Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Eläke- ja sosiaaliturva-asioista, erityisesti työttömyysturvasta vastaava asiantuntija.

Eihän kaveria saa jättää?

Hallitusohjelman sosiaaliturvakirjauksiin tarkemmin perehtyessä alkaa kylmätä. Se ei johdu hiipivästä syysilmasta, vaan säästötoimien mittaluokasta. Leikkauslista on pitkä. Ansiopäivärahaan... Lue lisää

Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen... Lue lisää

Työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttaminen

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK on osallistunut esityksen valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. STTK:lla ei ole esitykseen... Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK ry:llä ei ole hallituksen esitykseen huomautettavaa. Samppa KoskelaSTTK ry

HE-luonnos eduskunnalle henkilöstörahastolain muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleiset huomiot            Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia. Henkilöstörahaston perustamisen edellytyksiä kevennettäisiin siten, että henkilöstörahasto... Lue lisää

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto finanssivalvonnalle Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon kehittämistä koskeva valmistelu. Palkansaajakeskusjärjestöt... Lue lisää