Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

STTK:n lausunto oikeusministeriölle

STTK ry kannattaa direktiivin tavoitetta parantaa unionin kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliiton yhteisessä eriävässä mielipiteessä esiin nostettuihin huoliin, joiden mukaan työryhmän ehdottamilla säännöksillä kuluttajien oikeusturva ja oikeuden saatavuus eivät lisäänny. Kielto- ja hyvitysprosessit olisivat jatkossakin kuluttajan ja resurssien käytön näkökulmasta liian raskaita ja aikaa vieviä. Hyvitysten saaminen ei käytännössä paranisi, koska sama kahden oikeusprosessin ongelma koskee kaikkia oikeutettuja yksiköitä. STTK katsoo, että edustajakannedirektiivin tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta tulisi jatkovalmistelussa kiinnittää erityistä huomiota kuluttajien asemaan ja oikeussuojan tosiasialliseen toteutumiseen sekä nykytilan kehittämiseen ja parantamiseen.

Inka Douglas
STTK ry

Ajankohtaista

5.10.2022

Julia Kurki Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaksi

Lue
4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue