nyt tärkeämpää kuin koskaan

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Muutamassa viikossa tavaroiden ja palveluiden kysyntä on romahtanut. Koronaviruksesta johtuva maailmanlaajuinen kriisi ja globaalien toimitusketjujen halvaantuminen ovat ajaneet monet suomalaisyritykset ahdinkoon. Tuotantomäärät ovat laskeneet, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että työt loppuvat. Tästä puolestaan on seurannut lomautusilmoitusten ja lomautusten määrän räjähdysmäinen kasvu. Valtion kassaan kertyvät verotulot pienenevät, mikä supistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta. Rahoituksen tarve taas ei häviä minnekään, vaan päinvastoin lisääntyy, eikä kriisin päättymispäivä ole vielä edes näköpiirissämme. – Melkoinen kierre!

Poikkeusoloissa markkinat eivät toimi eivätkä pysty ylläpitämään yhteiskunnan teknisiä ja taloudellisia perustoimintoja. Näissä oloissa mitataan kansallisvaltion ennakoivan varautumisen taso ja huoltovarmuus. Omavaraisuus on meille nyt äärimmäisen tärkeää. Kriisiolojen huoltovarmuuteen kuuluu olennaisena osana ruokahuollon ketju alkaen maatalouden alkutuotannosta jatkuen elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistamiseen ja päättyen elintarvikkeiden sekä muiden välttämättömien hyödykkeiden jakeluun kuluttajille.

Koronakriisi tulee aiheuttamaan akuuttia työvoimapulaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville aloille. Meidän tulee kaikin keinoin pyrkiä saamaan ihmisiä töihin esimerkiksi maatiloille ja puutarhoihin, joiden työvoimatarve on ennakkoon tiedossa ja ajoittuu tulevan kesän kasvukauteen. Monien luonnonvara-alan toimijoiden toiminta on täysin riippuvaista ulkomaisista kausityöntekijöistä.

Hallitus on nopealla aikataululla valmistellut parannuksia maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksiin siirtyä joustavasti toisen työnantajan palvelukseen huoltovarmuuden kannalta kriittiselle aloille. Tämä tarkoittaa selkokielellä sitä, että jos henkilö menettää työpaikan tai tulee lomautetuksi työstä, johon hänen oleskelulupansa perustuu, hän voi ottaa vastaan työpaikan edellä mainitulta kriittiseltä alalta, eikä oleskelulupa katkea. Pidän tätä muutosta erittäin kannattavana, jopa välttämättömänä.

Meidän pitäisi myös miettiä keinoja, miten kuka tahansa lomautettu tai työtön voisi ottaa vastaan kausiluontoisen alkuotannon alan työpaikan.

Meidän pitäisi myös miettiä keinoja, miten kuka tahansa lomautettu tai työtön voisi ottaa vastaan kausiluontoisen alkuotannon alan työpaikan. Voisiko nyt harkita vahvoja kannusteita näiden alojen työpaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseksi? Olisiko mahdollista nostaa tuntuvasti työttömänä tai lomautettuna olevan suojaosaa kausiluonteisen työn vastaanottamiseksi tai sallia heidän työskennellä palkkatyössä menettämättä työttömyysturvaa?  Näin ilman työtä jääneillä ihmisillä olisi riittävät taloudelliset kannusteet ottaa vastaan työtä siellä, missä sitä on tarjolla ja missä työvoimaa kipeästi tarvitaan. – Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia.

Suomen pitää ehdottomasti turvata omavarainen ruokahuolto vaikeissa kriisioloissa, koska tarvitsemme sitä nyt enemmän kuin koskaan. Meidän tulee löytää ratkaisut nopeasti, jotta huolto jatkossakin pysyy omissa käsissämme. Meillä ei ole varaa menettää koronalle yhtäkään tilaa tai toimijaa.

Antti Palola
STTK:n puheenjohtaja

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue