Hallituksen luovuttava Kela-korvausten leikkauksesta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Sisäilmaongelmat työpaikoilla

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan Kela-korvausten mahdollisesta leikkauksesta.

─ Käsityksemme mukaan maan hallitus on valmistelemassa lakiesitystä, jolla yksityisen terveydenhuollon käytön korvauksia leikataan 40 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Järjestöt katsovat, että hallituksen on luovuttava näiden korvausten leikkaamisesta.

─ Monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva parlamentaarinen työryhmä katsoi yksimielisesti, että korvauksiin palataan, kun hyvinvointialueet ovat ottaneet terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Maan hallituksen on kunnioitettava parlamentaarisen työryhmän näkemystä.

Järjestöt muistuttavat, että yksityisen hoidon korvausten leikkaaminen ei ole julkisen talouden menoja supistava toimi. Menot päinvastoin nousisivat, koska osa nykyisistä yksityisen sektorin käynneistä siirtyisi julkiselle sektorille. Asiakkaan oman rahoitusosuuden takia yksityiset palvelut ovat veronmaksajille selvästi edullisemmat kuin julkiset palvelut.

─ Kela-korvausten leikkaaminen pahentaisi julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia. Palvelujen kysyntä kasvaisi selvästi enemmän kuin rahoitus vahvistuisi. Osaa nykyistä terveyspalveluja ei ole tosiasiallisesti kohtuudella edes saatavissa julkiselta sektorilta, järjestöistä todetaan.

Kela-korvauksen avulla on mahdollista purkaa koronan pahentamaa hoitovelkaa. Hoitovelkaa on kertynyt laajalti ja erityisen vaikeaa on saada hoitoa mielenterveyden häiriöihin julkiselta sektorilta. Julkiselle sektorille siirtyvät potilaat aiheuttaisivat lisähaasteita hoitotakuutavoitteiden saavuttamiseen.   

Järjestöt toteavat, että terveyspalvelujen saatavuuden heikentyminen lisäisi eriarvoisuutta.

─ Hyvin toimeentulevat ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat henkilöt hankkisivat yksityisiä terveyspalveluja omalla rahalla, työnantajan järjestämänä tai yksityisvakuutuksella. 

Kela-korvauksilla on kansalaisten tuki. Lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa korvausten lakkauttamista.

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, puh. 09 4202 2400
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puh. 020 774 0100
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717
Puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puh. 040 509 6030

Ajankohtaista

27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue