Eurooppalainen leikkauspolitiikka kurjistaa myös työelämää

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Euroopan ammattijärjestö ETUC kampanjoi oikeudenmukaisemman työelämän puolesta. Se varoittaa leikkausinnon haitallisista vaikutuksista.

ETUC varoittaa kehityssuunnasta, jossa työlainsäädäntöä heikennetään ja työehtosopimusten neuvottelutoimintaan kohdistuu uhkia monessa EU-maassa. Järjestö kampanjoi kuluvan syksyn aikana oikeudenmukaisemman työelämän puolesta ja vaatii investointeja laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin. Keskeistä on huolehtia työehtosopimusten kattavuudesta ja tasapuolisista neuvottelumahdollisuuksista. Leikkauspolitiikan sijaan palkansaajat vaativat kansalaisten hyvinvointia tukevaa talouspolitiikkaa. Kampanja huipentuu ETUC:n ja belgialaisten ammattijärjestöjen yhteiseen euromielenosoitukseen tänään (12.12.) Brysselissä.

Kireä talouslinja heikentää toimeentuloa

Talousennusteiden heikentyessä säästöpolitiikka saa monessa Euroopan maassa jälleen jalansijaa. Ammattiyhdistysliike ei vastusta menokuria, vaan kannattaa yleisesti talouden ohjausta. Kritiikki kohdistuu politiikkaan, jolla talouskurin varjolla tehdään kiisteltyjä rakenteellisia leikkauksia sekä heikennetään työntekijöiden toimeentuloa ja työelämän oikeuksia.

Lisätäkseen tietoa kehityksestä Euroopassa ja varoittaakseen sen yhteiskunnallisista seurauksista ETUC ja sen jäsenjärjestöt seuraavat EU-tason ja jäsenmaiden kehitystä uuden ”Austerity Watch”:n kautta. Suomen hallituksen työelämän lainsäädäntöä heikentävät esitykset ja sosiaaliturvan leikkaukset pääsivät mukaan seurantaan ensimmäisenä esimerkkinä. Suomen kehitystä seurataan nyt Euroopan ammattiyhdistysliikkeessä tarkasti. Lakko-oikeuden rajaaminen, sopimusneuvotteluihin puuttuminen lainsäädännöllä ja sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset ovat suuria huolenaiheita. Toimenpiteiden kohdistuminen jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin on ideologinen valinta. Tehtyjen valintojen perusteleminen työllisyysvaikutuksilla on erityisen ongelmallista, koska töitä ei tosiasiassa ole kaikille tarjolla. Huoli Suomen kansalaisten ja työntekijöiden asemasta on Euroopassa suuri ja tukea osoitetaan jatkuvasti erityyppisillä solidaarisuusviesteillä.

Vastaavia kehityskulkuja on valitettavasti nähtävissä myös muissa ETUC:n seurannassa olevissa jäsenmaissa. Tähän mennessä vastaavia raportteja on luettu myös Saksasta, Liettuasta, Virosta, Italiasta, Kreikasta ja Serbiasta.

Kasvu- ja vakaussopimuksen uudistaminen keskeinen vaikuttamisen kohde

ETUC:n keskeinen vaikuttamisen kohde Eurooppa-tasolla on tuleva vakaus- ja kasvusopimuksen uudistus. Järjestö näkee uudistuksen yhteydessä vaarana yhteisten sitovien sääntöjen asettamisen EU-tasolle. Ne loisivat jäsenmaille kannusteen tehdä kohtuuttomia säästötoimia, joilla voisi olla pitkäkestoisia kansalaisten hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia eri jäsenmaissa. Säästötoimet voivat pahimmillaan johtaa työpaikkojen menetyksiin, palkkojen laskuun, heikentyneisiin sosiaalipalveluihin ja lisääntyneeseen köyhyyteen. Leikkausten sijaan tarvittaisiin investointeja ja kasvua.

Myös FinUnions on esittänyt, että talouspolitiikkaa uudistettaessa tulisi luopua Maastrichtin sopimuksessa määritellystä 60 prosentin velkasäännöstä. Kolmen prosentin alijäämäsääntö sen sijaan voisi säilyä ennallaan. Sen tulisi kuitenkin mahdollistaa julkiset investoinnit. Talouspolitiikan uudistuksessa on tärkeää, että vaihtotaseiden hallinta saataisiin vahvemmin mukaan sääntökehikkoon.

Maria Häggman
Kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue