SuPer: Kouluttamattomien hoitajien käyttö on vanhusten arvoa alentavaa

Vanhustenhoito

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tyrmää suunnitelmat korvata lähi- ja perushoitajat hoiva-avustajilla vanhustenhoidossa. Kustannussäästöt, joita tällä toiminnalla tavoitellaan, ovat kyseenalaisia. Kouluttamaton hoitaja ei todennäköisesti tunnista vanhusten hoidon tarvetta ajoissa eikä osaa toimia oikein. Tästä seuraa suoranaisia hoitovirheitä ja erittäin suuret kustannukset päivystyspoliklinikoilla, sairaankuljetuksessa ja erikoissairaanhoidossa.

Kuka tahansa ei voi toimia hoitotyössä. Esimerkiksi lääkehoitoon, joka on osa kokonaisvaltaista hoitoa, tarvitaan koulutettu hoitaja. Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito vaatii aina ammattitaitoisen hoitajan osaamisen. – Kotihoidossa ja laitoshoidossa olevat vanhukset tarvitsevat hoitoa, pelkkä hoiva ei tänä päivänä riitä, puheenjohtaja Paavola painottaa.

Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet, kertoo THL:n viime viikolla julkaisema Vanhuspalvelujen tuottajakohtainen seurantatutkimus. Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kotihoidon työntekijöiden määrä oli silti vähentynyt yli 400 henkilöllä.

Kotihoito on ratkeamispisteessä

Kotihoito on ratkeamispisteessä ja koulutetun hoitohenkilökunnan määrä täysin riittämätön. SuPerin tietoon on tullut tapauksia, joissa koulutettuja lähihoitajia korvataan kotihoidossa hoiva-avustajilla, vaikka lähihoitajia olisi alueella työttöminä työnhakijoina. Näin korvataan henkilöstövajetta. SuPerin puheenjohtaja tuomitsee tällaisen toiminnan ja vaatii, että hoitotyöhön palkataan koulutettuja hoitajia. Lähi- ja perushoitajien työttömyys on kasvanut viime vuosina ja oli viime vuonna noin viisi prosenttia. Alalla ei ole tällä hetkellä työvoimapulaa.

– Suomen ei kannata lähteä tielle, jolla hukataan koulutusta ja ammattitaitoa. Samaan aikaan ei voida ajaa alas koulutettujen hoitajien työpaikkoja ja pitää yllä tai parantaa hoidon turvallisuutta ja laatua. Tällainen yhtälö on mahdoton, Paavola muistuttaa.
Hoiva-avustajien palkkaamisella haettavat säästöt ihmetyttävät SuPeria, sillä samassa kotihoidon paikassa joutuu käymään lisäksi esim. lähihoitaja toteuttamassa lääkehoitoa. – Kuka kyseenalaistaa nämä kustannukset ja tehokkaan työajan käytön? kysyy SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa koulutettua työvoimaa. Esimerkiksi kouluttamattoman työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen vaativat enemmän aikaa, koska alan osaamista ei ole. Varsinaista ammattitaitoa vaativat työt jäävät joka tapauksessa koulutetulle henkilökunnalle, jonka määrää siis halutaan pienentää.

Vanhusten hoidon tarve on viime vuosina kasvanut. Kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole vanhuksia, joille riittäisi hoiva vaan he ovat raskaastikin hoidettavia. Heidän hoitamiseensa vaaditaan koulutus, vahva ammattitaito, joka esimerkiksi lähihoitajalla on.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue