SuPer: Kouluttamattomien hoitajien käyttö on vanhusten arvoa alentavaa

Vanhustenhoito

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tyrmää suunnitelmat korvata lähi- ja perushoitajat hoiva-avustajilla vanhustenhoidossa. Kustannussäästöt, joita tällä toiminnalla tavoitellaan, ovat kyseenalaisia. Kouluttamaton hoitaja ei todennäköisesti tunnista vanhusten hoidon tarvetta ajoissa eikä osaa toimia oikein. Tästä seuraa suoranaisia hoitovirheitä ja erittäin suuret kustannukset päivystyspoliklinikoilla, sairaankuljetuksessa ja erikoissairaanhoidossa.

Kuka tahansa ei voi toimia hoitotyössä. Esimerkiksi lääkehoitoon, joka on osa kokonaisvaltaista hoitoa, tarvitaan koulutettu hoitaja. Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito vaatii aina ammattitaitoisen hoitajan osaamisen. – Kotihoidossa ja laitoshoidossa olevat vanhukset tarvitsevat hoitoa, pelkkä hoiva ei tänä päivänä riitä, puheenjohtaja Paavola painottaa.

Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet, kertoo THL:n viime viikolla julkaisema Vanhuspalvelujen tuottajakohtainen seurantatutkimus. Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kotihoidon työntekijöiden määrä oli silti vähentynyt yli 400 henkilöllä.

Kotihoito on ratkeamispisteessä

Kotihoito on ratkeamispisteessä ja koulutetun hoitohenkilökunnan määrä täysin riittämätön. SuPerin tietoon on tullut tapauksia, joissa koulutettuja lähihoitajia korvataan kotihoidossa hoiva-avustajilla, vaikka lähihoitajia olisi alueella työttöminä työnhakijoina. Näin korvataan henkilöstövajetta. SuPerin puheenjohtaja tuomitsee tällaisen toiminnan ja vaatii, että hoitotyöhön palkataan koulutettuja hoitajia. Lähi- ja perushoitajien työttömyys on kasvanut viime vuosina ja oli viime vuonna noin viisi prosenttia. Alalla ei ole tällä hetkellä työvoimapulaa.

– Suomen ei kannata lähteä tielle, jolla hukataan koulutusta ja ammattitaitoa. Samaan aikaan ei voida ajaa alas koulutettujen hoitajien työpaikkoja ja pitää yllä tai parantaa hoidon turvallisuutta ja laatua. Tällainen yhtälö on mahdoton, Paavola muistuttaa.
Hoiva-avustajien palkkaamisella haettavat säästöt ihmetyttävät SuPeria, sillä samassa kotihoidon paikassa joutuu käymään lisäksi esim. lähihoitaja toteuttamassa lääkehoitoa. – Kuka kyseenalaistaa nämä kustannukset ja tehokkaan työajan käytön? kysyy SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa koulutettua työvoimaa. Esimerkiksi kouluttamattoman työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen vaativat enemmän aikaa, koska alan osaamista ei ole. Varsinaista ammattitaitoa vaativat työt jäävät joka tapauksessa koulutetulle henkilökunnalle, jonka määrää siis halutaan pienentää.

Vanhusten hoidon tarve on viime vuosina kasvanut. Kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole vanhuksia, joille riittäisi hoiva vaan he ovat raskaastikin hoidettavia. Heidän hoitamiseensa vaaditaan koulutus, vahva ammattitaito, joka esimerkiksi lähihoitajalla on.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

8.2.2023

Jytyn eduskuntavaalitavoitteet julki – Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus ja henkilöstöresurssit turvattava

Lue
8.2.2023

Minun viikkoni: sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijan viikkoon mahtuu monenlaista

Lue
8.2.2023

Ammattiliitto Pro: toimihenkilöiden ansiokehityksen huomiotta jättäminen heikentää Suomen houkuttelevuutta

Lue
7.2.2023

Kestävä energia – STTK:n tavoitteita energiapolitiikan kehittämiseksi

Lue
6.2.2023

Haemme työsuhdeneuvojaa Kesäduunari-infoon

Lue
6.2.2023

Juri Aaltonen valittiin jatkamaan ERTOn puheenjohtajana

Lue
6.2.2023

Yksin- ja kevytyrittäjien tärkeimmät palvelut saman katon alle – ProSoolo ja UKKO.fi yhteistyöhön

Lue
2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue