Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu) – hallituksen esitys 

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

STTK pitää tärkeänä kotoutumislain muutoksen tavoitetta turvata tilapäistä suojelua saavien, Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa sekä hyvinvointialueilla.
STTK kannattaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden valtiolta saamien korvauksien maksamisen selkiyttämistä, kun kyseessä on palveluiden järjestäminen tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
Myös vastaanottolakiin ehdotetut muutokset selkiyttävät säännöksiä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan henkilön muuttaessa kuntaan.

STTK katsoo, että lakimuutokset myös selkeyttävät kotouttamisen edistämisestä annettua lakia ja tuovat sen vastaaman paremmin vallitsevaa tilannetta, jossa suurin osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin joko vastaanottokeskuksen tukitoimien avulla tai itsenäisesti. Muutokset selkiyttävät viranomaisvastuita prosessien osalta.

STTK pitää erityisen tärkeänä, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuvan lapsen saama tuki tulee lakimuutoksen myötä vastaamaan kiintiöpakolaisena tai kansainvälistä suojelua saavan lapsen saamia palveluita.

STTK pitää perusteltuna myös muutosehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin, jossa tilapäistä suojelua saava voisi olla vastaanottopalvelujen piirissä kohtuullisen ajan kotikunnan saamisen jälkeen. Vastaanottopalvelut tukevat tilapäistä suojelua saavan henkilöiden asettumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taina Vallander
STTK ry  

Ajankohtaista

8.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12. energia-alalla

Lue
8.12.2023

Tilaisuus osatyökykyisten työllisyydestä perjantaina 15.12.

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro jatkaa laajoja järjestöllisiä toimenpiteitä työelämäheikennyksiä vastaan

Lue
7.12.2023

COP28 – jokaiselle jotakin

Lue
5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue