STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen: Puolustusvoimauudistus rikkoo räikeästi sukupuolten välistä tasa-arvoa

Pääesikunta julkisti lokakuun alussa puolustusvoimauudistukseen liittyvän henkilöstösuunnitelmansa, jossa irtisanomisen kohteeksi joutuu 865 työntekijää. Näistä siviilejä on 735 ja sotilaita 130. STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen pitää suhdelukua huomiotaherättävän epätasa-arvoisena. – Käytännössä irtisanomiset koskevat ainoastaan siviileitä, joista valtaosa on pitkän uran puolustusvoimissa tehneitä, yli 50-vuotiaita naisia, Kostiainen moittii.

Arvioiden mukaan lähivuosina valtiolta on siirtymässä eläkkeelle yli 10 000 henkilöä. – Mahdollisuus työllistää puolustusvoimista työtä vaille jäävät on erinomainen, koska aikaa on. Tahto näyttää puuttuvan. – Lukujen valossa puolustusvoimista irtisanottavien työllistymisen valtiolla muihin tehtäviin pitäisi olla mahdollista. Henkilöstömäärän vähentäminen voitaisiin toteuttaa työstä työhön -periaatteella valtionhallinnon sisällä.

STTK:n jäsenjärjestö Pardia on esittänyt, että henkilöstöpoliittisten tukitoimenpiteiden seurantaa varten hallituksen on on perustettava korkean poliittisen tason edustajista nimetty työryhmä, jonka tehtävä on käydä läpi valtionhallinnon henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Irtisanomistapauksissa työryhmän on seurattava, miten periaatepäätöksen mukaista henkilöstöpolitiikkaa onnistutaan toteuttamaan. – Näin varmistettaisiin kaikkien hallinnonalojen sitoutuminen puolustushallinnon tukemiseen muutoksessa, kuten valtioneuvoston henkilöstöpoliittinen periaatepäätöskin edellyttää.

Irtisanomisten lisäksi puolustusvoimauudistukseen liittyy lukuisia siirtoja tehtävästä toiseen. Siirtyviä tehtäviä on arvioitu olevan noin 2 700. – Vaikeudet siirtyä paikkakunnalta toiselle voivat vielä lisätä entisestään irtisanottavien määrää. Kostiainen arvioi.
Kostiainen vaatii, että p uolustusvoimauudistuksessa kaikkia puolustusvoimien henkilöstöryhmiä tulee kohdella tasapuolisesti. Lisäksi uudistukseen on varattava riittävän pitkä aika ja tarvittava tukirahoitus. – On myös varmistettava, että valtio varaa rahaa tukitoimiin.

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue