SuPer: Kouluttamattomien hoitajien käyttö on vanhusten arvoa alentavaa

Vanhustenhoito

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tyrmää suunnitelmat korvata lähi- ja perushoitajat hoiva-avustajilla vanhustenhoidossa. Kustannussäästöt, joita tällä toiminnalla tavoitellaan, ovat kyseenalaisia. Kouluttamaton hoitaja ei todennäköisesti tunnista vanhusten hoidon tarvetta ajoissa eikä osaa toimia oikein. Tästä seuraa suoranaisia hoitovirheitä ja erittäin suuret kustannukset päivystyspoliklinikoilla, sairaankuljetuksessa ja erikoissairaanhoidossa.

Kuka tahansa ei voi toimia hoitotyössä. Esimerkiksi lääkehoitoon, joka on osa kokonaisvaltaista hoitoa, tarvitaan koulutettu hoitaja. Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito vaatii aina ammattitaitoisen hoitajan osaamisen. – Kotihoidossa ja laitoshoidossa olevat vanhukset tarvitsevat hoitoa, pelkkä hoiva ei tänä päivänä riitä, puheenjohtaja Paavola painottaa.

Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet, kertoo THL:n viime viikolla julkaisema Vanhuspalvelujen tuottajakohtainen seurantatutkimus. Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kotihoidon työntekijöiden määrä oli silti vähentynyt yli 400 henkilöllä.

Kotihoito on ratkeamispisteessä

Kotihoito on ratkeamispisteessä ja koulutetun hoitohenkilökunnan määrä täysin riittämätön. SuPerin tietoon on tullut tapauksia, joissa koulutettuja lähihoitajia korvataan kotihoidossa hoiva-avustajilla, vaikka lähihoitajia olisi alueella työttöminä työnhakijoina. Näin korvataan henkilöstövajetta. SuPerin puheenjohtaja tuomitsee tällaisen toiminnan ja vaatii, että hoitotyöhön palkataan koulutettuja hoitajia. Lähi- ja perushoitajien työttömyys on kasvanut viime vuosina ja oli viime vuonna noin viisi prosenttia. Alalla ei ole tällä hetkellä työvoimapulaa.

– Suomen ei kannata lähteä tielle, jolla hukataan koulutusta ja ammattitaitoa. Samaan aikaan ei voida ajaa alas koulutettujen hoitajien työpaikkoja ja pitää yllä tai parantaa hoidon turvallisuutta ja laatua. Tällainen yhtälö on mahdoton, Paavola muistuttaa.
Hoiva-avustajien palkkaamisella haettavat säästöt ihmetyttävät SuPeria, sillä samassa kotihoidon paikassa joutuu käymään lisäksi esim. lähihoitaja toteuttamassa lääkehoitoa. – Kuka kyseenalaistaa nämä kustannukset ja tehokkaan työajan käytön? kysyy SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa koulutettua työvoimaa. Esimerkiksi kouluttamattoman työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen vaativat enemmän aikaa, koska alan osaamista ei ole. Varsinaista ammattitaitoa vaativat työt jäävät joka tapauksessa koulutetulle henkilökunnalle, jonka määrää siis halutaan pienentää.

Vanhusten hoidon tarve on viime vuosina kasvanut. Kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole vanhuksia, joille riittäisi hoiva vaan he ovat raskaastikin hoidettavia. Heidän hoitamiseensa vaaditaan koulutus, vahva ammattitaito, joka esimerkiksi lähihoitajalla on.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue