Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

STTK:n lausunto oikeusministeriölle

STTK ry kannattaa direktiivin tavoitetta parantaa unionin kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliiton yhteisessä eriävässä mielipiteessä esiin nostettuihin huoliin, joiden mukaan työryhmän ehdottamilla säännöksillä kuluttajien oikeusturva ja oikeuden saatavuus eivät lisäänny. Kielto- ja hyvitysprosessit olisivat jatkossakin kuluttajan ja resurssien käytön näkökulmasta liian raskaita ja aikaa vieviä. Hyvitysten saaminen ei käytännössä paranisi, koska sama kahden oikeusprosessin ongelma koskee kaikkia oikeutettuja yksiköitä. STTK katsoo, että edustajakannedirektiivin tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta tulisi jatkovalmistelussa kiinnittää erityistä huomiota kuluttajien asemaan ja oikeussuojan tosiasialliseen toteutumiseen sekä nykytilan kehittämiseen ja parantamiseen.

Inka Douglas
STTK ry

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue