Tehy: Yksityinen hoiva on korjattava

Vanhustenhoito

Vanhusten hoidon kriisin ratkaisu edellyttää toimia sekä yrityksiltä, kunnilta sekä yhteiskunnalta.
Yksityisen hoivan perusongelmat ovat jäljellä, ja viranomaiset ovat jatkaneet valvontaa.
– Vaikka tilanne työpaikoilla on jonkin verran kohentunut, kriisi ei ole ohi, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistuttaa.

Tehy esittää ratkaisuja ongelmiin. Ehdotuksista osa liittyy alan toimintaympäristöön ja osa työpaikan arkeen. Kilpailuttaminen pitää tervehdyttää, mistä vastuu on erityisesti kunnilla.
– Esimerkiksi asiakkaiden hoitoisuus ja saattohoito on otettava huomioon ostopalvelusopimuksissa, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavaan hoitajamitoitukseen on laskettava mukaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää tehdä koulutuksensa mukaista hoitotyötä. Avustavia tehtäviä, kuten siivousta ja pyykkihuoltoa, varten on oma henkilöstönsä.
Henkilöstön määrän on oltava riittävä kaikissa vuoroissa. Myös sijaisia on palkattava riittävästi.
– Tilanne on osittain korjaantunut aamuvuoroissa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla on edelleen liian vähän henkilökuntaa, sanoo Okkeri.

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkatasoa nostavaa palkkaohjelmaa

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkaohjelmaa, joka korjaa heikkoa palkkatasoa. Yksityisellä sosiaalialalla sovellettava työehtosopimus on tasoltaan kunnissa käytettävää työehtosopimusta heikompi.
– Esimerkiksi lähihoitajan palkka on pari sataa euroa matalampi, ja esimiehen palkka on noin 400 euroa heikompi. Myös vuosilomat ovat heikompia.

Tehy muistuttaa, että Suomessa on yksityisiä hoivakoteja, joissa asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja henkilökunta viihtyy.
– Hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat näitä paikkoja yhdistävä tekijä, sanoo Rytkönen.
Ratkaisuehdotukset on laadittu keväällä 2019 kuntapäättäjien tueksi.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028
Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 096 8324

***

Tehy haastaa myös Attendon epäkohtien korjaamiseen

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue