Tehy: Yksityinen hoiva on korjattava

Vanhustenhoito

Vanhusten hoidon kriisin ratkaisu edellyttää toimia sekä yrityksiltä, kunnilta sekä yhteiskunnalta.
Yksityisen hoivan perusongelmat ovat jäljellä, ja viranomaiset ovat jatkaneet valvontaa.
– Vaikka tilanne työpaikoilla on jonkin verran kohentunut, kriisi ei ole ohi, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistuttaa.

Tehy esittää ratkaisuja ongelmiin. Ehdotuksista osa liittyy alan toimintaympäristöön ja osa työpaikan arkeen. Kilpailuttaminen pitää tervehdyttää, mistä vastuu on erityisesti kunnilla.
– Esimerkiksi asiakkaiden hoitoisuus ja saattohoito on otettava huomioon ostopalvelusopimuksissa, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavaan hoitajamitoitukseen on laskettava mukaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää tehdä koulutuksensa mukaista hoitotyötä. Avustavia tehtäviä, kuten siivousta ja pyykkihuoltoa, varten on oma henkilöstönsä.
Henkilöstön määrän on oltava riittävä kaikissa vuoroissa. Myös sijaisia on palkattava riittävästi.
– Tilanne on osittain korjaantunut aamuvuoroissa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla on edelleen liian vähän henkilökuntaa, sanoo Okkeri.

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkatasoa nostavaa palkkaohjelmaa

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkaohjelmaa, joka korjaa heikkoa palkkatasoa. Yksityisellä sosiaalialalla sovellettava työehtosopimus on tasoltaan kunnissa käytettävää työehtosopimusta heikompi.
– Esimerkiksi lähihoitajan palkka on pari sataa euroa matalampi, ja esimiehen palkka on noin 400 euroa heikompi. Myös vuosilomat ovat heikompia.

Tehy muistuttaa, että Suomessa on yksityisiä hoivakoteja, joissa asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja henkilökunta viihtyy.
– Hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat näitä paikkoja yhdistävä tekijä, sanoo Rytkönen.
Ratkaisuehdotukset on laadittu keväällä 2019 kuntapäättäjien tueksi.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028
Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 096 8324

***

Tehy haastaa myös Attendon epäkohtien korjaamiseen

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue