SuPerin Paavola: Kuntien säästötoimissa on suuri ristiriita

Sosiaali- ja terveysala

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee kuntien ristiriitaista toimintaa. Kunnat lomauttavat tai irtisanovat hoitajia ja samaan aikaan pohtivat, mistä hoitajia saadaan riittävästi. – Näillä säästötoimilla syödään nykyisten hoitajien jaksamista ja tulevaisuuden osaajien halukkuutta hakeutua alalle, Paavola huomauttaa.

SuPerin työmarkkinapäiville kokoontuu 7.–8. marraskuuta lähes 400 superilaista pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä.

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntatyönantajista muistutti seminaarissa kuntien heikosta rahatilanteesta. Ainakin yli 60 kuntaa tai kuntayhtymää on käynyt tai käy parhaillaan yt-neuvotteluja. Jalonen perää rahaa valtiolta, jos kuntien velvoitteita lisätään entisestään. – Ne on korvattava kunnille täysimääräisinä, hän muistuttaa.

Kiky-menetyksiä ei ole korvattu kunnille kuten luvattiin.

– Kiky-menetyksiä ei ole korvattu kunnille kuten luvattiin. Kiky-menetysten ja lomautusten sekä irtisanomisten vuoksi kuntien palkkasumma on pienentynyt ja tämä omalta osaltaan vähentää myös kuntien valtionosuuksia jatkossa, SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo kertoo. – Kunnat ovat jo muutaman vuoden alibudjetoineet sotea.

Hoitajat uupuvat kohtuuttoman työmäärän alle

Puheenjohtaja Paavolan mukaan säästötoimien viesti hoitajille on hämmentävä. – Työtä on ja työntekijöitä tarvitaan, mutta rahaa palkanmaksuun ei ole riittävästi. Tällä periaatteella työssäkäyvät hoitajat uupuvat kohtuuttoman työmäärän alle, Paavola kertoo. – Yhä pienemmällä henkilöstömäärällä pitäisi pärjätä, vaikka on lukuisia kertoja osoitettu, että työntekijöitä on jo nyt liian vähän. Tilanne on kestämätön.

Ministeri Krista Kiuru muistutti puheessaan, että riittävät sote-palvelut on turvattu perustuslaissa, eivätkä kunnat voi sulkea rahahanojaan. Myös ministeri Kiuru ihmetteli tilannetta, jossa samaan aikaan vaaditaan säästämistä ja toisaalta kysytään, mistä saadaan riittävästi hoitajia.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että hoitajat pysyvät paremmin alalla, kun työolot ja palkkaus ovat kunnossa. Lupausten pitäminen ja parannukset nykytilanteeseen luovat uskoa, että ala kehittyy ja siellä työskentely ei vaaranna terveyttä.

Sote-uudistuksesta ministeri Kiuru totesi muun muassa, että pidetään kiinni siitä, että sotepalvelujen tuottaminen ja järjestäminen kulkevat samaa latua. On myös panostettava enemmän perustason palveluihin.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

***

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Kunta-alan työpaikat on turvattava

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue