Eurooppalainen leikkauspolitiikka kurjistaa myös työelämää

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Euroopan ammattijärjestö ETUC kampanjoi oikeudenmukaisemman työelämän puolesta. Se varoittaa leikkausinnon haitallisista vaikutuksista.

ETUC varoittaa kehityssuunnasta, jossa työlainsäädäntöä heikennetään ja työehtosopimusten neuvottelutoimintaan kohdistuu uhkia monessa EU-maassa. Järjestö kampanjoi kuluvan syksyn aikana oikeudenmukaisemman työelämän puolesta ja vaatii investointeja laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin. Keskeistä on huolehtia työehtosopimusten kattavuudesta ja tasapuolisista neuvottelumahdollisuuksista. Leikkauspolitiikan sijaan palkansaajat vaativat kansalaisten hyvinvointia tukevaa talouspolitiikkaa. Kampanja huipentuu ETUC:n ja belgialaisten ammattijärjestöjen yhteiseen euromielenosoitukseen tänään (12.12.) Brysselissä.

Kireä talouslinja heikentää toimeentuloa

Talousennusteiden heikentyessä säästöpolitiikka saa monessa Euroopan maassa jälleen jalansijaa. Ammattiyhdistysliike ei vastusta menokuria, vaan kannattaa yleisesti talouden ohjausta. Kritiikki kohdistuu politiikkaan, jolla talouskurin varjolla tehdään kiisteltyjä rakenteellisia leikkauksia sekä heikennetään työntekijöiden toimeentuloa ja työelämän oikeuksia.

Lisätäkseen tietoa kehityksestä Euroopassa ja varoittaakseen sen yhteiskunnallisista seurauksista ETUC ja sen jäsenjärjestöt seuraavat EU-tason ja jäsenmaiden kehitystä uuden ”Austerity Watch”:n kautta. Suomen hallituksen työelämän lainsäädäntöä heikentävät esitykset ja sosiaaliturvan leikkaukset pääsivät mukaan seurantaan ensimmäisenä esimerkkinä. Suomen kehitystä seurataan nyt Euroopan ammattiyhdistysliikkeessä tarkasti. Lakko-oikeuden rajaaminen, sopimusneuvotteluihin puuttuminen lainsäädännöllä ja sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset ovat suuria huolenaiheita. Toimenpiteiden kohdistuminen jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin on ideologinen valinta. Tehtyjen valintojen perusteleminen työllisyysvaikutuksilla on erityisen ongelmallista, koska töitä ei tosiasiassa ole kaikille tarjolla. Huoli Suomen kansalaisten ja työntekijöiden asemasta on Euroopassa suuri ja tukea osoitetaan jatkuvasti erityyppisillä solidaarisuusviesteillä.

Vastaavia kehityskulkuja on valitettavasti nähtävissä myös muissa ETUC:n seurannassa olevissa jäsenmaissa. Tähän mennessä vastaavia raportteja on luettu myös Saksasta, Liettuasta, Virosta, Italiasta, Kreikasta ja Serbiasta.

Kasvu- ja vakaussopimuksen uudistaminen keskeinen vaikuttamisen kohde

ETUC:n keskeinen vaikuttamisen kohde Eurooppa-tasolla on tuleva vakaus- ja kasvusopimuksen uudistus. Järjestö näkee uudistuksen yhteydessä vaarana yhteisten sitovien sääntöjen asettamisen EU-tasolle. Ne loisivat jäsenmaille kannusteen tehdä kohtuuttomia säästötoimia, joilla voisi olla pitkäkestoisia kansalaisten hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia eri jäsenmaissa. Säästötoimet voivat pahimmillaan johtaa työpaikkojen menetyksiin, palkkojen laskuun, heikentyneisiin sosiaalipalveluihin ja lisääntyneeseen köyhyyteen. Leikkausten sijaan tarvittaisiin investointeja ja kasvua.

Myös FinUnions on esittänyt, että talouspolitiikkaa uudistettaessa tulisi luopua Maastrichtin sopimuksessa määritellystä 60 prosentin velkasäännöstä. Kolmen prosentin alijäämäsääntö sen sijaan voisi säilyä ennallaan. Sen tulisi kuitenkin mahdollistaa julkiset investoinnit. Talouspolitiikan uudistuksessa on tärkeää, että vaihtotaseiden hallinta saataisiin vahvemmin mukaan sääntökehikkoon.

Maria Häggman
Kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö.

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue