Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu) – hallituksen esitys 

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

STTK pitää tärkeänä kotoutumislain muutoksen tavoitetta turvata tilapäistä suojelua saavien, Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa sekä hyvinvointialueilla.
STTK kannattaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden valtiolta saamien korvauksien maksamisen selkiyttämistä, kun kyseessä on palveluiden järjestäminen tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
Myös vastaanottolakiin ehdotetut muutokset selkiyttävät säännöksiä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan henkilön muuttaessa kuntaan.

STTK katsoo, että lakimuutokset myös selkeyttävät kotouttamisen edistämisestä annettua lakia ja tuovat sen vastaaman paremmin vallitsevaa tilannetta, jossa suurin osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin joko vastaanottokeskuksen tukitoimien avulla tai itsenäisesti. Muutokset selkiyttävät viranomaisvastuita prosessien osalta.

STTK pitää erityisen tärkeänä, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuvan lapsen saama tuki tulee lakimuutoksen myötä vastaamaan kiintiöpakolaisena tai kansainvälistä suojelua saavan lapsen saamia palveluita.

STTK pitää perusteltuna myös muutosehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin, jossa tilapäistä suojelua saava voisi olla vastaanottopalvelujen piirissä kohtuullisen ajan kotikunnan saamisen jälkeen. Vastaanottopalvelut tukevat tilapäistä suojelua saavan henkilöiden asettumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taina Vallander
STTK ry  

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue