ETUC kongressi puheenvuoro 23.5.2019 | Antti Palola

Chaiman, dear sisters and brothers, dear friends,

First of all on behalf of STTK I would like to thank the ETUC secreteriat and especially Montserrat for the excellent work you have done during the past Congress Period since Paris.

I would now like to use the opportunity given and speak Finnish.

EU-kansalaisten mielestä unionin tulevaisuuden tärkeimpiä teemoja eurovaaleissa ovat maahanmuutto, terrorismi, talous, jäsenmaiden julkisen talouden tila ja työttömyys. Pohjoismaissa ilmastonmuutos on kiivennyt viiden tärkeimmän teeman joukkoon. Kansalaisten listaamille teemoille on yhteistä paitsi se, että ne ovat suuria ilmiöitä myös se, että ne koskettavat heidän arkeaan. Mikään maa ei yksin selviä näistä haasteista. Eurooppa pärjää vain, jos se löytää konkreettisia ratkaisuja kansalaisten huoliin ja vahvistaa kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään.

Suomalaiset nuoret pitävät ilmastonmuutosta europarlamenttivaalien tärkeimpänä kysymyksenä. Nuoret ikäluokat ovat syntyneet EU-kansalaisiksi, eurooppalaisuus ja valtioiden rajat ylittävä ajattelu on osa heidän identiteettiään. On äärettömän tärkeää, että unioni kykenee vastaamaan niihin odotuksiin, joita nuoret eurooppalaiselle yhteistyölle asettavat. Nuorten luottamus eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tulevaisuuteen riippuu siitä, miten tosissaan heidän huolensa ja arvostuksensa otetaan eurooppalaisissa poliittisissa päätöksissä. Ja nuorten luottamus unioniin on sen elinehto.

Hyvät ystävät, kuten EAY:n nuorten komitean puheenjohtaja Viktória Nagy tämän kongressin ensimmäisessä puheenvuorossa totesi: NUORISSA ON TULEVAISUUS!

Kesällä käynnistyvän Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana voimme vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni ottaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa edelläkävijän roolin. On ehdottoman tärkeää, että meillä ETUCssa on selkeät tavoitteet seuraavaan komission viisivuotissuunnitelmaan ja myös neuvotteluihin unionin rahoituskehyksestä. EU:n eri ohjausmekanismit tulee virittää ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Jos Suomessa käynnissä olevat hallitusneuvottelut onnistuvat, uskomme, että meillä on hyvät edellytykset tälle tärkeälle vaikutustyölle, sillä tulevassa Suomen puheenjohtajuusohjelmassa ilmastoasiat on nostettu yhdeksi kärkiteemaksi.

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on vaikutuksia EU-kansalaisten hyvinvointiin ja työllisyyteen. Ilmastonmuutoksen torjunta ei saa lisätä taloudellista eriarvoisuutta tai epävarmuutta, vaan sen pitää pyrkiä poistamaan sitä.

Muutoksen oikeudenmukaisuus on välttämätöntä, jotta tavalliset kansalaiset, palkansaajat ja kuluttajat sitoutuisivat siihen. Koska me palkansaajaliikkeessä olemme ihmisten puolella, meidän on välttämätöntä puhua siirtymän sosiaalisesta ja taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta.

Vaikka Euroopan unioni on monella tapaa taitekohdassa sekä sisäisten paineiden että globaalin kehityksen vuoksi, sillä on erinomaiset edellytykset ottaa johtava rooli myös globaalien ongelmien ratkaisussa.

Euroopan taloudellinen painoarvo maailmassa on merkittävä ja se voi käyttää vahvaa ohjausvoimaa esimerkiksi kauppapolitiikan keinoin. Euroopan on myös varmistettava oma kilpailukykynsä ja parhaiten se onnistuu pyrkimällä aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi. Näin Eurooppa voi tehdä myös talouskehityksen ja työllisyyden kannalta järkeviä, hyvinvointia synnyttäviä päätöksiä.

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue