SuPerin Paavola: Lähihoitajien työkyvyttömyysriskin alentamisessa avainasemassa on työolojen parantaminen ja työnkuvan kirkastaminen

Työeläkevakuuttava Kevan mukaan yli 1 300 lähihoitajalla on riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina. Arvio perustuu Kevan uuteen ennustemalliin, joka kartoittaa julkisen sektorin työkyvyttömyysriskiä ammattialoittain ja ikäryhmittäin. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että lähihoitajien työkyvyttömyysriskiä alennetaan puuttumalla ammatin kuormittavuuden syihin.

Kevan mukaan mitä enemmän työuraa on takana ja mitä fyysisesti tai psyykkisesti rasittavampi työnkuva on, sitä suurempi on työkyvyn pysyvän heikkenemisen riski. Lähihoitajien ammattiryhmän suhteellinen ennustettu työkyvyttömyysriski on 2.36 %, eli huomattavasti korkeampi kuin kunta-alan keskimääräinen riski 1.62 %. Riski nousee selvästi iän myötä.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan Kevan mallinnukset eivät tule yllätyksenä. – Lähihoitajan työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa, eli selvähän se on, että myös sairauspoissaolojen riski on alalla suuri. – Varhaisempi puuttuminen ja työterveydenhoidon työkalut kuormituksen vähentämiseksi voivat parantaa tilannetta, mutta sairauspoissaolojen syihin tulee puuttua ennen kuin ongelmia alkaa edes esiintyä.

– Työoloja pitää parantaa ja työnkuvaa pitää kirkastaa, Paavola painottaa. – Lähihoitajien tulee pystyä keskittymään ammattitaitoaan vastaavaan hoitotyön tekemiseen turvallisissa oloissa. Riittävällä hoitajamitoituksella ja asianmukaisilla mekaanisilla apuvälineillä voidaan hallita tuki- ja liikuntaelimiä kuormittavien työtehtävien tuomia riskejä ja siten alentaa sairauspoissaolojen määrää.

Lisätiedot: Superin puheenjohtaja Silja Paavola p. 050 527 5085

SuPeriin kuuluu 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ajankohtaista

8.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12. energia-alalla

Lue
8.12.2023

Tilaisuus osatyökykyisten työllisyydestä perjantaina 15.12.

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro jatkaa laajoja järjestöllisiä toimenpiteitä työelämäheikennyksiä vastaan

Lue
7.12.2023

COP28 – jokaiselle jotakin

Lue
5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue