Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Pro ei kannata hallituksen esitystä paikallisen sopimisen lisäämisestä vaan katsoo, että nyt esitetty lainsäädäntö vie sopimista väärään suuntaan. Paikallinen sopiminen on osa yhdessä työmarkkinaosapuolten kesken luotua ja kehitettyä työehtosopimusjärjestelmää, jonka hallitus aikoo nyt rikkoa elinkeinoelämän sekä Suomen Yrittäjien kannustaessa vieressä.

Ammattiliitto Pro on antanut lausuntonsa Petteri Orpon hallituksen esityksestä paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esitystä valmistellut kolmikantainen työryhmä päätti työnsä erimielisensä ja palkansaajakeskusjärjestöt STTK, SAK ja Akava jättivät työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Pro yhtyy keskusjärjestöjen eriävään mielipiteeseen ja toteaa, että ehdotetut lakimuutokset eivät ole omiaan lisäämään tasapainoista paikallista sopimista, vaan muutoksilla lisätään kannusteita järjestäytymättömyyteen ja helpotetaan työehtojen heikentämistä.  

Lausunnossaan Pro korostaa, että paikallisen sopimisen käytännöt on rakennettu osaksi työehtosopimusjärjestelmää ja niillä on yhdessä sopien saavutettu sekä työnantajia että työntekijöitä hyödyttäviä joustoja. 

– Tästä tulisi jatkossakin pitää kiinni. Ihmettelen suuresti, miksi järjestäytyneitä työnantajia edustavilla liitoilla on niin kova hinku rikkoa yhdessä neuvotellut paikallisen sopimisen periaatteet, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kummastelee.  

Hallituksen esitystä paikallisen sopimisen edistämiseksi perusteltiin järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten yhdenvertaisella asemalla. Hallituksen esityksellä järjestäytyneiden ja rehellisesti toimivien yritysten kilpailuasema saattaa kuitenkin heikentyä, sillä järjestäytyneet työnantajat osallistuvat työehtosopimusten kehittämiseen ja heillä on velvollisuus valvoa niiden noudattamista. Hallituksen esityksen mukaan nämä velvoitteet eivät tule koskemaan järjestäytymättömiä työnantajia, eli esitys asettaa työnantajat keskenään eriarvoiseen asemaan ja mahdollistaa työehtojen halpuuttamisella kilpailun, mistä Pro lausunnossaan huomauttaa. 

– Järjestäytymättömät yritykset saavat epäreilua kilpailuetua siitäkin, että hallitus ehdottaa niissä tapahtuvaa paikallista sopimusta koskevien riitojen ratkaisua yleisissä tuomioistuimissa. Niissä kanteen nostajana voi olla ainoastaan yksityishenkilö. Kuinka moni mahtaa olla valmis haastamaan työnantajansa oikeuteen ja vastaamaan siitä koituvista kuluista, Malinen huomauttaa.  

Pro pitääkin edellä kuvattua tilannetta kestämättömänä ja huomauttaa, ettei hallitus esitä asiaan uskottavaa ratkaisua. Lausunnossaan Pro toteaa lisäksi, että paikallisen sopimisen osapuolten määrittely tulee jättää työehtosopimusosapuolten ratkaistavaksi, ei lainsäädännöllä tehtäväksi. Luottamusmiehen tulee olla jatkossakin ensisijainen henkilöstön edustaja, sillä hän on saanut tehtäväänsä tarvittavan koulutuksen ja on siten olennainen osa tasapainoista paikallista sopimista. 

Pron koko lausunto on luettavissa liiton verkkosivuilla.

Lisätiedot: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue