STTK: Naisten palkanmaksu tältä vuodelta päättyy 28.10.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin vain 82,4% miesten palkasta. Vuosipalkaksi muutettuna naisten palkka on maksettu 28.10. mennessä ja loppuvuoden naiset työskentelevät ”palkatta”. STTK seuraa palkkatasa-arvo n kehitystä järjestämällä Naisten palkkapäivän, jolla sitkeää ongelmaa halutaan konkretisoida.

– Palkkaeron kaventuminen on ollut lähes pysähdyksissä jo vuosia ja vaikka ongelman syyt ovat pitkälti tiedossa, niitä vähätellään edelleen. Miesvaltaisilla aloilla maksetaan yleisesti parempaa palkkaa kuin naisvaltaisilla aloilla, samaa työtehtävää hoitavat naiset saavat keskimäärin pienempää palkkaa kuin miespuoliset kollegansa ja myös naisen eteneminen työelämässä on miehiä hitaampaa. Syitä palkkaeroon on siis useita, mutta niihin kaikkiin voidaan vaikuttaa, korostaa STTK:n lakimies Anja Lahermaa.

STTK lähtee siitä, että samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa. Suomalaisten naisten koulutustaso on korkea, mutta se ei heijastu riittävästi palkkaukseen.

– Kysymys on yhteiskunnan tekemästä arvovalinnasta. Naisten heikompi palkkaus tai hitaampi eteneminen uralla perustuu vanhentuneelle näkemykselle yhteiskunnasta ja työstä. Pidetäänkö naisten tekemää työtä edelleen 2010-luvulla vähempiarvoisena kuin miesten, Lahermaa kysyy.
Lahermaa painottaa, että palkkatasa-arvo ei toteudu ilman rahaa.

– Palkkatasa-arvoon voidaan vaikuttaa työmarkkinoiden neuvottelu- ja sopimuspolitiikalla. Aina kun neuvotellaan palkoista työpaikkatasolla, liittotasolla tai keskusjärjestötasolla, on mahdollisuus korjata myös palkkaeroa. Erityisesti alojen välisiin eroihin puuttuminen vaatii solidaarisuutta koko yhteiskunnassa.

Palkkaero ei ole vain naisten ongelma, vaan heijastuu yhtä lailla miesten mahdollisuuksiin esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

– Ei ole mitään väärää siinä, että nainen hoitaa lasta kotona ja mies käy töissä, mutta sukupuolten välinen palkkaero ohjaa nyt tähän liian automaattisesti. Miesten mahdollisuudet hoitaa lasta kotona ovat tosiasiallisesti naisia heikommat, koska taloudelliset tekijät pakottavat perheiden valintoja.

Tilanne on epätasa-arvoinen sekä naisille, joiden usein pitkäksi venyvä poissaolo työelämästä vaikuttaa ansiokehitykseen heikentävästi että miehille, joilla ei ole aidosti tasa-arvoista mahdollisuutta jäädä kotiin lapsensa kanssa.

Tehokkaampi palkkakartoitus keino palkkatasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvolaki velvoittaa työpaikat tekemään tasa-arvosuunnitelman ja sen osana palkkakartoituksen, joka on tehokas väline sukupuolten välisen perusteettoman palkkaeron näkyväksi tekemiseen ja korjaamiseen.
– Nykyinen tasa-arvolaki ei kuitenkaan riittävän selkeästi ohjeista työnantajaa, jolloin palkkakartoitus jää usein tekemättä tai se ei johda toimenpiteisiin. STTK esittää tasa-arvoasioista vastaavalle ministerille Paavo Arhinmäelle, että tasa-arvolaissa oleva työpaikkakohtainen palkkakartoitus täsmennetään ja samalla velvoitetaan työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin, jos työpaikalla esiintyy perusteetonta palkkaeroa.

Lisätietoja: STTK:n lakimies Anja Lahermaa

Naisten palkkapäivää vietetään 26.10.2012 Päivän aikana STTK luovuttaa puisen Naisten euro -veistoksen tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäelle klo 13.15 eduskunnassa.
STTK jakaa samapalkkamateriaalia:    Helsingissä (klo 8-10 Elielinaukiolla, 11-13 Esplanadin puistossa), Kuopiossa (klo 10-13 torilla), Turussa (klo 9-10 TYKS:n pääsisäänkäynnin edessä, lauantaina 27.10 klo 10-12 torilla ja Skanssissa),
Tampereella (lauantaina 27.10 klo 10-12 Tammelan torilla ja keskustorilla) ja Oulussa (klo 11-12 Rotuaarilla).
Päivän vietossa on erilaisin kannanotoin ja tapahtumin mukana myös poliittisia naisjärjestöjä.

Palkkatasa-arvo, Naisten palkkapäivä

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue