Hallituksen luovuttava Kela-korvausten leikkauksesta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Sisäilmaongelmat työpaikoilla

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan Kela-korvausten mahdollisesta leikkauksesta.

─ Käsityksemme mukaan maan hallitus on valmistelemassa lakiesitystä, jolla yksityisen terveydenhuollon käytön korvauksia leikataan 40 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Järjestöt katsovat, että hallituksen on luovuttava näiden korvausten leikkaamisesta.

─ Monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva parlamentaarinen työryhmä katsoi yksimielisesti, että korvauksiin palataan, kun hyvinvointialueet ovat ottaneet terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Maan hallituksen on kunnioitettava parlamentaarisen työryhmän näkemystä.

Järjestöt muistuttavat, että yksityisen hoidon korvausten leikkaaminen ei ole julkisen talouden menoja supistava toimi. Menot päinvastoin nousisivat, koska osa nykyisistä yksityisen sektorin käynneistä siirtyisi julkiselle sektorille. Asiakkaan oman rahoitusosuuden takia yksityiset palvelut ovat veronmaksajille selvästi edullisemmat kuin julkiset palvelut.

─ Kela-korvausten leikkaaminen pahentaisi julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia. Palvelujen kysyntä kasvaisi selvästi enemmän kuin rahoitus vahvistuisi. Osaa nykyistä terveyspalveluja ei ole tosiasiallisesti kohtuudella edes saatavissa julkiselta sektorilta, järjestöistä todetaan.

Kela-korvauksen avulla on mahdollista purkaa koronan pahentamaa hoitovelkaa. Hoitovelkaa on kertynyt laajalti ja erityisen vaikeaa on saada hoitoa mielenterveyden häiriöihin julkiselta sektorilta. Julkiselle sektorille siirtyvät potilaat aiheuttaisivat lisähaasteita hoitotakuutavoitteiden saavuttamiseen.   

Järjestöt toteavat, että terveyspalvelujen saatavuuden heikentyminen lisäisi eriarvoisuutta.

─ Hyvin toimeentulevat ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat henkilöt hankkisivat yksityisiä terveyspalveluja omalla rahalla, työnantajan järjestämänä tai yksityisvakuutuksella. 

Kela-korvauksilla on kansalaisten tuki. Lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa korvausten lakkauttamista.

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, puh. 09 4202 2400
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puh. 020 774 0100
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717
Puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puh. 040 509 6030

Ajankohtaista

4.3.2024

Tehy: Paikallisesta sopimisesta ei saa tulla vain uusi keino heikentää työehtoja

Lue
4.3.2024

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea

Lue
1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue