SuPer ja Tehy: Pelkkä arvostus ei elätä, palkat saatava kuntoon

Hoitoalan palkat

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattijärjestöt SuPer ja Tehy jättivät tänään liittokierroksen neuvottelutavoitteitaan Kuntatyönantajalle. Keskeisimpinä tavoitteina ovat selkeät palkankorotukset, julkisen sektorin lomarahaleikkausten korvaaminen sekä koulutettujen hoitajien oma sopimus, jonka myötä olisi mahdollista korjata alan epäkohtia ja parantaa mm. palkkausta ja työaikamääräyksiä erityisesti koulutetun hoitohenkilöstön kannalta. Tavoitelistalla on myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön lisääminen.

Jäseniä hiertää palkkakehityksen pysähtyminen sekä lomarahaleikkaukset

Molempien liittojen jäseniä on hiertänyt pidempään palkkakehityksen pysähtyminen sekä lomarahaleikkaukset. Julkisen sektorin naisvaltaisen alan pienipalkkaiset työntekijät ovat joutuneet taantuman maksajiksi.

Hoitoalan vetovoima on toistaiseksi vielä ollut hyvä. Työntekijät kokevat työn merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Työn kuormittavuus on kuitenkin viime vuosina kasvanut. Koulutettu hoitohenkilöstö on yhä kovempien haasteiden edessä. Asiakkaiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä ja potilaat ovat yhä vaikeahoitoisempia. Jatkuva muutos ja tempoilevat uudistukset kuormittavat työpaikoilla. Palkka on koulutukseen, työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen nähden riittämätön. Palkalla on myös vaikea tulla toimeen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Työn kuormittavuus on kuitenkin viime vuosina kasvanut. Koulutettu hoitohenkilöstö on yhä kovempien haasteiden edessä.

– Suomen talous on lähtenyt ennakoitua nopeampaan kasvuun. Ei ole reilua, että huonoina aikoina pienipalkkaisia vaaditaan talkoisiin ja puhaltamaan yhteen hiileen. Ja sitten, kun talous kääntyy nousuun, annetaan ongelman vain olla. Hoitajien palkkatasolla kaikki tulot menevät elämiseen eli kotimaiseen kulutukseen. Palkankorotukset parantavat tämän joukon ostovoimaa ja vahvistavat siten myös taloutta, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

– Hoitajien työtä arvostetaan kyllä juhlapuheissa, mutta arvostus ei näy palkassa eikä kelpaa maksuvälineeksi arjessa. Hoitajia on siirtynyt pois sote-alalta, ja he ovat haluttua työvoimaa esimerkiksi muilla palvelualoilla. Myös muiden maiden kiinnostus rekrytoida Suomesta alan osaajia on lisääntynyt viime aikoina, muistuttaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja saatavuus ovat rakenneuudistuksista riippumatta lopulta työntekijöiden osaamisen varassa. Ilman koulutettua hoitohenkilökuntaa näitä palveluita ei ole eikä muu yhteiskunta voi toimia. Siksi palkat on saatava kuntoon – nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028

***

SuPer ja Tehy: Yhteiskunnalla ei ole varaa olla nostamatta hoitoalan palkkoja

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue