Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

STTK:n lausunto oikeusministeriölle

STTK ry kannattaa direktiivin tavoitetta parantaa unionin kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliiton yhteisessä eriävässä mielipiteessä esiin nostettuihin huoliin, joiden mukaan työryhmän ehdottamilla säännöksillä kuluttajien oikeusturva ja oikeuden saatavuus eivät lisäänny. Kielto- ja hyvitysprosessit olisivat jatkossakin kuluttajan ja resurssien käytön näkökulmasta liian raskaita ja aikaa vieviä. Hyvitysten saaminen ei käytännössä paranisi, koska sama kahden oikeusprosessin ongelma koskee kaikkia oikeutettuja yksiköitä. STTK katsoo, että edustajakannedirektiivin tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta tulisi jatkovalmistelussa kiinnittää erityistä huomiota kuluttajien asemaan ja oikeussuojan tosiasialliseen toteutumiseen sekä nykytilan kehittämiseen ja parantamiseen.

Inka Douglas
STTK ry

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue