SuPerin puheenjohtaja Paavola Joensuussa: Varhaiskasvatuksen hoitajien työhyvinvoinnista on huolehdittava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola edellyttää, että Joensuun varhaiskasvatuksessa työskentelevien lähihoitajien ja lastenhoitajien työssä jaksamisesta huolehditaan. – Varhaiskasvatuksen työskentelyolot ja työn mielekkyys lastenhoitajan näkökulmasta tulee huomioida, jotta osaava henkilöstö saadaan pysymään alalla, Paavola toteaa. Puheenjohtaja Paavola vieraili 5.4. Joensuussa ja tapasi työnantajan edustajan sekä SuPerin jäseniä eri päiväkodeissa ja illan jäsentapaamisessa.

Joensuussa varhaiskasvatuksen hoitajien jaksaminen on koetuksella, ja myös sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Sairauslomien myöntämisessä on koettu olevan kirjavia käytäntöjä ja työntekijöiden epäoikeudenmukaista kohtelua. Varhaiskasvatuksessa hoitajilla tulee olla mahdollisuus tehdä työtä rauhassa, mutta myös sairastaa rauhassa.

Monet lapsiperheet ovat elinkustannusten kohoamisen myötä taloudellisesti tiukoilla, ja tämä heijastuu myös lapsiin ja päiväkotien arkeen, sillä vanhempien stressi ja huolet näkyvät herkästi lasten käytöksessä. Myös työntekijöitä oma taloudellinen tilanne huolestuttaa työssäjaksamisen lisäksi.

Varhaiskasvatuksen sektoria koskevista paikallisista järjestelyvaraeristä neuvotellaan Joensuussa huhtikuun alussa. – Näissä erissä tulee huomioida erityisesti hoitajat, jotta koulutettuja ammattilaisia saadaan pidettyä alalla. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan myös lastenhoitajia. Heidän osaamistaan ja kokemustaan tulee arvostaa nykyistä enemmän, SuPerin Joensuun kaupungin pääluottamusmies Marjo Viitalahti sanoo. Joensuussa lastenhoitajista moni harkitsee alan vaihtoa, ellei ole sitä jo tehnyt.

Varhaiskasvatuksen laatu on heikentynyt viimeisen viiden vuoden aikana

SuPerin joulukuussa julkaiseman varhaiskasvatuksen jäsenselvityksen mukaan 78 % on harkinnut alan vaihtoa viimeisen vuoden aikana. Yli puolet (53 %) selvityksen vastaajista arvioi varhaiskasvatuksen laadun heikentyneen viimeisen viiden vuoden aikana. Suurimmaksi syyksi laadun heikkenemiseen mainittiin henkilöstön riittämätön määrä.

SuPer on esittänyt varhaiskasvatuksen kriisiin ratkaisuiksi muun muassa sitä, että lähihoitajien ja lastenhoitajien monipuolista ammattitaitoa hyödynnetään paremmin ja varhaiskasvatuksen palkkaus korjataan vastaamaan työn vaativuutta. Myös työskentelyolot tulee korjata ja työn mielekkyys lastenhoitajan näkökulmasta tulee pohtia uudelleen. – Jos koulutettuja ammattilaisia ei saada pidettyä alalla, ei suunniteltua toimintaa voida toteuttaa ja lasten turvallisuus uhkaa vaarantua. Tämä heijastuu henkilöstön työhyvinvointiin, jolloin alanvaihtoaikeet kasvavat, tiivistää puheenjohtaja Paavola kierrettä, joka tulee katkaista.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin Joensuun kaupungin pääluottamusmies Marjo Viitalahti, 045 670 3375

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue