RIAn liittohallitus: Rakennusalan vihreä siirtymä edellyttää kulttuurista muutosta

Ympäristöministeriö on julkaissut päivitetyn strategiansa, jossa painottuvat kolme teemaa: ekologisen kestävyyskriisin kokonaisvaltaiset ratkaisut, vihreän siirtymän johtaminen sekä hyvinvointia tukevat elinympäristöt.

 –  Kiinteistö- ja rakentamisala vastaa 15 % bruttokansantuotteestamme ja työllistää 20 % kaikista työllisistä. Investoinneista 60 % tehdään kiinteistö- ja rakentamisalalla. Ala on siis paljon vartijana. Erityisesti vihreän siirtymän mahdollistaminen edellyttää merkittäviä muutoksia rakennusalalle. Olemmeko alalla riittävän valmistautuneita tuleviin muutoksiin, kysyy Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Ympäristöministeriön tavoitteena on vuoteen 2035 mennessä kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuden parantaminen ja rakennusten elinkaaren vähähiilisyys ja materiaalitehokkuus. Vajaan 15 vuoden päästä rakennusalan kilpailukyvyn pitäisi parantua teknologioilla, jotka tukevat vihreää siirtymää, lisäävät energiatehokkuutta ja vähentävät luonnonvarojen käyttöä. Rakennusten pitäisi olla käytössä koko elinkaarensa ajan, ja niiden käyttötarkoitus muutettavissa vastaamaan kulloisiakin tarpeita. Rakennusten ja tilojen kiertotalous, ympäristö- ja kustannusvaikutukset, energiatehokkuus ja energiankäytön kohtuullisuus sekä älykäs tekniikka ovat vuonna 2035 kiinteä osa suunnittelua, toteutusta ja käyttöä. Ympäristövaikutukset ohjaavat tulevaisuudessa uudis- ja korjausrakentamista sekä rakennusten suunnitelmallista ylläpitoa.

      – KIRA-alan keskeiset kasvualueet liittyvät kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen, digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kestävään infrastruktuuriin. Vihreässä siirtymässä on keskeistä uudet toimintatavat. Hyvällä suunnittelulla, tehokkaalla tilankäytöllä, älykkäällä kiinteistön hoidolla ja ylläpidolla sekä täydentävällä aluerakentamisella on merkittävä vaikutus näiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä elinvoimaisten alueiden kehittämisessä.  Tavoitteet ovat merkittäviä, eivätkä ne toteudu ilman kulttuurista muutosta. Kaikkien osaaminen on otettava viimeistään nyt käyttöön ja alan työntekijöiden osaamista on kehitettävä määrätietoisesti. Jatkuvan oppimisen tukeminen kaikilla koulutustasoilla on ensisijaisen tärkeää, Luukkonen toteaa.

Jos rakennusala onnistuu vihreässä siirtymisessä, sen maine niin investoijien, tulevien työntekijöiden kuin kansalaisten keskuudessa varmasti parantuu.

      –  Olennaista ei ole kuitenkaan alan maineenparantaminen, vaan yksinkertaisesti rakentaa siten, että tulevat sukupolvet hyötyvät tehdyistä ratkaisuista.

Lisätietoja: RIA ry:n liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen, puh. 040 579 5633

Ajankohtaista

21.3.2023

SuPerin Paavola: Vanhustenhuollon hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
21.3.2023

Henkilöstöpalvelualan uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Lue
21.3.2023

Sosiaalialan järjestöjen uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Lue
21.3.2023

Rasismi ei katoa juhlapuheilla

Lue
20.3.2023

STTK selvitti: Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin muuttunut myönteisemmäksi

Lue
17.3.2023

KthLiiton valtuusto hyväksyi saavutetun tes-neuvottelutuloksen Kelan työehtosopimukseksi

Lue
17.3.2023

Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

Lue
16.3.2023

Sosiaaliturva antaa turvaa elämän taitekohdissa

Lue