Tehy: Sosiaali- ja terveyskeskukset uudistuvat kehittämällä työnjakoa

Sote-uudistus ja henkilöstön asema

Uudelleen käynnistyneessä sote-uudistuksessa on Tehyn mielestä olennaista rakentaa toimiva kokonaisuus, joka turvaa hoidon saatavuuden. Kokonaisuus koostuu perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä erikoissairaanhoidosta.

Terveyskeskuksissa vastaanottavat ja hoitavat potilaita muutkin ammattiryhmät kuin lääkärit. Vuonna 2018 perusterveydenhuollon noin kymmenestä miljoonasta vastaanottokäynnistä noin puolet suuntautui sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien luo.

– Työnjaon kehittäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen on keinoja, joilla hoidon saatavuutta voidaan parantaa, sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen.

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja suuhygienistin suoravastaanottoja pitää lisätä ja kehittää. Kaikkien potilaiden ei ole välttämätöntä perusterveydenhuollossa tavata lääkäriä. Esimerkiksi fysioterapeutit voivat arvioida neurologisia sairauksia sairastavien toimintakykyä ennen lääkärin vastaanotolle menoa. Myös hoitajien rajattua lääkkeen määräämistä pitää hyödyntää nykyistä enemmän.

Kokeneen hoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi ohjaa potilaan suoraan sille ammattilaiselle, jolta hän saa parhaiten apua. Potilaat eivät läheskään aina itse pysty arvioimaan kenen vastaanotolle heidän kannattaisi hakeutua. Osa päättyy perusterveydenhuoltoon kuuluvan vaivan kanssa päivystykseen, koska ei saa aikaa terveyskeskuksesta.

Sote-uudistuksessa panostettava terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn

Euroopan unionin tasolla 97 prosenttia terveysbudjettien varoista kohdistuu sairauksien hoitoon. Ennaltaehkäisyn osuus on vain kolme prosenttia.

– Sote-uudistuksessa on ymmärrettävä vihdoin panostaa terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sen sijaan, että panostetaan vasta sairauksien hoitoon.

Tehy kannattaa sote-uudistuksen tavoitteita eli palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, terveyden edistämisen ja kuntoutuksen vahvistamista, ammattitaitoisen työvoiman turvaamista, väestörakenteen muutoksen haasteisiin vastaamista ja kustannusten kasvun hillitsemistä.

Lisätietoja: Yhteiskunta ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 8207 848
Kehittämispäällikkö Sari Viinikainen, p. 040 7793 637

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue