ETUC kongressi puheenvuoro 23.5.2019 | Antti Palola

Chaiman, dear sisters and brothers, dear friends,

First of all on behalf of STTK I would like to thank the ETUC secreteriat and especially Montserrat for the excellent work you have done during the past Congress Period since Paris.

I would now like to use the opportunity given and speak Finnish.

EU-kansalaisten mielestä unionin tulevaisuuden tärkeimpiä teemoja eurovaaleissa ovat maahanmuutto, terrorismi, talous, jäsenmaiden julkisen talouden tila ja työttömyys. Pohjoismaissa ilmastonmuutos on kiivennyt viiden tärkeimmän teeman joukkoon. Kansalaisten listaamille teemoille on yhteistä paitsi se, että ne ovat suuria ilmiöitä myös se, että ne koskettavat heidän arkeaan. Mikään maa ei yksin selviä näistä haasteista. Eurooppa pärjää vain, jos se löytää konkreettisia ratkaisuja kansalaisten huoliin ja vahvistaa kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään.

Suomalaiset nuoret pitävät ilmastonmuutosta europarlamenttivaalien tärkeimpänä kysymyksenä. Nuoret ikäluokat ovat syntyneet EU-kansalaisiksi, eurooppalaisuus ja valtioiden rajat ylittävä ajattelu on osa heidän identiteettiään. On äärettömän tärkeää, että unioni kykenee vastaamaan niihin odotuksiin, joita nuoret eurooppalaiselle yhteistyölle asettavat. Nuorten luottamus eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tulevaisuuteen riippuu siitä, miten tosissaan heidän huolensa ja arvostuksensa otetaan eurooppalaisissa poliittisissa päätöksissä. Ja nuorten luottamus unioniin on sen elinehto.

Hyvät ystävät, kuten EAY:n nuorten komitean puheenjohtaja Viktória Nagy tämän kongressin ensimmäisessä puheenvuorossa totesi: NUORISSA ON TULEVAISUUS!

Kesällä käynnistyvän Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana voimme vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni ottaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa edelläkävijän roolin. On ehdottoman tärkeää, että meillä ETUCssa on selkeät tavoitteet seuraavaan komission viisivuotissuunnitelmaan ja myös neuvotteluihin unionin rahoituskehyksestä. EU:n eri ohjausmekanismit tulee virittää ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Jos Suomessa käynnissä olevat hallitusneuvottelut onnistuvat, uskomme, että meillä on hyvät edellytykset tälle tärkeälle vaikutustyölle, sillä tulevassa Suomen puheenjohtajuusohjelmassa ilmastoasiat on nostettu yhdeksi kärkiteemaksi.

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on vaikutuksia EU-kansalaisten hyvinvointiin ja työllisyyteen. Ilmastonmuutoksen torjunta ei saa lisätä taloudellista eriarvoisuutta tai epävarmuutta, vaan sen pitää pyrkiä poistamaan sitä.

Muutoksen oikeudenmukaisuus on välttämätöntä, jotta tavalliset kansalaiset, palkansaajat ja kuluttajat sitoutuisivat siihen. Koska me palkansaajaliikkeessä olemme ihmisten puolella, meidän on välttämätöntä puhua siirtymän sosiaalisesta ja taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta.

Vaikka Euroopan unioni on monella tapaa taitekohdassa sekä sisäisten paineiden että globaalin kehityksen vuoksi, sillä on erinomaiset edellytykset ottaa johtava rooli myös globaalien ongelmien ratkaisussa.

Euroopan taloudellinen painoarvo maailmassa on merkittävä ja se voi käyttää vahvaa ohjausvoimaa esimerkiksi kauppapolitiikan keinoin. Euroopan on myös varmistettava oma kilpailukykynsä ja parhaiten se onnistuu pyrkimällä aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi. Näin Eurooppa voi tehdä myös talouskehityksen ja työllisyyden kannalta järkeviä, hyvinvointia synnyttäviä päätöksiä.

Ajankohtaista

29.5.2023

Jessikka Aro Tehyn viestintäjohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Lue
29.5.2023

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Lue
29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Lue
29.5.2023

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Lue
26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue