Jyty vaatii Helsingin kaupungin palkkaongelmien välitöntä ratkaisua

Ammattiliitto Jyty on lähettänyt Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle valvontapyynnön Helsingin kaupungin pitkään jatkuneista palkanmaksuongelmista. Viime kädessä asiaa joudutaan viemään eteenpäin oikeusteitse, sanoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Jyty vaatii KT:tä varmistamaan viipymättä, että Helsingin kaupunki maksaa henkilöstön palkat työ- ja virkaehtosopimusten edellyttämällä tavalla.

– Teimme valvontapyynnön KT:lle, koska sen tehtävänä on valvoa, että kunnat noudattavat KVTES:n määräyksiä. Palkanmaksu on työnantajan tärkein velvoite, jota Helsingin kaupunki on rikkonut pitkään ja räikeästi, huomauttaa Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Jyty edellyttää valvontapyynnössään, että KT ilmoittaa viimeistään tämän viikon perjantaina, mihin toimiin se on ryhtynyt asian suhteen.

Helsingin palkanmaksun ongelmat alkoivat yli puoli vuotta sitten, kun kaupunki otti käyttöön Sarastia-palkanmaksujärjestelmän.

– Jäsentemme palkanmaksuun liittyvät ongelmat ovat moninaisia: joillekin palkkaa ei ole maksettu joinain kuukausina ollenkaan, jotkut ovat saaneet huomattavia summia liikaa palkkaa ja odottavat edelleen niiden takaisinperintää, osalla jäi viime kesänä lomarahat kokonaan saamatta, joidenkin lisät ovat maksamatta tai osa palkasta on maksettu kuukausia myöhässä, Voima kuvaa.

Jyty kertoo jäsentensä olleen palkanmaksuvirheistä yhteydessä suoraan työnantajaan, mutta kaikkia virheitä ei ole saatu edelleenkään korjattua tai samat virheet ovat toistuneet yhä uudelleen.

– Selvitämme edunvalvontaosastollamme eri mahdollisuuksia yksittäisten jäsentemme tapauksien hoitamiseksi. Olemme antaneet kaupungille aikaa saattaa asia kuntoon, mutta jos ratkaisua ei nyt välittömästi saada, joudumme hoitamaan asiaa oikeusteitse, Voima sanoo.

Lisätietoja Jytyssä: puheenjohtaja Jonna Voima, p. 050 591 2341

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue
25.1.2023

STTK kannattaa luottamusmiehen aseman vahvistamista lainsäädännöllä

Lue