2020: ”Mitähän tästä tulee?” 2022: ”Yllättävän hyvä tuli.”

Kirjoittaja:

Juska Kivioja

järjestöpäällikkö

Profiili

Maaliskuussa 2020 koronapandemia muutti elämämme. Muistan ikuisesti epäuskoisen hetken, kun kuultuani suosituksesta siirtyä etätyöhön pakkasin Helsingin Mikonkadun toimistolla tietokoneeni reppuun ja lompsin autioituvan keskustan läpi kotimatkalle. Mielessä pyöri monta kysymystä, mutta päällimmäisenä: ”Mitähän tästä tulee?”

Kirjoitan tätä melko tarkkaan kaksi vuotta myöhemmin ja järjestöpäällikkönä voin todeta, että yllättävän hyvä tuli. Ammattiliitot ovat selvinneet korona-ajasta. Liitot ovat jatkaneet jäsenten palvelemista, työehtosopimusten neuvottelemista, saaneet uusia jäseniä, yhdistykset ovat pitäneet kokouksia ja kehittäneet uusi tapoja toimia. Kaikki tämä on tapahtunut pandemian ajan etäyhteyksin.

STTK ja TJS-Opintokeskus tekivät viime vuonna selvityksen koronapandemian vaikutuksesta järjestötoiminaan. Selvitys toteutettiin yhdistysten puheenjohtajien, henkilöstön edustajien ja rivijäsenien haastatteluilla sekä liittojen työntekijöille tehdyllä kyselylomakkeella.

Puolet vastaajista ilmoittaa liittymisten ja eroamisten määrän pysyneen samana. Liiton kokonaisjäsenmäärän kerrotaan pysyneen samana tai jopa hieman kasvaneen (82 % liitoista). Saman johtopäätöksen voi tehdä liittojen jäsenmääräilmoituksista keskusjärjestölle. Vertailussa aiempiin vuosiin koronavuodet eivät poikkea jäsenmäärätrendistä.

Usean liiton vastauksissa ilmeni, että opiskelijajäsenten määrä on laskenut. Tämä kriittinen huomio on otettava huomioon jatkotyössämme.

Jäsendemokratia toimii

Myös liittojen ja yhdistysten päätöksenteko on korona-aikana sujunut. Yhdistyslain muutos mahdollisti etäkokousten järjestämisen, vaikka se ei sääntöjen mukaan olisi mahdollista. STTK:n selvityksen mukaan yhdistysten toimijat saivat liitosta apua ja koulutusta etäkokouksien järjestämiseen. Tukea olisi varmasti tarvittu enemmänkin.

Oikeusministeriön selvityksestä ilmenee, että kokouksiin osallistuminen oli etäyhteyksin joissain tapauksissa jopa normaalia aktiivisempaa.

Oikeusministeriön selvityksestä ilmenee, että kokouksiin osallistuminen oli etäyhteyksin joissain tapauksissa jopa normaalia aktiivisempaa. Käsitykseni on, että yhdistysten kokouksiin on korona-aikana osallistunut jonkin verran enemmän henkilöitä, jotka eivät muuten niihin yleensä osallistu.

Ilahduttava uutinen oli myös se, että jäsenäänestyksissä äänestysprosentin kerrotaan nousseen.

Tukea liitosta

Koronan alkuvaihe aiheutti työelämässä monenlaista epävarmuutta. Liittovastaajista 60 prosenttia kertoi jäsenten ja henkilöstön edustajien yhteydenottojen lisääntyneet. Liittojen työttömyyskassoissa jouduttiin turvautumaan lisätyövoimaan, jotta jokaista jäsentä kyettiin palvelemaan ja kysymyksiin vastaamaan. Pandemian alun jälkeen kysymystahti hieman normalisoitui.

Maahanmuuttajataustaisille jäsenille on aiheutunut ongelmia etäpalveluista, sillä usein heidän asiansa olisi helpointa hoitaa kasvokkain. Tämäkin huomio on otettava huomioon jatkotyössämme.


Digitaliset jäsenpalvelut ja etäkoulutuksen revoluutio

Liittovastaajista 70 prosenttia kertoi digitalisten jäsenpalveluiden käytön lisääntyneen. Korona-aikana otettiinkin käyttöön aiemmin suunniteltuja digipalveluita nopeutetusti.

Useilla liitoilla oli valmiudet kouluttaa jäseniään ja toimijoitaan etäyhteydellä. Liittojen koulutukset siirrettiin verkkotapahtumiksi hyvin nopeasti ja laadukkaasti. Kyselyyn vastanneista liittojen työntekijöistä 65 prosenttia kertoo osallistujamäärien lisääntyneen ja koulutuksen laadun pysyneen samana. Vastaajista 20 prosenttia arvioi koulutuksen laadun nousseen.

Mitä on järjestötoiminnan uusi normaali?

Entä mikä on johtopäätös kuluneesta kahdesta vuodesta?

Etäkokoukset, digitaaliset palvelut ja verkkokoulutus ovat tulleet jäädäkseen ammattiliittojen toimintaan. Koronapandemian jälkeisessä maailmassa meidän on löydettävä vastaukset kysymyksiin, mitä jatkossa tehdään etäyhteydellä, missä asioissa jäsenet ja toimijat toivovat digitaalisia palveluita sekä mitkä asiat jäsenille ovat kasvokkain kohtaamisen arvoisia.

Etäkokoukset, digitaaliset palvelut ja verkkokoulutus ovat tulleet jäädäkseen ammattiliittojen toimintaan.

Muistan maaliskuulta 2020 aamun, kun ensimmäinen järjestöfoorumin tapaaminen Teamsissa alkoi. Minulla oli pelko, että ketään ei tule linjoille. Miten onnellinen olin, kun tajusin pelkoni olevan aiheeton. Minulle tuli tunne, että te olette siellä. Edelleen tiedän, että te olette siellä.

Juska Kivioja
Kirjoittaja on STTK:n järjestöpäällikkö

Selvitys yhteisöjen kevään ja kesän 2020 kokouskäytännöistä

Lisätietoja STTK Järjestötoiminnan uusi normaali -selvityksestä: juska.kivioja@sttk.fi

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue