STTK: Itsensä työllistäjien työttömyysturvan parantamista jatkettava

Lisätietoja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys itsensä työllistäjien työttömyysturvan muutostarpeista julkaistiin tänään. Selvitys on tiivis katsaus itsensä työllistäjien työttömyysturvan keskeisiin lähtökohtiin ja kehittämistarpeisiin.

– On tärkeää, että itsensä työllistäjien työttömyysturvaa kehitetään. Päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden rajapintaa on selkiytettävä. Tällä hetkellä on usein liian vaikea arvioida, tullaanko työttömänä aloitettu yritystoiminta katsomaan pää- vai sivutoimiseksi, lakimies Samppa Koskela toteaa.

Ennakoitavuus parantuisi, jos toiminnasta saatujen tulojen määrälle ja työnhakijan itse antamalle selvitykselle annettaisiin nykyistä enemmän painoarvoa.  Työttömänä aloitettu pienimuotoinenkin yritystoiminta katsotaan työttömyysturvassa liian helposti suoraan päätoimiseksi.

– STTK on esittänyt, että alkaessaan yritystoiminta olisi aina määräajan sivutoimista. Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä olisi kuitenkin, että työnhakija hakee ja on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Myös selvityshenkilöt esittävät osin tämän suuntaista ratkaisua, kiittelee Koskela.

STTK suhtautuu yhdistelmävakuutuksen kehittämiseen myönteisesti ja avoimin mielin. Henkilö voisi vakuuttaa itsensä samanaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä. Mallin tulisi kuitenkin olla selkeä, yhdistelmävakuutuksenottajien rahoittama ja lähtökohtaisesti muuten kustannusneutraali.

– Tältä osin selvitystyössä esitetyssä yhdistelmävakuutuksen mallissa on puutteita. Malli ei saa monimutkaistaa työttömyysturvajärjestelmää. On myös tehtävä kustannusarviot ja pohdittava erilaisia vaihtoehtoja yhdistelmävakuutuksen toteuttamiseksi, Koskela huomauttaa.

STTK on esittänyt, että työosuuskunnasta saatu tulo katsottaisiin työttömyysturvassa palkkatuloksi, jos kyseisestä tulosta on maksettu kaikki lakisääteiset palkan sivukulut. Koskelan mukaan muutos selkeyttäisi monien itsensä työllistäjien asemaa työttömyysturvassa, koska he työskentelevät usein palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa.

– Joissakin tilanteissa on vaikea arvioida, tehdäänkö työtä palkansaaja- vai yrittäjäasemassa. Tältä osin selvitys on puutteellinen ja työosuuskuntien roolia olisi ollut syytä tarkastella perusteellisemmin.

STTK esittää, että lainsäädäntövalmistelu itsensä työllistäjien työttömyysturvan kehittämiseksi käynnistetään välittömästi kolmikantaisesti. Valmistelun yhteydessä työosuuskuntien rooli on otettava vielä tarkempaan tarkasteluun.

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue