Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu) – hallituksen esitys 

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

STTK pitää tärkeänä kotoutumislain muutoksen tavoitetta turvata tilapäistä suojelua saavien, Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa sekä hyvinvointialueilla.
STTK kannattaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden valtiolta saamien korvauksien maksamisen selkiyttämistä, kun kyseessä on palveluiden järjestäminen tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
Myös vastaanottolakiin ehdotetut muutokset selkiyttävät säännöksiä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan henkilön muuttaessa kuntaan.

STTK katsoo, että lakimuutokset myös selkeyttävät kotouttamisen edistämisestä annettua lakia ja tuovat sen vastaaman paremmin vallitsevaa tilannetta, jossa suurin osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin joko vastaanottokeskuksen tukitoimien avulla tai itsenäisesti. Muutokset selkiyttävät viranomaisvastuita prosessien osalta.

STTK pitää erityisen tärkeänä, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuvan lapsen saama tuki tulee lakimuutoksen myötä vastaamaan kiintiöpakolaisena tai kansainvälistä suojelua saavan lapsen saamia palveluita.

STTK pitää perusteltuna myös muutosehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin, jossa tilapäistä suojelua saava voisi olla vastaanottopalvelujen piirissä kohtuullisen ajan kotikunnan saamisen jälkeen. Vastaanottopalvelut tukevat tilapäistä suojelua saavan henkilöiden asettumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taina Vallander
STTK ry  

Ajankohtaista

27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue