Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu) – hallituksen esitys 

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

STTK pitää tärkeänä kotoutumislain muutoksen tavoitetta turvata tilapäistä suojelua saavien, Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa sekä hyvinvointialueilla.
STTK kannattaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden valtiolta saamien korvauksien maksamisen selkiyttämistä, kun kyseessä on palveluiden järjestäminen tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
Myös vastaanottolakiin ehdotetut muutokset selkiyttävät säännöksiä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan henkilön muuttaessa kuntaan.

STTK katsoo, että lakimuutokset myös selkeyttävät kotouttamisen edistämisestä annettua lakia ja tuovat sen vastaaman paremmin vallitsevaa tilannetta, jossa suurin osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin joko vastaanottokeskuksen tukitoimien avulla tai itsenäisesti. Muutokset selkiyttävät viranomaisvastuita prosessien osalta.

STTK pitää erityisen tärkeänä, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuvan lapsen saama tuki tulee lakimuutoksen myötä vastaamaan kiintiöpakolaisena tai kansainvälistä suojelua saavan lapsen saamia palveluita.

STTK pitää perusteltuna myös muutosehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin, jossa tilapäistä suojelua saava voisi olla vastaanottopalvelujen piirissä kohtuullisen ajan kotikunnan saamisen jälkeen. Vastaanottopalvelut tukevat tilapäistä suojelua saavan henkilöiden asettumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taina Vallander
STTK ry  

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue