Palkkatasa-arvo: Tehdään tasa-arvottomuudesta loppu

Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen ja tuottavan työelämän perusedellytys. Tuottavuus ei kehity, jos naisten osaaminen jätetään huomioimatta. Epätasa-arvoinen kohtelu on myrkkyä myös työmotivaatiolle.

Tavoitteeseen on vielä matkaa, palkkaero on Suomessa tänä vuonna keskimäärin 16,6 prosenttia. Saman palkan maksamiseen miehille ja naisille samasta ja samanarvoisesta työstä velvoittaa niin Suomen laki kuin kansainvälinen ja EU-oikeus.

Syrjinnän kieltämisen lisäksi tarvitaan myös palkkatasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Suomessa on ollut kolmikantainen Samapalkkaohjelma, jonka tavoitteena on ollut kaventaa palkkaero enintään 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Samapalkkaohjelman osatavoitteena on puuttua palkkaeroon muun muassa toimilla, jotka liittyvät määräaikaisten työsuhteiden ura- ja palkkahaittojen poistamiseen, palkka- ja sopimuspolitiikan kehittämiseen sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseen.

Naisten palkkapäivä
Naisten palkkapäivä vietettiin jakamalla palkkapäivämateriaalia ohikulkijoille Kolmen sepän aukiolla Helsingissä.

Kylmäävää on, että maan hallituksen ohjelmassa ei edistetä näistä keinoista yhtäkään. Koko Samapalkkaohjelmaa ei ole mukana, eikä palkkaerojen kaventamisesta puhuta. Pääministeri Juha Sipilä on kertonut tämän johtuvan siitä, että tasa-arvon edistämisen tavoite on hallitukselle itsestäänselvyys. Jo tehtyjen päätösten valossa se ei sitä totisesti kuitenkaan ole. Monet hallituksen toimet ovat jyrkästi ristiriidassa arvioinnin havaintojen kanssa.

Hallitus on päättänyt heikentää erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa mahdollistamalla alle vuoden perusteettomat määräaikaiset työsuhteet, vaikeuttaa perheen ja työn yhteensovittamista varhaiskasvatukseen kohdistuvilla leikkauksilla sekä leikata nuorten naisten palkkaa rajaamalla vuosiloman kertymistä perhevapaalla. Sopimuspolitiikkaa ”edistetään” esittämällä pakkolakeja.

Kun maan hallitus heittää kapuloita rattaisiin, vastuu samapalkkaisuuden kehittämisestä jää yhä enemmän työmarkkinajärjestöjen vastuulle. Ammattiliitto Pro pitää tasa-arvoisen palkkauksen kehittämistä keskeisenä tavoitteena ja on sitoutunut siihen. Tarvitsemme edelleen myös kolmikantaista, yli eri alojen ulottuvaa tasa-arvotyötä. Yhteinen uusi tavoitekin on jo sovittu, palkkaeron kaventaminen vähintään 12 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Hallitukselta odotetaan tasa-arvo-ohjelmaa vielä tämän vuoden aikana. Ammattiliitto Pro vaatii, että Samapalkkaohjelma on osa sitä. Ohjelman tulee sisältää konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit tasa-arvon edistämiseksi. Edellä mainitut hallituksen jo tekemät päätökset vievät tilannetta väärään suuntaan ja ne on arvioitava uudelleen. Muuten tasa-arvo-ohjelmalle ei saavuteta minkäänlaista uskottavuutta.

Samapalkka ei edisty itsestään tai pehmeillä puheilla. Vain teot merkitsevät tasa-arvotyössä.

Jorma Malinen, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja

Naisten palkkapäivä

Palkkatasa-arvo

***

STTK aloitti Naisten palkkapäivän vieton vuonna 2011 tavoitteenaan havainnollistaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa ja nostaa palkkatasa-arvo julkiseen keskusteluun Suomessa. Seuranta osoittaa, että palkkaero on vuosien aikana kaventunut vain hitusen.

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue