STTK: Itsensä työllistäjien työttömyysturvan parantamista jatkettava

Lisätietoja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys itsensä työllistäjien työttömyysturvan muutostarpeista julkaistiin tänään. Selvitys on tiivis katsaus itsensä työllistäjien työttömyysturvan keskeisiin lähtökohtiin ja kehittämistarpeisiin.

– On tärkeää, että itsensä työllistäjien työttömyysturvaa kehitetään. Päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden rajapintaa on selkiytettävä. Tällä hetkellä on usein liian vaikea arvioida, tullaanko työttömänä aloitettu yritystoiminta katsomaan pää- vai sivutoimiseksi, lakimies Samppa Koskela toteaa.

Ennakoitavuus parantuisi, jos toiminnasta saatujen tulojen määrälle ja työnhakijan itse antamalle selvitykselle annettaisiin nykyistä enemmän painoarvoa.  Työttömänä aloitettu pienimuotoinenkin yritystoiminta katsotaan työttömyysturvassa liian helposti suoraan päätoimiseksi.

– STTK on esittänyt, että alkaessaan yritystoiminta olisi aina määräajan sivutoimista. Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä olisi kuitenkin, että työnhakija hakee ja on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Myös selvityshenkilöt esittävät osin tämän suuntaista ratkaisua, kiittelee Koskela.

STTK suhtautuu yhdistelmävakuutuksen kehittämiseen myönteisesti ja avoimin mielin. Henkilö voisi vakuuttaa itsensä samanaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä. Mallin tulisi kuitenkin olla selkeä, yhdistelmävakuutuksenottajien rahoittama ja lähtökohtaisesti muuten kustannusneutraali.

– Tältä osin selvitystyössä esitetyssä yhdistelmävakuutuksen mallissa on puutteita. Malli ei saa monimutkaistaa työttömyysturvajärjestelmää. On myös tehtävä kustannusarviot ja pohdittava erilaisia vaihtoehtoja yhdistelmävakuutuksen toteuttamiseksi, Koskela huomauttaa.

STTK on esittänyt, että työosuuskunnasta saatu tulo katsottaisiin työttömyysturvassa palkkatuloksi, jos kyseisestä tulosta on maksettu kaikki lakisääteiset palkan sivukulut. Koskelan mukaan muutos selkeyttäisi monien itsensä työllistäjien asemaa työttömyysturvassa, koska he työskentelevät usein palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa.

– Joissakin tilanteissa on vaikea arvioida, tehdäänkö työtä palkansaaja- vai yrittäjäasemassa. Tältä osin selvitys on puutteellinen ja työosuuskuntien roolia olisi ollut syytä tarkastella perusteellisemmin.

STTK esittää, että lainsäädäntövalmistelu itsensä työllistäjien työttömyysturvan kehittämiseksi käynnistetään välittömästi kolmikantaisesti. Valmistelun yhteydessä työosuuskuntien rooli on otettava vielä tarkempaan tarkasteluun.

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue