Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

STTK:n lausunto oikeusministeriölle

STTK ry kannattaa direktiivin tavoitetta parantaa unionin kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliiton yhteisessä eriävässä mielipiteessä esiin nostettuihin huoliin, joiden mukaan työryhmän ehdottamilla säännöksillä kuluttajien oikeusturva ja oikeuden saatavuus eivät lisäänny. Kielto- ja hyvitysprosessit olisivat jatkossakin kuluttajan ja resurssien käytön näkökulmasta liian raskaita ja aikaa vieviä. Hyvitysten saaminen ei käytännössä paranisi, koska sama kahden oikeusprosessin ongelma koskee kaikkia oikeutettuja yksiköitä. STTK katsoo, että edustajakannedirektiivin tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta tulisi jatkovalmistelussa kiinnittää erityistä huomiota kuluttajien asemaan ja oikeussuojan tosiasialliseen toteutumiseen sekä nykytilan kehittämiseen ja parantamiseen.

Inka Douglas
STTK ry

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue