Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu) – hallituksen esitys 

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

STTK pitää tärkeänä kotoutumislain muutoksen tavoitetta turvata tilapäistä suojelua saavien, Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa sekä hyvinvointialueilla.
STTK kannattaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden valtiolta saamien korvauksien maksamisen selkiyttämistä, kun kyseessä on palveluiden järjestäminen tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
Myös vastaanottolakiin ehdotetut muutokset selkiyttävät säännöksiä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan henkilön muuttaessa kuntaan.

STTK katsoo, että lakimuutokset myös selkeyttävät kotouttamisen edistämisestä annettua lakia ja tuovat sen vastaaman paremmin vallitsevaa tilannetta, jossa suurin osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin joko vastaanottokeskuksen tukitoimien avulla tai itsenäisesti. Muutokset selkiyttävät viranomaisvastuita prosessien osalta.

STTK pitää erityisen tärkeänä, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuvan lapsen saama tuki tulee lakimuutoksen myötä vastaamaan kiintiöpakolaisena tai kansainvälistä suojelua saavan lapsen saamia palveluita.

STTK pitää perusteltuna myös muutosehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin, jossa tilapäistä suojelua saava voisi olla vastaanottopalvelujen piirissä kohtuullisen ajan kotikunnan saamisen jälkeen. Vastaanottopalvelut tukevat tilapäistä suojelua saavan henkilöiden asettumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taina Vallander
STTK ry  

Ajankohtaista

31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue
31.5.2023

Hakusaarto ja keikkailukielto 31.5.–14.6. – ohjeet jäsenille

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko – ohjeita jäsenille

Lue