Hallituksen luovuttava Kela-korvausten leikkauksesta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Sisäilmaongelmat työpaikoilla

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan Kela-korvausten mahdollisesta leikkauksesta.

─ Käsityksemme mukaan maan hallitus on valmistelemassa lakiesitystä, jolla yksityisen terveydenhuollon käytön korvauksia leikataan 40 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Järjestöt katsovat, että hallituksen on luovuttava näiden korvausten leikkaamisesta.

─ Monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva parlamentaarinen työryhmä katsoi yksimielisesti, että korvauksiin palataan, kun hyvinvointialueet ovat ottaneet terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Maan hallituksen on kunnioitettava parlamentaarisen työryhmän näkemystä.

Järjestöt muistuttavat, että yksityisen hoidon korvausten leikkaaminen ei ole julkisen talouden menoja supistava toimi. Menot päinvastoin nousisivat, koska osa nykyisistä yksityisen sektorin käynneistä siirtyisi julkiselle sektorille. Asiakkaan oman rahoitusosuuden takia yksityiset palvelut ovat veronmaksajille selvästi edullisemmat kuin julkiset palvelut.

─ Kela-korvausten leikkaaminen pahentaisi julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia. Palvelujen kysyntä kasvaisi selvästi enemmän kuin rahoitus vahvistuisi. Osaa nykyistä terveyspalveluja ei ole tosiasiallisesti kohtuudella edes saatavissa julkiselta sektorilta, järjestöistä todetaan.

Kela-korvauksen avulla on mahdollista purkaa koronan pahentamaa hoitovelkaa. Hoitovelkaa on kertynyt laajalti ja erityisen vaikeaa on saada hoitoa mielenterveyden häiriöihin julkiselta sektorilta. Julkiselle sektorille siirtyvät potilaat aiheuttaisivat lisähaasteita hoitotakuutavoitteiden saavuttamiseen.   

Järjestöt toteavat, että terveyspalvelujen saatavuuden heikentyminen lisäisi eriarvoisuutta.

─ Hyvin toimeentulevat ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat henkilöt hankkisivat yksityisiä terveyspalveluja omalla rahalla, työnantajan järjestämänä tai yksityisvakuutuksella. 

Kela-korvauksilla on kansalaisten tuki. Lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa korvausten lakkauttamista.

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, puh. 09 4202 2400
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puh. 020 774 0100
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717
Puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puh. 040 509 6030

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue