Tehy: Henkilöstömitoituksesta tulee vihdoin totta

Hallituksen esitysluonnos vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen uudistamisesta on valmistunut. Lakimuutokset ovat tarpeen, koska pelkkä suositus ei ole pystynyt varmistamaan hoidon laatua.
Tehylle on tärkeää, että sitova henkilöstömitoitus on nyt tulossa lakiin.

– Lainsäädännöllä pyritään nyt varmistamaan riittävä henkilöstömäärä ja ammattitaito tehostetussa palveluasumisessa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

0,7 minimimitoitus tulee voimaan 1.4.2023

Minimimitoitus on esitysluonnoksen mukaan 0,5 syksyllä 2020. Kaikkien yksiköiden on se täytettävä. Tilanne paranee yksiköissä, jossa minimimitoitus ei ole tähän mennessä täyttynyt.
0,7 minimimitoitus tulee voimaan 1.4.2023.

Tehostetussa palveluasumisessa suurimman osan työntekijöistä on oltava koulutettua hoitohenkilöstöä ja kuntoutuksen ammattilaisia. Näin siksi, että asiakkaat ovat muistisairaita, joilla on paljon muitakin sairauksia. Heidän lääkehoitonsa vaatii ammattitaitoa. Elämänsä loppuvaiheessa asiakkaat tarvitsevat myös palliatiivista- ja saattohoitoa.

Koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

Koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

Uudistus poistaa hoitajilta merkittävästi siivoukseen, pyykinpesuun ja ruuanlaittoon liittyviä tehtäviä. Tämä vähentää koulutetun hoitohenkilöstön työkuormitusta ja lisää vanhustyön vetovoimaa.

Uudistus selkeyttää myös valvovien viranomaisten työtä, sillä henkilöstömitoitukseen tuleva kansallinen laskentakaava mahdollistaa henkilöstömitoituksen seuraamisen yhtenäisesti koko Suomessa.

Kevääseen 2023 asti joissakin yksiköissä kuitenkin on pärjättävä pienemmällä kuin 0,7 henkilöstömitoituksella.
– Viranomaisilla ja ammattiliitoilla riittää työtä, jotta kaikissa on varmasti riittävän hyvä hoito ja asiakasturvallisuus.

Sote-alan veto- ja pitovoiman säilyttäminen vaatii yhteiskunnalta toimia. Arvion mukaan tarvitaan 4 500 – 5000 uutta hoitajaa lisää, jotta uudistus voisi käytännössä toteutua.

Yhteiskunnan on pidettävä huolta myös siitä, että vanhusten tehostettu palveluasuminen houkuttelee koulutettuja hoitajia.

Lisätietoja: Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 0968324

***

STTK:n hallitus: Vanhustenhoito ei parane puheilla vaan rahalla

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue