varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja laadukkaasti toteutetulla varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä oppimisen edellytysten vahvistajana myös erilaisista taustoista tuleville lapsille. Varhaiskasvatus on myös hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jonka tehtävä on tukea alle kouluikäisten lasten kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja oppimista. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus, joka samalla mahdollistaa myös molempien vanhempien työssäkäynnin.

Varhaiskasvatus on siten myös yksi tärkeä taustatekijä tasa-arvoisen työelämän rakentamisessa. Toimiva henkilöstörakenne varhaiskasvatuksessa edellyttää riittävästi lastenhoitajia ja varhaiskasvatuksen lähihoitajia, joilla on myös tarvittava lääkehoidon ja erilaisten perheiden tukemiseen tarvittava osaaminen. Jokin krooninen sairaus on n. 20 % lapsista, ja kaikkien lapsien oikeus on turvallinen hoitopäivä varhaiskasvatuksen palveluissa.

Moniammatilliset, toistensa osaamista arvostavat tiimit tukevat lapsien kehitystä ja luovat laadukkaat palvelut. Perheiden ja lapsien hyvinvointi edellyttää myös tiivistä yhteistyötä muiden sektoreiden, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Uutinen

Tasa-arvoinen työelämä – STTK:n näkemyksiä tasa-arvon kehittämiseksi

| 2.11.2023

Palkkatasa-arvo sekä työn ja perhe-elämän hyvä yhdistäminen ovat STTK:n toiminnan keskeisiä tavoitteita. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin... Lue lisää

Tiedote

STTK: Henkilöstö tekee laadukkaan varhaiskasvatuksen – työvoimapula vain pahenee

Antti Palola | 18.1.2023

Päiväkotilasten vanhemmat järjestävät tänään mielenilmauksen Helsingin varhaiskasvatuksen tilanteesta. STTK peräänkuuluttaa päättäjiltä ratkaisuja vähäisten resurssien ja säästötoimien aiheuttamaan koulutetun... Lue lisää

Blogi

Miksi eskari huolettaa lapsia?

Taina Vallander | 12.12.2022

Tänään julkaistun lapsibarometrin tulokset ovat myönteisiä. 92 prosenttia barometriin osallistuneista 6-7-vuotiaista ilmoitti, että heillä on turvallinen ihminen elämässään.... Lue lisää

Lausunto

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus

| 19.5.2022

STTK:n lausunto oikeusministeriölle STTK kannattaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta STTK katsoo, että yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisvelvoitteen rajaa vähintään 30 henkilöstä tulisi laskea... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPerin kuntavaaliteesit: Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula vaatii kestäviä ratkaisuja

| 9.6.2021

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii pikaisia toimia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan korjaamiseksi. Sijaispula koettelee useita kuntia,... Lue lisää

Blogi

Varhaiskasvatuksen lähihoitaja tukee kaikessa toiminnassaan lapsen kasvua ja kehitystä

Silja Paavola | 26.5.2021

Lähihoitajat ovat varhaiskasvatuksen koulutettuja ammattilaisia, joiden tehtäviin kuuluu lasten perushoito ja hoiva sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Lähihoitajat toimivat yhteistyössä muiden ammattiryhmien ja... Lue lisää