Tehy: Sosiaali- ja terveyskeskukset uudistuvat kehittämällä työnjakoa

Sote-uudistus ja henkilöstön asema

Uudelleen käynnistyneessä sote-uudistuksessa on Tehyn mielestä olennaista rakentaa toimiva kokonaisuus, joka turvaa hoidon saatavuuden. Kokonaisuus koostuu perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä erikoissairaanhoidosta.

Terveyskeskuksissa vastaanottavat ja hoitavat potilaita muutkin ammattiryhmät kuin lääkärit. Vuonna 2018 perusterveydenhuollon noin kymmenestä miljoonasta vastaanottokäynnistä noin puolet suuntautui sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien luo.

– Työnjaon kehittäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen on keinoja, joilla hoidon saatavuutta voidaan parantaa, sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen.

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja suuhygienistin suoravastaanottoja pitää lisätä ja kehittää. Kaikkien potilaiden ei ole välttämätöntä perusterveydenhuollossa tavata lääkäriä. Esimerkiksi fysioterapeutit voivat arvioida neurologisia sairauksia sairastavien toimintakykyä ennen lääkärin vastaanotolle menoa. Myös hoitajien rajattua lääkkeen määräämistä pitää hyödyntää nykyistä enemmän.

Kokeneen hoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi ohjaa potilaan suoraan sille ammattilaiselle, jolta hän saa parhaiten apua. Potilaat eivät läheskään aina itse pysty arvioimaan kenen vastaanotolle heidän kannattaisi hakeutua. Osa päättyy perusterveydenhuoltoon kuuluvan vaivan kanssa päivystykseen, koska ei saa aikaa terveyskeskuksesta.

Sote-uudistuksessa panostettava terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn

Euroopan unionin tasolla 97 prosenttia terveysbudjettien varoista kohdistuu sairauksien hoitoon. Ennaltaehkäisyn osuus on vain kolme prosenttia.

– Sote-uudistuksessa on ymmärrettävä vihdoin panostaa terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sen sijaan, että panostetaan vasta sairauksien hoitoon.

Tehy kannattaa sote-uudistuksen tavoitteita eli palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, terveyden edistämisen ja kuntoutuksen vahvistamista, ammattitaitoisen työvoiman turvaamista, väestörakenteen muutoksen haasteisiin vastaamista ja kustannusten kasvun hillitsemistä.

Lisätietoja: Yhteiskunta ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 8207 848
Kehittämispäällikkö Sari Viinikainen, p. 040 7793 637

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue