Tuula Hällfors-Laaksonen on STTK:n Vuoden luottamusmies

Tuula Hällfors-Laaksonen

Tuula Hällfors-Laaksonen on STTK:n Vuoden luottamusmies. Hällfors-Laaksonen on Kansaneläkelaitoksessa pääluottamusmies ja edustaa yhteensä noin 8 500 toimihenkilöä. Hänen liittonsa on Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry.

Palkinto jaettiin nyt 13. kerran ja se annettiin tänään STTK:n vuotuisessa henkilöstön edustajille järjestetyssä koulutuspäivässä Helsingissä.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Hällfors-Laaksonen nauttii vahvaa luottamusta toimihenkilöiden ja työnantajan edustajien keskuudessa. Hän edustaa jämäkästi henkilöstöä ja toimii tasapuolisesti sekä puolueettomasti kaikille. Hän auttaa kaikissa tilanteissa ja ratkoo ongelmia kuuntelemalla ja esittämällä asioihin useita näkökulmia. Häneltä saatu tieto on aina ajan tasalla.

Hällfors-Laaksonen toimii johtoryhmässä henkilöstönedustajana ja tuo sinne henkilöstöön liittyviä asioita tiedoksi ja neuvoteltavaksi ennen lopullisia päätöksiä.

Pääluottamusmiehenä Tuula Hällfors-Laaksonen on 23 yhteistoimintavaltuutetun ja heidän varahenkilöidensä tuki ja opastaja. Erään yt-valtuutetun sanoin: ”Tuula on ihminen, joka on kuunnellut, tukenut ja opastanut minua, saanut minut kasvamaan rooliini. Ilman tätä korvaamatonta tukea en usko, että olisin nyt edelleen – neljä vuotta myöhemmin – tässä roolissa ja luottaen tekemiseeni paremmin kuin koskaan. Hän on saanut minut ymmärtämään ja sisäistämään roolini merkityksen.”

Tuula Hällfors-Laaksonen päivittää omaan osaamistaan jatkuvasti. Viimeksi hän on suorittanut vapaaehtoisen sovittelijan tutkinnon. Opinnot auttavat toimimaan oikealla tavalla erilaisten haasteiden keskellä ja ylläpitämään ja kehittämään yhteistyösuhteita työnantajaan ja henkilöstöön.

Hällfors-Laaksonen toimii myös Kelan toimihenkilöt ry:n valtuustossa ja hallituksessa sekä STTK:n edustajistossa ja on Varsinais-Suomen sovittelijatoimiston vapaaehtoinen sovittelija.

Lisätietoja STTK:ssa:
Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, puh. 040 5450631.
Vuoden luottamusmies Tuula Hällfors-Laaksonen, puh. 040 723 4291.

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue