Hallituksen luovuttava Kela-korvausten leikkauksesta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Sisäilmaongelmat työpaikoilla

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan Kela-korvausten mahdollisesta leikkauksesta.

─ Käsityksemme mukaan maan hallitus on valmistelemassa lakiesitystä, jolla yksityisen terveydenhuollon käytön korvauksia leikataan 40 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Järjestöt katsovat, että hallituksen on luovuttava näiden korvausten leikkaamisesta.

─ Monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva parlamentaarinen työryhmä katsoi yksimielisesti, että korvauksiin palataan, kun hyvinvointialueet ovat ottaneet terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Maan hallituksen on kunnioitettava parlamentaarisen työryhmän näkemystä.

Järjestöt muistuttavat, että yksityisen hoidon korvausten leikkaaminen ei ole julkisen talouden menoja supistava toimi. Menot päinvastoin nousisivat, koska osa nykyisistä yksityisen sektorin käynneistä siirtyisi julkiselle sektorille. Asiakkaan oman rahoitusosuuden takia yksityiset palvelut ovat veronmaksajille selvästi edullisemmat kuin julkiset palvelut.

─ Kela-korvausten leikkaaminen pahentaisi julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia. Palvelujen kysyntä kasvaisi selvästi enemmän kuin rahoitus vahvistuisi. Osaa nykyistä terveyspalveluja ei ole tosiasiallisesti kohtuudella edes saatavissa julkiselta sektorilta, järjestöistä todetaan.

Kela-korvauksen avulla on mahdollista purkaa koronan pahentamaa hoitovelkaa. Hoitovelkaa on kertynyt laajalti ja erityisen vaikeaa on saada hoitoa mielenterveyden häiriöihin julkiselta sektorilta. Julkiselle sektorille siirtyvät potilaat aiheuttaisivat lisähaasteita hoitotakuutavoitteiden saavuttamiseen.   

Järjestöt toteavat, että terveyspalvelujen saatavuuden heikentyminen lisäisi eriarvoisuutta.

─ Hyvin toimeentulevat ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat henkilöt hankkisivat yksityisiä terveyspalveluja omalla rahalla, työnantajan järjestämänä tai yksityisvakuutuksella. 

Kela-korvauksilla on kansalaisten tuki. Lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa korvausten lakkauttamista.

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, puh. 09 4202 2400
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puh. 020 774 0100
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717
Puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puh. 040 509 6030

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue