julkinen sektori

Julkinen sektori tarkoittaa sitä osaa yhteiskunnan toiminnasta, joka ei ole yrityssektoria. Se jakautuu valtioon, kuntiin ja kuntayhtymiin sekä sosiaaliturvarahastoihin. Julkinen sektori tuottaa Suomessa noin viidesosan bruttokansantuotteesta ja yksityinen sektori neljä viidesosaa. Vertailussa muihin maihin on huomioitava, että Suomessa eläkejärjestelmä luetaan osaksi julkista sektoria.

Suurimman osan yhteiskunnan peruspalveluista tuotetaan tai turvataan julkisen sektorin kautta. Suurimmat julkisen sektorin alat ovat sosiaali- ja terveysala sekä koulutus. Näidenkin alojen henkilöstöä työskentelee silti myös yksityisellä sektorilla.

Useissa kansainvälisessä vertailussa Suomen julkishallintoa pidetään varsin tehokkaana. Suomen julkisella sektorilla työskentelee muihin Pohjoismaihin verrattuna pienempi osuus työllisistä.

STTK:n jäsenkunnasta noin 55% työskentelee julkisella sektorilla. STTK kannattaa riittävää veroastetta laadukkaita palveluita tuottavan julkisen sektorin turvaamiseksi.

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ida Nummelin | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on... Lue lisää

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi   

Taina Vallander | 17.8.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK pitää tärkeänä, että huoltovarmuudesta on laadittu oma selonteko, joka tukee yhteiskunnan varautumista... Lue lisää

Lausunto

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu) – hallituksen esitys 

Taina Vallander | 17.8.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK pitää tärkeänä kotoutumislain muutoksen tavoitetta turvata tilapäistä suojelua saavien, Ukrainasta sotaa pakenevien... Lue lisää

Lausunto

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi – hallituksen esitys eduskunnalle   

Taina Vallander | 17.8.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleistä STTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden... Lue lisää

Lausunto

Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

| 13.5.2022

STTK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Kompassin tarkoitusSTTK tukee Suomen digikompassin visiotyötä ja tavoitteiden asettamista konkreettisine toimenpiteineen. Tärkeää on,... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty: Vesi on perusoikeus – siitä tule tehdä kauppatavaraa

| 31.1.2020

Jyväskylässä suunnitellaan julkisena palveluna toimineen kaupungin vesihuollon osittaista yksityistämistä. Myös muutamilla muilla paikkakunnilla julkinen vesihuolto aiotaan panna rahoiksi.... Lue lisää