Tehy: Yksityinen hoiva on korjattava

Vanhustenhoito

Vanhusten hoidon kriisin ratkaisu edellyttää toimia sekä yrityksiltä, kunnilta sekä yhteiskunnalta.
Yksityisen hoivan perusongelmat ovat jäljellä, ja viranomaiset ovat jatkaneet valvontaa.
– Vaikka tilanne työpaikoilla on jonkin verran kohentunut, kriisi ei ole ohi, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistuttaa.

Tehy esittää ratkaisuja ongelmiin. Ehdotuksista osa liittyy alan toimintaympäristöön ja osa työpaikan arkeen. Kilpailuttaminen pitää tervehdyttää, mistä vastuu on erityisesti kunnilla.
– Esimerkiksi asiakkaiden hoitoisuus ja saattohoito on otettava huomioon ostopalvelusopimuksissa, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavaan hoitajamitoitukseen on laskettava mukaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää tehdä koulutuksensa mukaista hoitotyötä. Avustavia tehtäviä, kuten siivousta ja pyykkihuoltoa, varten on oma henkilöstönsä.
Henkilöstön määrän on oltava riittävä kaikissa vuoroissa. Myös sijaisia on palkattava riittävästi.
– Tilanne on osittain korjaantunut aamuvuoroissa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla on edelleen liian vähän henkilökuntaa, sanoo Okkeri.

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkatasoa nostavaa palkkaohjelmaa

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkaohjelmaa, joka korjaa heikkoa palkkatasoa. Yksityisellä sosiaalialalla sovellettava työehtosopimus on tasoltaan kunnissa käytettävää työehtosopimusta heikompi.
– Esimerkiksi lähihoitajan palkka on pari sataa euroa matalampi, ja esimiehen palkka on noin 400 euroa heikompi. Myös vuosilomat ovat heikompia.

Tehy muistuttaa, että Suomessa on yksityisiä hoivakoteja, joissa asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja henkilökunta viihtyy.
– Hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat näitä paikkoja yhdistävä tekijä, sanoo Rytkönen.
Ratkaisuehdotukset on laadittu keväällä 2019 kuntapäättäjien tueksi.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028
Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 096 8324

***

Tehy haastaa myös Attendon epäkohtien korjaamiseen

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue