Tehy: Henkilöstömitoituksesta tulee vihdoin totta

Hallituksen esitysluonnos vanhuspalvelulain ensimmäisen vaiheen uudistamisesta on valmistunut. Lakimuutokset ovat tarpeen, koska pelkkä suositus ei ole pystynyt varmistamaan hoidon laatua.
Tehylle on tärkeää, että sitova henkilöstömitoitus on nyt tulossa lakiin.

– Lainsäädännöllä pyritään nyt varmistamaan riittävä henkilöstömäärä ja ammattitaito tehostetussa palveluasumisessa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

0,7 minimimitoitus tulee voimaan 1.4.2023

Minimimitoitus on esitysluonnoksen mukaan 0,5 syksyllä 2020. Kaikkien yksiköiden on se täytettävä. Tilanne paranee yksiköissä, jossa minimimitoitus ei ole tähän mennessä täyttynyt.
0,7 minimimitoitus tulee voimaan 1.4.2023.

Tehostetussa palveluasumisessa suurimman osan työntekijöistä on oltava koulutettua hoitohenkilöstöä ja kuntoutuksen ammattilaisia. Näin siksi, että asiakkaat ovat muistisairaita, joilla on paljon muitakin sairauksia. Heidän lääkehoitonsa vaatii ammattitaitoa. Elämänsä loppuvaiheessa asiakkaat tarvitsevat myös palliatiivista- ja saattohoitoa.

Koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

Koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään entistä paremmin perustehtäväänsä eli välittömään hoitotyöhön.

Uudistus poistaa hoitajilta merkittävästi siivoukseen, pyykinpesuun ja ruuanlaittoon liittyviä tehtäviä. Tämä vähentää koulutetun hoitohenkilöstön työkuormitusta ja lisää vanhustyön vetovoimaa.

Uudistus selkeyttää myös valvovien viranomaisten työtä, sillä henkilöstömitoitukseen tuleva kansallinen laskentakaava mahdollistaa henkilöstömitoituksen seuraamisen yhtenäisesti koko Suomessa.

Kevääseen 2023 asti joissakin yksiköissä kuitenkin on pärjättävä pienemmällä kuin 0,7 henkilöstömitoituksella.
– Viranomaisilla ja ammattiliitoilla riittää työtä, jotta kaikissa on varmasti riittävän hyvä hoito ja asiakasturvallisuus.

Sote-alan veto- ja pitovoiman säilyttäminen vaatii yhteiskunnalta toimia. Arvion mukaan tarvitaan 4 500 – 5000 uutta hoitajaa lisää, jotta uudistus voisi käytännössä toteutua.

Yhteiskunnan on pidettävä huolta myös siitä, että vanhusten tehostettu palveluasuminen houkuttelee koulutettuja hoitajia.

Lisätietoja: Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 0968324

***

STTK:n hallitus: Vanhustenhoito ei parane puheilla vaan rahalla

Ajankohtaista

1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue
31.1.2023

SuPerin Paavola: Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli helpottaisi työvoimapulaa hyvinvointialueilla

Lue
30.1.2023

Kehysbudjetoinnin kehittäminen

Lue
30.1.2023

Muutosjohtamisen verkkokoulutus Mutsi aukeaa 30.1.2023 – työelämän kehittämistä yli liittorajojen

Lue