Uusi rakentamislaki hillitsee ilmastonmuutosta ja vauhdittaa digitalisaatiota

Hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Ison lakiuudistuksen tavoitteena oli sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusta sekä järkevöittää maankäytön pelisääntöjä. Lakiesitys kuitenkin osoittaa, etteivät uudistukselle annetut tavoitteet ja odotukset ole täyttymässä. RIAn toiveena on, että kaavoituksen ja maankäytön lakivalmistelua jatketaan seuraavalla hallituskaudella.

 ”Lakiesitys sisältää silti kannatettavia ilmastonmuutoksen huomioivia ja digitalisuutta edistäviä uudistuksia. Lakiesityksessä on kuitenkin myös korjaamisen tarvetta. Meidän mielestämme esimerkiksi olisi tärkeää, että laissa asetetaan pätevyysvaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvälle, jolle on säädetty ilmastoselvityksen laatiminen.  Pätevöityneen ilmastoselvityksenlaatijan rooli on merkittävä, kun ilmastoselvitys otetaan huomioon osana juridista rakentamislupavaihetta”, toteaa RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

RIAn jäsenten kannalta niin työnjohto- kuin suunnittelutehtävien pätevyyksiä koskevat uudistukset ovat keskeisiä. Vaativan vaativuusluokan jaottelun (nykyinen vaativa ja vaativa +) tuominen suunnittelun vaativuusluokkiin on tervetullut uudistus, jonka pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat ovat ottaneet käyttöön. Hyväksi todetun käytännön ulottaminen lainsäädäntöön lisää kelpoisuusarvioinnin yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta.

”Vaativa vaativuusluokka nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain säätämässä muodossa on osoittautunut liian laajaksi. Nykyisen vaativan vaativuusluokan jako vaativaan ja erityisen vaativaan vaativuusluokkaan poistaa painetta kasvattaa poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien määrää perusteettomasti”, Tommi Luukkonen sanoo.

Esitys laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta on toinen rakentamislakiesitykseen olennaisesti liittyvä lakiesitys, joka on myös eduskunnan käsittelyssä. Esityksen myötä suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksien toteaminen muuttuu pakolliseksi. RIAn mielestä tämä on alan kannalta hyvä asia.

”On iso muutos, että jokaisen suunnittelijan tai työnjohtajan pitää hakea seitsemän vuotta voimassa oleva todistus pätevyydestään ympäristöministeriön valtuuttamalta toimijalta, ja esittää se rakentamisluvan alaisissa hankkeissa. Muutos otetaan alalla positiivisesti vastaan, mutta sujuva siirtyminen tähän uuteen järjestelmään tulee edellyttämään paljon työtä koko alalla”, toteaa RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen (MRL 41/2014) sisältyi siirtymäsäännös, jonka mukaan aiemmin kelpoisina pidettyjen henkilöiden katsottiin edelleen täyttävän tehtävän vaatimat edellytykset. RIAn kanta on, että siirtymäsäännös pitää sisältyä myös uuteen lakiin. Se mahdollistaa kokeneen ja pätevän suunnittelijan tai työnjohtajan kelpuuttamisen poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin, vaikka ylempi korkeakoulututkinto on suorittamatta. RIAn yli

9.000 jäsenestä noin 38 prosenttia on vielä vanhan opistotason koulutuksen käyneitä.

Lisätietoja:

RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen, 040 579 5633

RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, p. 0400 381 634

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä. RIA on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue