STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen: Puolustusvoimauudistus rikkoo räikeästi sukupuolten välistä tasa-arvoa

Pääesikunta julkisti lokakuun alussa puolustusvoimauudistukseen liittyvän henkilöstösuunnitelmansa, jossa irtisanomisen kohteeksi joutuu 865 työntekijää. Näistä siviilejä on 735 ja sotilaita 130. STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen pitää suhdelukua huomiotaherättävän epätasa-arvoisena. – Käytännössä irtisanomiset koskevat ainoastaan siviileitä, joista valtaosa on pitkän uran puolustusvoimissa tehneitä, yli 50-vuotiaita naisia, Kostiainen moittii.

Arvioiden mukaan lähivuosina valtiolta on siirtymässä eläkkeelle yli 10 000 henkilöä. – Mahdollisuus työllistää puolustusvoimista työtä vaille jäävät on erinomainen, koska aikaa on. Tahto näyttää puuttuvan. – Lukujen valossa puolustusvoimista irtisanottavien työllistymisen valtiolla muihin tehtäviin pitäisi olla mahdollista. Henkilöstömäärän vähentäminen voitaisiin toteuttaa työstä työhön -periaatteella valtionhallinnon sisällä.

STTK:n jäsenjärjestö Pardia on esittänyt, että henkilöstöpoliittisten tukitoimenpiteiden seurantaa varten hallituksen on on perustettava korkean poliittisen tason edustajista nimetty työryhmä, jonka tehtävä on käydä läpi valtionhallinnon henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Irtisanomistapauksissa työryhmän on seurattava, miten periaatepäätöksen mukaista henkilöstöpolitiikkaa onnistutaan toteuttamaan. – Näin varmistettaisiin kaikkien hallinnonalojen sitoutuminen puolustushallinnon tukemiseen muutoksessa, kuten valtioneuvoston henkilöstöpoliittinen periaatepäätöskin edellyttää.

Irtisanomisten lisäksi puolustusvoimauudistukseen liittyy lukuisia siirtoja tehtävästä toiseen. Siirtyviä tehtäviä on arvioitu olevan noin 2 700. – Vaikeudet siirtyä paikkakunnalta toiselle voivat vielä lisätä entisestään irtisanottavien määrää. Kostiainen arvioi.
Kostiainen vaatii, että p uolustusvoimauudistuksessa kaikkia puolustusvoimien henkilöstöryhmiä tulee kohdella tasapuolisesti. Lisäksi uudistukseen on varattava riittävän pitkä aika ja tarvittava tukirahoitus. – On myös varmistettava, että valtio varaa rahaa tukitoimiin.

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue