SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Kevan tuoreen varhaiskasvatuksen toimialakatsauksen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle kertyy muuhun kunta-alaan ja hyvinvointialueisiin verrattuna paljon poissaoloja sairauden takia, ja heillä on kohonnut työkyvyttömyysriski muuhun kunta-alaan verrattuna. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolalle asia ei tule yllätyksenä. 

Kevan varhaiskasvatuksen toimialakatsauksen tulokset ovat yhteneväisiä SuPerin varhaiskasvatuksen jäsenille tehtyjen selvitysten kanssa. SuPerin vuoden 2022 selvityksessä 53 % vastaajista arvioi varhaiskasvatuksen laadun heikentyneen viimeisen viiden vuoden aikana. Laadun heikkenemisen suurimmaksi syyksi mainittiin henkilöstön riittämätön määrä ja sijaisten saamisen vaikeudet. Jopa 78 % selvitykseen vastanneista oli pohtinut alan vaihtoa.

– Varhaiskasvatus kärsii työvoimapulasta. On ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstön määrä on riittävä ja lastenhoitajia on ryhmissä riittävästi. Tietoa alan työskentelyolosuhteista ja ongelmista kyllä on, mutta tahtoa puuttua juurisyihin ja panostaa alan veto- ja pitovoiman kehittämiseen muuallakin kuin juhlapuheissa pitäisi myös löytyä. Varhaiskasvatuksen työolot tulee saattaa kuntoon, puheenjohtaja Paavola vaatii.

– Lapset tarvitsevat henkilöstön läsnäoloa ihan joka hetkeen. Sijaisia tulisi olla riittävästi paikkaamaan sairaspoissaoloja ja myös niitä tilanteita, joissa vakituinen henkilökunta on suorittamassa ryhmän ulkopuolisia työtehtäviä, Paavola sanoo.

Kevan toimialakatsauksessa todetaan muun muassa, että varhaiskasvatuksen toimintaa on tehostettu ja henkilöstömääriä pienennetty siten, ettei työntekijöiden mukaan aika enää riitä työn tekemiseen niin hyvin kuin he itse haluaisivat.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että pieniä lapsia hoitavalla henkilöstöllä on riski saada erilaisia infektiosairauksia muita useammin, koska pienet lapset sairastavat enemmän kuin aikuisväestö. Tämä lisää osaltaan sairauspoissaoloja. – Riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa ja pienet ryhmät ovat edellytys turvalliselle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja työntekijöiden työhyvinvoinnille. Myös henkilöstörakenteella on merkitystä. SuPer on esittänyt, että alle 3-vuotiaiden ryhmässä kaksi kasvattajaa kolmesta olisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaavia kasvattajia, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue