Tehy: Henkilöstömitoituksesta tulee vihdoin totta

Hallituksen esitysluonnos vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen uudistamisesta on valmistunut. Lakimuutokset ovat tarpeen, koska pelkkä suositus ei ole pystynyt varmistamaan hoidon laatua.
Tehylle on tärkeää, että sitova henkilöstömitoitus on nyt tulossa lakiin.

– Lainsäädännöllä pyritään nyt varmistamaan riittävä henkilöstömäärä ja ammattitaito tehostetussa palveluasumisessa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

0,7 minimimitoitus tulee voimaan 1.4.2023

Minimimitoitus on esitysluonnoksen mukaan 0,5 syksyllä 2020. Kaikkien yksiköiden on se täytettävä. Tilanne paranee yksiköissä, jossa minimimitoitus ei ole tähän mennessä täyttynyt.
0,7 minimimitoitus tulee voimaan 1.4.2023.

Tehostetussa palveluasumisessa suurimman osan työntekijöistä on oltava koulutettua hoitohenkilöstöä ja kuntoutuksen ammattilaisia. Näin siksi, että asiakkaat ovat muistisairaita, joilla on paljon muitakin sairauksia. Heidän lääkehoitonsa vaatii ammattitaitoa. Elämänsä loppuvaiheessa asiakkaat tarvitsevat myös palliatiivista- ja saattohoitoa.

Koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

Koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

Uudistus poistaa hoitajilta merkittävästi siivoukseen, pyykinpesuun ja ruuanlaittoon liittyviä tehtäviä. Tämä vähentää koulutetun hoitohenkilöstön työkuormitusta ja lisää vanhustyön vetovoimaa.

Uudistus selkeyttää myös valvovien viranomaisten työtä, sillä henkilöstömitoitukseen tuleva kansallinen laskentakaava mahdollistaa henkilöstömitoituksen seuraamisen yhtenäisesti koko Suomessa.

Kevääseen 2023 asti joissakin yksiköissä kuitenkin on pärjättävä pienemmällä kuin 0,7 henkilöstömitoituksella.
– Viranomaisilla ja ammattiliitoilla riittää työtä, jotta kaikissa on varmasti riittävän hyvä hoito ja asiakasturvallisuus.

Sote-alan veto- ja pitovoiman säilyttäminen vaatii yhteiskunnalta toimia. Arvion mukaan tarvitaan 4 500 – 5000 uutta hoitajaa lisää, jotta uudistus voisi käytännössä toteutua.

Yhteiskunnan on pidettävä huolta myös siitä, että vanhusten tehostettu palveluasuminen houkuttelee koulutettuja hoitajia.

Lisätietoja: Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 0968324

***

STTK:n hallitus: Vanhustenhoito ei parane puheilla vaan rahalla

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue