STTK: Henkilöstö tekee laadukkaan varhaiskasvatuksen – työvoimapula vain pahenee

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
varhaiskasvatus, nainen pukee lapselle ulkovaatteita

Päiväkotilasten vanhemmat järjestävät tänään mielenilmauksen Helsingin varhaiskasvatuksen tilanteesta. STTK peräänkuuluttaa päättäjiltä ratkaisuja vähäisten resurssien ja säästötoimien aiheuttamaan koulutetun henkilöstön hakeutumiseen pois alalta.
─ Varhaiskasvatuksen tilanne Helsingissä on vakava, mutta sitä se on muissakin suurimmissa kaupungeissa. Ei ole liioittelua sanoa, että varhaiskasvatuksen työvoimapula on katastrofaalinen, eikä ongelma osoita laantumisen merkkejä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.      

Henkilöstön vahva osaaminen on laadukkaiden ja toimivien varhaiskasvatuspalvelujen perusta, mutta nyt alalta lähtevät nimenomaan koulutetut ammattilaiset. Avainasioita ovat palkkaus ja työolot.
─ Pääkaupunkiseudun kuntien taannoinen palkkakartelli on esimerkki siitä, miten huonosti koulutettuja ammattilaisia kohdellaan. Samaan aikaan elinkustannukset ovat rajussa nousussa, ja varhaiskasvatuksen ammattilaisella on vaikeuksia tulla palkallaan toimeen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Työvoimapula on monelta osin työnantajan itse aiheuttama. En ihmettele, että moni äänestää jaloillaan ja jättää alan, Palola korostaa.

Keskeistä olisi tarkastella alaa pitkäjänteisesti, kaikkia henkilöstöryhmiä arvostaen ja moniammatillisuutta kehittäen.
─ Alan vetovoima on heikentynyt ja esimerkiksi sosionomikoulutuksen suosio romahtanut varhaiskasvatuslakiin vuonna 2018 tehdyn uudistuksen jälkeen. Sen yhteydessä henkilöstön koulutusvaatimuksia muutettiin ja tehtäviä eriytettiin. Muutos loi koulutuksellisia pullonkauloja erityisesti lähihoitajille ja sosionomeille. Samalla se oli vahva viesti näiden tehtävien ja ammattilaisten surkeasta arvostuksesta varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus edellytys työn ja perheen yhteensovittamiselle

Laadukkaan varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista vaikutusta vähätellään. Unohtuu, että pienten lasten vanhempien työssäkäynti mahdollistuu vain laadukkailla varhaiskasvatuspalveluilla.
─ Varhaiskasvatuksessa hoidettavien lasten määrä on viime vuosina lisääntynyt eri syistä. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkittävä myönteinen vaikutus lapsiin, mutta myös esimerkiksi äitien ura- ja palkkakehitykseen sekä eläkekertymään, Palola toteaa.

Yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole riittävästi varauduttu muutokseen.
─ Luottamus varhaiskasvatuksen laatuun ja turvallisuuteen on rapautunut paitsi vanhempien, myös henkilöstön keskuudessa. Tämä näkyy liittojen teettämissä jäsenkyselyissä. Tilannetta eivät helpota näkemykset julkisista palveluista lähinnä kuluina tai kommentit niiden matalasta tuottavuusasteesta. Hyvin toimivan varhaiskasvatuksen merkitys yhteiskunnalle on valtava ja sen arvo on tunnustettava. Lapsella puolestaan on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, joka koostuu turvallisesta kasvuympäristöstä, pysyvistä suhteista ryhmän aikuisiin ja lapsiin sekä osaavasta koulutetusta henkilöstöstä, Antti Palola painottaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue